Poselství kovového buvola

< Zpět na úvod

Podle čínské astrologie je rok 2021 rokem kovového buvola. Je to snad náhoda, že prvek kovu náleží plicím, tedy i dýchacím cestám? Pojďme si o poselství tohoto principu říci více a mezi řádky najít víc skrytých významů a jinotajů.

 

 

Takže:

PRVEK KOV – patří mu západ, roční období podzim, je to návrat principu jin. Co je jin? Obecně protiklad jangu, tedy klid, ženskost, uvolnění, vnitřní rozměr, odstup, zpomalení, ale taktéž uvnitřnění, neboli zduchovnění. Návrat k počátkům, kořenům a ezoterici by řekli – ke své podstatě - domů. Ve cyklu proměn představuje tato fáze dozrání, ukončení. Barva je bílá, chuť pikantní, číslo devět, planeta Venuše. Pach, který je cítit při přebytku proměnlivé fáze kov, je mírně zatuchlý (často je cítit po rybách nebo syrovém mase). Někdy převládá zápach vlhkého oblečení. Je zpodobňován jako bílý tygr (má sílu zahánět démony, a proto střeží hroby, ale také veřeje bran. Bývá představován jako moudrost v podobě soudce)

V Kovu se projevuje aspekt rozdělení, odloučení.

Základní otázkou Kovu je nalezení skutečné hodnoty a smyslu života. Jde o kvalitu, nikoli kvantitu a poznání, že věcí, které jsou skutečně cenné, jsou našim kořenem a naší podstatou. V životě a jeho pozemských rolích by to měl být otec (nebe), který na dítě přenese pocit zdravého sebevědomí a spravedlnosti. Matka (Země) tento pocit živí svou láskou a obětavostí. Muž zpravidla představuje řád  a zákon, žena soudržnost rodiny a lásku. Vztah mezi řádem a láskou, mužem a ženou je odvěké oraculum, které čaká a své odhalení. Nemohou-li rodiče z jakýchkoli důvodů naplnit tento princip, anebo jej sami nemají zákonitě to vede k zdeformování osobnosti dítěte a snížení prahu sebevědomí. Místo vnitřního klidu a z něho pramenící spravedlnosti vzniká charakter, kterému buď obvykle žádná cena není dost vysoká, nebo se naopak prodává pod cenou. Poškozené sebevědomí v narušené konstelaci kovu je buď tip narcistický, anebo naprosto podkopaný. Z lidí, kteří neznají sami sebe a nemají ve svých rodičích oporu vznikají agresivní jedinci, kteří postrádají empatii a schází jim respekt pro hodnotu a názor druhého člověka. Naopak lidé s nízkým prahem sebehodnocení se zpravidla nemají rádi a v důsledku toho mají potřebu se trestat. Páchají tedy agresivitu sami na sobě formou sebepoškozování a často si odpírají i to nejnutnější v přesvědčení, že toho nejsou hodni. Nejsou schopni přijmout ani ten nejmenší kompliment a okamžitě jej zlehčují, případně odmítají.

Pokud mají lidé pocit vnitřní prázdnoty, obvykle reagují materiální náhražkou – v případě Kovu je to touha po majetku a slávě. Tím projevují svou zvýšenou potřebu uznání, která se často spojuje se sebeláskou a domýšlivostí postrádající jakýkoliv cit. V osobnosti konstelace Kovu je vidět konflikt, který vzniká tím, že není harmonický život, protože se žije převahou jang. („Moudrý žije v jin, lid žije v jang“, čínské přísloví). Člověka pohání touha po majetku současně s neustálým smutkem nad věcmi, které ztratil a ztrácí.

Pěkné poselství kovového buvola a když se zamyslíme, ruku na srdce, něco "málo" na tom určitě je. A kdybyste náhodou měli dojem, že za všechno můžou jen a pouze čínští netopýři a že všechno je jen divná shoda nešťastných okolností, rád bych připomenul, že texty z kterých bylo vycházeno jsou nadčasové přičemž tu je docela dost náhod a okolností, které do kontextu dnešní doby a jejich aktuálních potřeb nezvykle přesně zapadají.     

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec