KLID MYSLI

< Zpět na úvod

Když je dosaženo zlepšení tělesné pohyblivosti a energie je vyladěná a proudí, zůstávají tu pořád ještě myšlenky, které nás neustále napadají a připravují tak o vytoužený klid. 

Klid mysli je možné dosáhnout nehybnou, anebo dynamickou meditací. Realizačním principem je schopnost udržet pozornost v těle při cvičení taichi, anebo čchikungu; tím se upevní pozornost na dané téma a mysl se uklidní. 

Při cvičení se učíme stabilizovat sami sebe v přítomném okamžiku a v tomto bodě žádná mysl není, myšlenky se totiž nacházejí pouze v čase minulém, anebo budoucím. Učíme se tím také zmírnit  předpojatost a fixaci mysli. 

Přílišná fixace na tělo totiž vyvolává strach, živočišnost a hypochondrii, přílišná fixace na energii způsobuje její stagnaci a přílišná fixace na výplody mysli je zdrojem sebestřednosti a svárů.

Cvičení taichi a čchi-kung učí adepta od samotného začátku pracovat vědomě. Na úrovni těla je vědomá práce odměněna tím, že nikdy nedojde k přetížení, nebo úrazu, na úrovni energií je důsledkem vědomé práce rovnováha mezi ohnivou jang a vodní jin polarizací a na úrovni mysli přínáší vědomá práce poznání, že mysl může být dobrým sluhou, ale zlým pánem.

Tyto tři oblasti, tělo, energii a mysl dávají Číňané do vztahu člověka s nebem a zemí. Pokud v těchto oblastech panuje vyváženost a rovnováha, cíle čínských cvčení bylo dosaženo.   

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

WALKING ČCHI-KUNG, ANEB CO DĚLAT, KDYŽ VÁS TRÁPÍ PLÍCE A DECH

13. 04. 2021

Nedávno jsem si volal s jedním známým a on mi sdělil, že ho ten vir skolil a že se kurýruje na chaloupce u lesa. Tak se ptám: “Cvičíš“? Protože to je ...

ZMĚNOU OKOLNOSTÍ K VNITŘNÍ PROMĚNĚ

22. 03. 2021

Všechno v přírodě funguje na principu rovnováhy. Ani člověk není výjimkou, neboť má od přírody vyvážené tělo a vyváženou energii, která i při občasnýc...

všechny články