Systém výcviku TaijiQuan, malá učebnice toho, co byste měli, než začnete cvičit, vědět.

  • přípravná a uvolňovací cvičení
  • nácvik sólo formy (tchao-lu)
  • bojové aplikace a tuei shou
  • třináct pozic 
  • meditace

 

Přípravá a uvolňovací cvičení

Pro člověka, který přijde poprvé na kurz taiji, je velmi komplikované začít hned s nácvikem formy. Důvod je jasný, téma je příliš vzdálené, nepochopitelné a složité, je třeba najít důvěru a k tomu se osvědčilo velmi jednoduché a múčinné cvičení otvírání energetických bran, které zpočívá v kroužení všemi klouby a procvičováním páteře. Cvičení se provádí jemně, nenásilně s ohledem k zdravotnímu stavu a možnostem.  

Nácvik sólo formy (tchao-lu) 

Forma je základním stavebním kamenem celého systému. Obsahuje celou řadu pozic a pohybů - bojových technik, které se provádějí v předepsaném pořadí a rytmu. Zpočátku se jednotlivé figury nacvičují staticky, po té nastává fáze dynamická, zahrnující přijímací, dostředivé pohyby JIN a vydávající, odstředivé pohyby JANG. Aby v těchto proměnách mohla energie volně plynout, je třeba zakořenit postoj, srovnat záda a uvolnit veškeré tělesné a duševní napětí. Jakmile jsou všechny proporce usazeny, je možné cvičit i rychleji, ale vždy se zřetelem na to, aby nedocházelo k tuhnutí svalů a ve zvýšeném tempu se neztrácela pozornost. Nejdůležitějšim princiopem je vypěstovat si schopnost sledovat pohyb, který vychází z nohou, je řízen pasem a projevuje se rukama. Tělo se stává lehké, hbité a všechny části jsou zkoordinovány v jeden celek.      

 

 

 

Bojové aplikace a dril tui shou

Pokročilá fáze výcviku 

Pokud cvičíte taiji bez tui shou a aplikací, může to být dobré na rozvoj pohybové paměti, utlumení stresu, koordinaci, rovnováhu; může vám to přinášet radost a dávat smysl, ale vaši čchi to v zásadě nijak nezmění. To, co působí na systém energií je schopnost kontinuálně sledovat záměr. tímto záměrem je buď princip, anebo bojová aplikace. Princip je to, co rozhýbává energii dovnitř a ven za neustálého povědomí o vertikálním spojení mezi vrcholem hlavy a nohama. Bojová aplikace je imaginární představou toho, co v konkrétní situaci dělám. Nejdůležitější je vyhnout se mechanickému opakování forem a rozpouštění pozornosti do neurčita.  

 

 

 

 

 

13 pozic 

Principy osmi cest a pěti kroků známé pod názvem 13 pozic jsou osnovním pilířem celéhuní. Každá z pozic představuje konkrétní myšlenku neboli záměr. Teprve uchopením záměru se čchi dostává do pohybu a člověk znalý těchto věcí dokáže takřka nemožné. Vše se odráží v osmi trigramech obrazce Pakua. Nahoře je nebe, dole země, vlevo oheň, vpravo voda. V úhlopříčkách proti sobě se nacházejí hrom s větrem a jezero s horou. Z tohoto principu osmeré čchi vzešlo pět prvků čínské medicíny. Rození, dřevo, dorůstání, oheň, dospívání, země, dozrávání, kov a nakonec odcházení, voda.
Osm cest je pak osm způsobů jak pracovat s konkrétním principem a příslušnou energií. Přímé směry jsou odpružení PENG (nebe), neutralizace LOY (země), tlačení SHI (voda) a strčení ANN (oheň). V šikmých směrech je stržení SCHAJ (vítr), rozdělení ČEN (hrom), loket TUEI (jezero) a rameno KCHAO (hora). Pět kroků představuje změnu pozic a ty jsou totožné s pěti prvky. Postup je Ťin-pu, ústup Tchuej-pu, zírání doleva Šuej, pohlédnutí doprava Cho a setrvání ve středu Čung-ting. 
 

Meditace

Cílem každé meditace je nalezení klidu v pohybu a oproštění vědomí od relativizmů mysli. Teprve v tomto stavu vědomí je možné dokonale vnímat a tvořit. Hledání těchto kvalit vystihuje následující příběh:

Milarepa pátral všude kolem po osvícení, ale nikde nenacházel odpověď- až jednoho dne potkal starého muže, který pomalu sestupoval po horké stezce a nesl na ramenou těžký ranec. Milarepa okamžitě vycítil, že tento muž zná tajemství, které dlouhá léta marně hledal. „Prosím tě, bratře, pověz mi, co víš. Co je osvícení?“ Stařec se na něj usmál, sundal své těžké břemeno a napřímil se  „Ano, už chápu,“ zvolal Milarepa. „Přijmi můj nekonečný dík. Ale odpověz mi, prosím, ještě na jednu otázku. Co přijde po osvícení?“ Stařec se znovu usmál, zvedl svůj ranec, přehodil si ho přes rameno a pokračoval v cestě.

 

 

  

 

 

 

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Registrovaní uživatelé

Přihlaste se pro přístup k exkluzivním informacím, video prezentacím, receptům a dalším zajímavostem

Přihlásit se

Aktuální články

CO ZÍSKÁTE CVIČENÍM TAIJIGUANU A QIGONGU

12. 08. 2019

Život člověka dnešní doby, je plný napětí a stresu. Tento trend nás stále víc připravuje o rovnováhu a není žádným tajemstvím, že svým neviditelným pů...

O KLIENTECH, UČITELÍCH, ŽÁCÍCH A MISTRECH

03. 08. 2019

Klasikové taiji často říkávali: "Mineš se o vlas a zajdeš si tisíc mil", tato metafora se dá vnímat na tisíc způsobů a mne nyní napadá, že jedna nepat...

všechny články