KLID MYSLI

< Zpět na úvod

Když je dosaženo zlepšení tělesné pohyblivosti a energie proudí, je vyladěná a nachází se v relativní rovnováze, zůstávají tu pořád ještě myšlenky, které nás neustále napadají a připravují tak o vytoužený klid. 

Mohlo by se zdát, že třetí sjednocení by mělo přijít na úrovni mysli, jenže primární vlastností mysli je, že ji sjednotit nelze, neboť samotná její existence je odvislá od rozdělování. Každá diference, pokud nám na ní hodně záleží, bývá spojována s emocemi a ty způsobují v našem jednání tlak a odpor. Obě polohy jsou antagonizmy a způsobují narušení původní jednoty, což nezůstává bez odezvy, neboť vše se ukládá a následně zrcadlí v energetických polích. Ani samotná myšlenka, která vše způsobila nezmizí, neboť se uloží jako předloha do podvědomé mysli.     

Proto cílem třetí etapy není sjednotit rozporuplnou mysl, nýbrž naučit se sledovat její superlativy a uvědomovat si, že pravda je vždy celek, skládající se v dualitě z obou polarit. Tím nastane stav sjednocení, nikoli tolerujícího kompromisu a je potřeba tento jemný rozdíl správně pochopit. Říká se, že mudrci mlčí pravdu, co však při tom dělají? Ve své „mysli“ udržují kontinuální stav přítomného vědomí, který nemá s šířením konkrétní myšlenky nic společného. Vědomí vědomé si samo sebe je pravdou naší sjednocené existence. Tímto meditativním ukotvením neztrácíme kontakt se zbylými částmi - tělem, energií a myslí. Vše nám slouží, ale neovládá nás, neboť chápeme a respektujeme jejich relativitu a tudíž i dočasnost. Díky tomu, že nelpíme na těle, energii a mysli přestáváme trpět, neboť se přidržujeme jediného trvalého.

Přílišná fixace na tělo totiž vyvolává strach, živočišnost a hypochondrii, přílišná fixace na energii způsobuje její stagnaci a přílišná fixace na výplody mysli je zdrojem sebestřednosti, konfliktů a svárů.

Cvičení taichi a čchi-kung učí adepta od samotného začátku pracovat vědomě. Na úrovni těla je vědomá práce odměněna tím, že nikdy nedojde k přetížení, nebo úrazu, na úrovni energií je důsledkem vědomé práce rovnováha, tedy žádný nadbytek a žádný nedostatek a na úrovni mysli přináší vědomá práce poznání, že největší omyl je představa našeho já. Hledejte já a zjistíte, že žádné neexistuje. Když není já, není ani smrti, neboť ta bere vždy jen pomíjivé, to trvalé přece zůstane.  

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

O PROPOJENÍ NEBE, ZEMĚ A ČLOVĚKA

23. 12. 2020

O tom, co v nás dřímá, zraje a hledá způsob projevení

MYSTÉRIA TAICHI A ČCHI-KUNGU

05. 12. 2020

Mnoho nadšenců, kteří někdy vyzkoušeli taichi, nebo čchi-kung vydrželo jen pár měsíců a potom toho nechali. To je obecný trend i ve školách, kde výuku...

všechny články