dotazy a odpovědi

< Zpět na úvod

Čínská cvičení zahrnují tři oblasti - zdraví, energii a bojová umění. Každé z témat se rozvííjí konkrétními přístupy a cvičením. Pokud se rozhodujete zda právě s tímto oborem začít, možná vás napadá celá břada otázek. Vybral jsem ty najčastější a v následujícm textu se pokusím dát na ně jasné a srozumitelné odpovědi. 

Je třeba cvičit pravidelně, nebo stačí jen občas? 
Chcete dostat tělo do kondice, pracovat s energii, nebo se naučit bojovým uměním? Vždy k tomu musíte najít svůj osobní vztah. Nelze alibisticky cvičit, bez invence a zájmu, protože to nepřináší žádnou progresi ani  radost. Radost přichází, když se něco daří, a daří se proto, že nás to zajímá a inspiruje. Každé cvičení by mělo být spojeno s dobrým pocitem a dobrý pocit je to, co léčí.    

Jak dlouho musím cvičit, aby se dostavily první výsledky? 
V první řadě si musíte udělat jasno v tom, co chcete a za tím si jít. Nesmíte podlehnout iluzi, že to, co právě děláme, neřeší vámi zvolené téma. Není to pravda, řeší, ale vy to nevidíte. Jednoho dne, když vytrváte, kruh vzájemných souvilslostí se spojí a vy pochopíte. Gándhí říkal: "Nejdřív příst, teprve potom demonstrovat". Je třeba zacílit na drobnosti a malá dosažení, nedívat se příliš dopředu, aby se kvůli cíli neztratila cesta.      

Mám zdravotní potíže, pomůže mi cvičení taiji, nebo qigong?  
Zdravotní potíže představují vždy určitá omezení a to buď ve fyzické, nebo duševní oblasti. Pokud se nejedená o vyloženě patologické stavy, vyvážený, uvolněný pohyb nemůže nijak uškodit a je možné předpokládat, že se bude zdravotní stav a kondice díky pravidlenému pohybu stabilizovat, nebo i mírně lepšit. 

Co si mám vzít na sebe? 

Ideální je volný, vzdušný oděv z přírodních materiálů a obuv s tvárnou, slabší podrážkou. V letních měsících je dobré cvičit v přírodě na boso. V zimě je však třeba hlídat, aby organizmus od nohou neprochladl. Dvě hodiny před cvičením nejíst nic těžkého a v chladnějším období, se doporučuje popíjet teplý čaj. 

Cvičil(a) jsem nějaký čas jógu má to nějaký kladný účinek na taiji a nejsou tyto systémy vůči sobě v kontraproduktivitě?
V zásadě to je výborná průprava. Tělo je díky józe pružné, pohyblivé a relativně čisté. Jóga se provádí na podložce a v mnoha ohledech je statická. Při Qigongu a TaijiQuanu je člověk pořád na nohou a je třeba počítat s jejich větším zatížením. Cíle i metody obou systémů jsou poněkud odlišné, ale rozhodně nepůsobí kontraproduktivně.      

Jsem vhodný adept na taiji, když se věnuji posilování, bojovému umění, případně jinému výkonnostnímu sportu?
Systém čínských cvičení je dialektickým protikladem silových disciplín. Při posilování se budují svaly a zkracují šlachy. Následný strečing sice může tento nedostatek zmírnit, ale to nic nemění na skutečnosti, že člověk holdující posilovně, bývá často stažený a nedokáže se uvolnit. Jeho energie bývá nadměrně jang a to přehřívá tělo a energetický systém. V kompenzační fázi tato energie, zejména starším cvičícím, schází a to bývá příčinou celé řady potíží a neuróz. Chcete-li zkloubit posilovnu a taiji, je to podobné, jako byste opravovali hodinářskáý strojek desetikilovou palicí. Jinými slovy, na jednom místě stavíte, a z druhého bouráte. Proto doporučuji vybrat pouze jednu z disciplín.

Poněkud odlišná situace je u adaptů konvenčních bojových sportů. Tito lidé mají perfektně zpracované tělo a pohyb, ale zároveň bývají, stejně jako adepti fitness, příliš jang. Pracují jen s povrchní silou a ta se velmi rychle vyčerpává. Jejich představa, že účinek této síly se násobí rychlostí je sice pravdivá, ale v určitém věku rychlost klesá a spolu s tím se začne ztrácet i energie. Je to přirozený běh věcí a předznamenává potřebu změnit vnější styl za vnitřní a uzavřít tak kruh. Bohužel, tuto změnu dokáže jen málokdo podstoupit, protože by musel mnohé naučené změnit, nicméně jen tento přístup odhaluje, jak se věci ve skutečnosti mají.      
Zajímám se o meditaci, duchovno a náboženství, mohou mne vaše kurzy v nějakém ohledu inspirovat?

Tato oblast zájmu představuje asi jedno z největších rizik, protože lidé ovlivnění těmito trendy bývají často nadměrně pocitoví, neukotvení, chaotičtí a nedisciplinovaní. Chtějí hned pracovat s energií, ale fyzické tělo mívají zanedbané a mysl, promiňte mi ten výraz, popletenou. Pokud by se v nich náhle otevřel zdroj síly, začal by se nekontrolovaně šířit a narážet na blokády, což může způsobit celou řadu fyzických, ale i psychických potíží. Obecně platí, že poznání není záelžitostí intelektu, nýbrž energie, která se neustále proměňuje. Bůh, osvícení a poznání čeká na své odhalení tam, kde nastává jednota ducha, těla a energie, mimochodem právě o tom je pokročilé taiji.  

Cvičil(a) jsem taiji někde jinde s někým jiným, nebude problém se k vám zařadit?
Během své praxe jsem se setkal s mnoha lidmi, které bych úhrnně nazval "popsanými listy papíru". Přijdou se k vám něčemu novému učit, ale neustále to porovnávají s tím, co je v nich uloženo jako původní matrice. Tito lidé už mají z;kušenost, a protože proběhla dříve, považují ji za správnější. Tento přístup je s námi srostlý od nepaměti, proto slepě následujeme autority, bývalé partnery, rodiče, jenže tím propásněme přítomnost, která potřebuje svůj realizační prostor. Takže zařadit se samozřejěm můžete, ale nezapomeňte naplnit princip rčení král je mrtev, ať žije král.  

 

 

 

 

  

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Registrovaní uživatelé

Přihlaste se pro přístup k exkluzivním informacím, video prezentacím, receptům a dalším zajímavostem

Přihlásit se

Aktuální články

O tom, co řekl mistr Tchien – tchajské školy

02. 03. 2018

Čchi-kung je jednou z věd o životě. Jeho teorie má stejný původ jako teorie čínské medicíny. Prostřednictvím mechanizmů působících v čchi-kungu se daj...

Společnou cestou

22. 02. 2018

Jak vnímám práci našeho centra, aneb taiji je terapie a teprve potom cvičení

všechny články