Systém výcviku TaijiQuan

  • přípravná a uvolňovací cvičení
  • nácvik sólo formy (tchao-lu)
  • bojové aplikace a tuei shou
  • třináct pozic 
  • meditace

 

Přípravá a uvolňovací cvičení

Pro člověka, který přijde poprvé na kurz taiji, je velmi komplikované začít hned s nácvikem formy. Důvod je zřejmý, téma je přílliš vzdálené a ke všemu je zapotřebí teprve nacházet cestu. Ideální pro začátek je proto důkladné rozhýbání, protažení a gigong. Každé cvičení se provádí jemně, nenásilně s ohledem k zdravotnímu stavu a možnostem cvičícího.  

Nácvik sólo formy (tchao-lu) 

Pokud se začátečník na hodinách stabilizuje, je možné, aby se pozvolna začal seznamovat se základními pozicemi a pohyby Taijiguanu. Zpočátku se jednotlivé figury nacvičují staticky a poté dynamicky. Je dobré porozumět principu každého pohybu, aby člověk od samého začátku rozuměl tomu co dělá, a nenapodoboval vše jen jako mechanický robot. Toto je jenčastější chyba soudobých cvičenců. Po osvojení jednotlivých pozic a pohybů je možno přistoupit k nácviku skládání technik do uceleného rámce tzv. formy. Ta se skládá s celé řady postojů a technik, které se cvičí v předepsaném pořadí a rytmu s důrazem na správnou koordinaci, rovnováhu, zakořenění a nezbytný prožitek dostředivé fáze pohybu JIN a odstředivé fáze pohybu JANG. Není to nic jednoduchého, ale čím víc se dokážeme uvolnit, tím víc se daří, neboť formu není potřeba vytvářet, jen následujeme to, čemu rozumíme a co si dokážeme představit. Jakmile jsou všechny proporce usazeny, je možné začít cvičit dynamicky a zkoušet generovat v technikách vlnu energie tzv. Fajing. Ten se musí vždy provádět se zřetelem k správnosti techniky, neboť rychlost s sebou přináší nepozornost a křečovitou ztuhlost, které se projevují ztrátou plynuosti a koordinace. Nejdůležitějšim je vypěstovat si smysl pro uvolněný pohyb, který by měl vždy vycházet z nohou a projevovat se rukama. Tělo se tím stává lehké a  hbité a to je zároveň princip, který harmonizuje vitální funkce a léčí.        

 

 

 

Bojové aplikace a dril tui shou

Pokročilá fáze výcviku 

Pokud se cvičí taijiguan bez tui shou a aplikací, může to být dobré na rozvoj pohybové paměti, utlumení stresu, koordinaci, rovnováhu; může to dokonce přinášet i radost, ale energii čchi to nijak zásadně neposílí. To, co působí na systém energií je schopnost kontinuálně sledovat záměr. Tímto záměrem je buď princip, anebo bojová aplikace, což je de facto jedno a to samé. Princip je to, co přivádí energii k pohybu ve smyslu stoupání, klesání a otvírání ven a zavírání dovnitř. Bojová aplikace je pak ztělesněním myšlenky a principu, který momentálně používám. K lepšímu pochopení slouží pravidla sepsaná v knize taiji klasics, takže například je-li síla namířena na střed a výš, použiji techniku nebe - pcheng, je-li síla namířena do středu a níž, je vhodné využít techniku země - loy. To je základní rozdělení projevu tingu po kruhu a další variace jsou jen nastavbovými prvky. Shrnuto podtrženo techniky taijiguanu jsou cílem při bojové aplikaci, kdežto dril tui shou je metodou jak se naučit navázat s soupeřem kontakt, jak k němu přilnout, následovat a neutralizovat jeho záměry a sílu.    

 

 

 

 

 

13 pozic 

Principy osmi cest a pěti kroků známé pod názvem 13 pozic jsou osnovním pilířem celéhuní. Každá z pozic představuje konkrétní myšlenku neboli záměr. Teprve uchopením záměru se čchi dostává do pohybu a člověk znalý těchto věcí dokáže takřka nemožné. Vše se odráží v osmi trigramech obrazce Pakua. Nahoře je nebe, dole země, vlevo oheň, vpravo voda. V úhlopříčkách proti sobě se nacházejí hrom s větrem a jezero s horou. Z tohoto principu osmeré čchi vzešlo pět prvků čínské medicíny. Rození, dřevo, dorůstání, oheň, dospívání, země, dozrávání, kov a nakonec odcházení, voda.
Osm cest je pak osm způsobů jak pracovat s konkrétním principem a příslušnou energií. Přímé směry jsou odpružení PENG (nebe), neutralizace LOY (země), tlačení SHI (voda) a strčení ANN (oheň). V šikmých směrech je stržení SCHAJ (vítr), rozdělení ČEN (hrom), loket TUEI (jezero) a rameno KCHAO (hora). Pět kroků představuje změnu pozic a ty jsou totožné s pěti prvky. Postup je Ťin-pu, ústup Tchuej-pu, zírání doleva Šuej, pohlédnutí doprava Cho a setrvání ve středu Čung-ting. 
 

Meditace

Nosným prinsipem taji je vyvažování protikladů. V praxi to znamená, že pokud je tělo v pohybu, mysl se nachází v klidu. Proto se o technikách taijiguanu říká, že to je meditace v pohybu. Cílem je dosáhnout absence strachu, soustředěného vědomí a vyprázdněné mysli, jen tak je možné psychicky obstát i v realtivně náročných situacích. 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Registrovaní uživatelé

Přihlaste se pro přístup k exkluzivním informacím, video prezentacím, receptům a dalším zajímavostem

Přihlásit se

Aktuální články

CO ZÍSKÁTE CVIČENÍM TAIJIGUANU A QIGONGU

12. 08. 2019

Život člověka dnešní doby, je plný napětí a stresu. Tento trend nás stále víc připravuje o rovnováhu a není žádným tajemstvím, že svým neviditelným pů...

JAK MODERNÍ TECHNOLOGIE OVLIVŇUJÍ NAŠI MYSL

04. 05. 2019

Vážení čtenáři, inspiroval mne pořad České televize Hyde park, v němž jsem vyslechl názory Susan Greenfieldové, profesorky fyziologie na Oxfordské ...

všechny články