Systém výcviku TaijiQuan

Přípravá a uvolňovací cvičení

Pro člověka, který přichází jako naprostý laik poprvé na kurz taiji je nejdůležitější, aby se ke všemu dostával plynule, pozvolna a přirozeně, aby mu pokud možno každé téma dávalo nějaký smysl a mělo odraz v realitě jím vnímaného obzoru. Z toho důvodu je optimální začínat rozhýbáváním a jednoduchým čchi-kungem.   

Nácvik sólo formy (tchao-lu) 

Když se začátečník na hodinách stabilizuje, uvolní a otevře svou mysl je možné postoupit k nácviku Taijiguanu. Je důležité porozumět principu každé z technik, aby bylo od samého začátku jasné jak se to dělá a k čemu to je dobré. Vědět co dělám je zásadní a velmi důležité, neboť o to mohu opřít svou mysl a přesvědčení. Lidé ze západu jsou racionální a když se na něco dají, potřebují tomu rozumět, aby nabyli jistoty, že to dává smysl a přináší užitek.

Během výcviku si cvičící osvojují konkrétní pozice a pohyby, které se skládají do uceleného rámce, jemuž se říká taola, neboli forma. Tato forma obsahuje celou škálu technik bojové dovednosti, které se cvičí v předepsaném pořadí a rytmu s důrazem na plynulou koordinaci a propojenost všech částí.  To není nic jednoduchého, zejména pro člověka, který v práci s tělem neměl žádnou průpravu. Levá ruka dělá úplně něco jiného než pravá, při tom se musí otáčet pas a zároveň přenášet těžiště z jedné nohy na druhou. Žádná sranda. Rozum sice dokáže sledovat jednotlivosti, ale nestíhá zpracovávat celek. Tady se rýsuje první pro začátečníka taiji, naučit se koordinovat a zapojit obě mozkové hemisféry. 

Poté trvá několik měsíců, někdy i let, než se formálně naučí sestavě, ale to je pouhý začátek. Dále  je zapotřebí vzít do rukou jemnější nástroje a začít pracovat na principech, které mechanickou hračku přivedou k akceschopnosti a životu.

Všechno je třeba provádět s maximálním zaujetím pro věc, aby neunikl jediný detail. Proto se také říká, že forma se skládá z detailů zásadního významu a Číňané na to mají pořekadlo mineš se o vlas a zajdeš si tisíc mil. V této fázi výcviku již bývá adept odměněn tím, že se cítí lépe, koordinuje, umí si již dávat některé vztahy do správných souvislostí a vidí zásadní rozdíl mezi současnýma a výchozím stavem. Touto praxí náležitě porozuměl svému tělu, nyní je před ním nový, nemenší úkol porozumět své energii. Z mechaniky se musí stát dynamický čchi-kung.

Techniky už nepředstavují hlavní téma pozornosti, v této fázi se již nic neučíme, jen následujeme, co umíme a co je v nás uloženo. Přesouváme pozornost z formy do obsahu. Obsah se odhaluje obrácením pozornosti do sebe. Provádění forem pokračuje a my sledujeme prolínání dostředivého pohybu JIN a odstředivého pohybu JANG. Začínáme si uvědomovat expanzi síly při pohybu ven a kompresi síly při pohybu dovnitř. Důležité při tom je, aby síla plynule přecházela z jedné kvality do druhé a nedocházelo k její stagnaci. K osvojení této dovednosti jsou velmi dobré všechny navíjecí pohyby, správné dýchání a samozřejmě pravidlo síla se rodí v zemi, je řízena pasem a projevuje se rukama. Musíme se oprostit od potřeby něco vytvářet, usilovat, nebo držet, čchi je jako voda v dlani a čím víc se ji snažíme uchopit, tím víc nám uniká. V této fázi je dobré propojit praxi taijiguanu s praxí zdravotního čchi kungu, neboť se říká, že čchi kung je motorem taichi.  

Stále víc se učíme odpoutat od formy a tvořit pouze obsahem, spoléhat na obsah a stávat se tak vnímavější a meditativní. Některé školy zahrnují do výuky i rychlý taijiguan, ten je však velmi náročný, neboť s rychlostí roste i napětí a tuhost a z původně ladného pohybu se stává pohyb plný tvrdé, svalové síly. Každopádně jemné, klidné pohyby vyvažují čchi, nevyčerpávají esenci, nepoškozují krev a nepůsobí blokády čchi ve svalech a meridiánech.  Další fáze výcviku se opírá o bojové aplikace a dril tui schou.         

 

 

 

Bojové aplikace a dril tui shou

Pokud se cvičí taijiguan bez tui shou a aplikací, může to být dobré na rozvoj pohybové paměti, utlumení stresu, koordinaci, rovnováhu; může to dokonce přinášet i radost, ale nebude to nijak použitelné v interakci s druhými lidmi, a to je myslím jeden z hlavních důvodů, proč by se měl taijiguan studovat. Člověku, který cvičí jen stínové formy a čchi-kung vzroste citlivost, ale nemusí mu adekvátně vzrůst i akceschopnost a síla. Tím se stává přecitlivělý, zranitelný, reagující na nepatrné emociální vzruchy svého okolí.  Podobně jsou na tom lidé, kteří se příliš věnují meditaci, nebo józe. Vnímavost je kvalitou JIN a akceschopnost kvalitou JANG. Obojí se doplňuje a uzavírá v kruhu tzv. monádě. Z toho je zřejmé, že k rovnováze je zapotřebí stejná míra jinu a stejná míra jangu, což se právě ve zdravotně pojatém taijigunau neděje. Naopak díky zpomalení, bez znalosti bojových aplikací, bez schopnosti uvolnit sílu, bez kontaktu s partnerem ztrácí cvičení na své rovnováze a začíná převažovat princip JIN.   

Každá technika z formy představuje nějakou myšlenku, jak řešit konkrétní situaci, když nás někdo drží, strká, případně kope, nebo bije. Tyto myšlenky jsou sestaveny tak, aby vždy odpovídaly nějaké konkrétní situaci. Vše dohromady tvoří ucelaný rámec osmi cest a pěti kroků, který se nazývá 13 pozic.

Každá z příslušných technik může být obranou, anebo útokem, vše se mění podle potřeby a okolností. Zásadou je vyplnit prostor, když převládá prázdnota a vyprázdnit prostor, když převládá plnost. Někdy je obrana zároveň útokem, někdy je útok zároveň obranou, prostě taichi. Nosným principem celého umění je neutralita. Jen z neutrality je možno správně reagovat a vyvažovat  rovnováhu protikladů.

Závěrem je třeba ještě něco říci o drilu tuei shou.

Jedná se o tradiční cvičení systému Taijiguan, v kterém se partneři vzájemně dotýkají rukama a střídavě na sebe tlačí. Jeden je vždy aktivní a postupuje vpřed, přičemž druhý je pasivní a ustupuje vzad. Smyslem těchto cvičení je především naučit se správně reagovat na tlak. Zpravidla jsme naučení odpovídat na tlak tlakem jenže tím nevědomky předáváme sílu svému soupeři a takový boj nabírá na intenzitě a vede k újmě a zranění. Z hlediska taiji je třeba reagovat na sílu neutralizací, to znamená že nepřidáváme energii do konfliktu, nýbrž absorbuje sílu soupeře. Ten se po čase takového přístupu vyčerpá a přestane bojovat. V podstatě se situace vrátila k rovnováze, protože plnost se propadla do prázdnoty. Tato cvičení se neprovádějí jenom tělem, ale samozřejmě mají svůj původ v mysli. Z toho důvodu je možné zmíněný princip se stejným účinkem aplikovat i na psychosomatické úrovni a tím se stává univerzálním nástrojem pro každodenní život. Je toho mnohem víc, co by se dalo o Taijiguanu napsat, ale důležitější je cvičit, vše ostatní se začne odhalovat samo.  

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

TAO A ÚSILÍ V HLEDÁNÍ PRAVDY

23. 06. 2021

Pokud někoho přitahuje taii, nebo čchi-kung příčinou může být mimo jiné i podvědomá potřeba něčemu životně důležitému se naučit. Objektivní mysl si sa...

Rychlejší léčba zlomenin

10. 06. 2021

Myslíte si, že zlomenina se dá léčit jen fixací a ortézou? potom jste na omylu, tento článek napoví mnohem více.....

všechny články