S ČÍM VÁM POMŮŽE SHIATSU

< Zpět na úvod

Motto: "Pokud se chci léčit, měl bych vědět, že primární příčinou mých potíží, je vždy narušení niterné rovnováhy".

SHIATSU je japonská dotyková terapie, která vychází z principů tradiční čínské medicíny. Terapeut po úvodní promluvě s klientem provádí diagnostiku. Z té vyhodnotí, co je v energetickém těle v nadbytku, případně nedostatku a který orgán tato nerovnováha nejvíce postihuje. Z valné většiny případů tato diagonostika potrvzuje objektivní potíže klienta. Terapie pokračuje rozvolněním páteře v poloze ležmo na břiše, po které následují speciální hmaty vedoucí k zlepšení pohyblivosti a průchodnosti. Je to velmi příjemné a klient se stále víc uvolňuje, což je ideální podmínkou pro následné energetické ošetření příslušných akupunkturních bodů. Shiatsu harmonizuje momentální stav, nicméně zažité zvyklosti, které vedly k obkjektivním potížím změnit nedokáže. Proto je vhodné aby každý, kdo to myslí se svým zdravím zodpovědně a vážně, se naučil jít své rovnováze vstříc. Možností jak začít je celá řada, ale vždy by v nich mělo být pracováno nejen s tělem, ale taktéž s energií a pocity. Takže ideálním doplňkem shiatsu může být například taiji, anebo čchi-kung.  

KDE SHIATSU POMÁHÁ:

  • při bolestech páteře, malé kloubní pohyblivosti, svalových potížích
  • při snížené imunitě, alergiích, včetně astmatu
  • při nadměrné psychické zátěži a stresu, nespavosti, úzkosti, depresích
  • při problémech s otěhotněním a různých gynekologických potížích
  • v rekonvalescenci po operacích, úrazech a po dlouhodobých nemocech
  • jako kompenzační program vrcholových i rekreačních sportovců za účelem udržení psychické pohody a optimálního fyzického výkonu

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec