Taijiguan - Taichi

TaijiQuan je čínským bojovým uměním, které využívá principů taiji. Slovo Taiji je synonymum pro celistvost, rovnováhu a přirozený běh věcí. Jen ten, kdo obsáhne kruh svého bytí může hovořit o tom, že poznal taiji tak, že je jeho vědomou součástí. Obsáhnout kruh znamená sjednotit tělo, vyvážit energii, utišit mysl a odhalit, že vše je součástí jednoho zdroje a jednoty protikladů. Pokud si člověk osvojí principy taiji a začne podle nich žít, jeho tělo získá ladnost, krásu a eleganci, jeho síla se nebude vyčerpávat a mysl bude podřízena vědomí, které je součástí univerzálního plánu. Taijiguan není o cvičení, nebo naučené modlitbě v neznámém chrámu, je o stavění chrámu od základů až do nejvyšších úrovní. Tato činnost se stává modlitbou a tato modlitba je autentický obraz naší nadčasové existence.

Taijiguan je v realitě sestavou pozic a pohybů, prvoplánově technik bojového umění, které se provádějí v předepsaném pořadí a rytmu. Dříve se cvičily stínové formy zejména proto, aby se bojovník upevnil v principech a uložil každým opakováním do podvědomé mysli ideální matrici reakcí a přístupů, které budou v případě potřeby k dispozici. Tato virtuální představa je součástí kompozice, do které je zapojeno vědomí, mysl, srdce, dech a tělo. Vědomí je samo o sobě silou, kam směřuje vědomí tam následuje síla, mysl pomáhá uchopit konkrétní představu a strategii, srdce dodá na opravdovosti, dech přidá na intenzitě a tělo jako poslední článek řetězu tento projekt realizuje.

Tento postup je naprosto klíčový jak pro bojování, tak pro zdraví a hned si povíme proč. Spousta začátečníků, a často i pokročilých pouze napodobuje co vidí. To znamená, že se zabývají pouze tělem. Je to cvičení formy kvůli formě samotné. Je to podobné jako když malujeme obrázek přes pauzovací papír. Výsledek je téměř identický s originálem ale je to kopie. Jakmile originál zmizí, kopie bude ztracená. Nemá totiž základ pro své tvoření, které se opírá o niternou vizi.   

Co se týče „zdravotních“ účinků, tak ty se dostavují různě, ale zpravidla vždy pokud se zmíněné cvičení nějakým způsobem stává čchi kungovou praxí, tedy že se v něm mění struktura energie. To se však stává málokdy, neboť většinou se lidé vnitřně angažují málo. Co to znamená angažovat se vnitřně? Být tím, nikoli chodit na to, dělat to s někým. Ostatní účinky jsou milníky na cestě, a pokud opomenu smysl pro rovnováhu, koordinaci, pohybovou paměť atd. rád bych zmínil to nejdůležitější a tím je schopnost pravidelně, systematicky se sebou něco hodnotného dělat.  

Dříve umělci boje vybrušovali své formy do úplné dokonalosti. Dokonalost, o které hovořím, byla účelová, hledala optimalizaci všech proporcí a vztahů, šlo o boj, jinak řečeno o přežití. Jak se měnily generace přibývalo i mistrů, kteří díky intuitivnímu vhledu vylepšovali detaily technik. Jejich vědomí dokázalo zaplnit všechny části těla jak nafukovací míč. Pravidleným cvičením získali cit pro expanzi energie jang a kompresi energie jin. Díky této schopnosti bylo možno správně používat sílu a navíc odhalovat v mysli soupeře poselství, která se zjevně ještě neprojevila. Jinými slovy objevovaly se schopnosti, které lze nazvat doslova zázračné. Závěrem ještě jedna důležitá věc, kterou je třeba zmínit a tou je porozumění dvěma vztahům, které dotvářejí harmonický celek. Boj byl vždy součástí života a umělec boje člověk, který dokázal nejen život brát, ale také dát. Tyto dvě polohy tvoří rovnováhu bojového a zdravotního principu taiji a pokud někdo sleduje jen jeden směr, staví na vodě, protože nikdy neuzavře kruh.  

V dnešní době se lidé spokojí s tím, že se učí formy a ty se stávají projektem jejich intelektu – ega. V mnoha případech jsou velmi dobře prováděné, ale jen cvičené oko odhalí, že v nich nežije bojové umění. Ztratily původní záměr a spolu s ním i niterný náboj. Vše se dělá jen proto, aby to dobře vypadalo. V takovém rozpoložení se dá cvičit celou řadu let, ale to není to pravé autentické taiji, je to odraz dnešního povrchního života a i když se svým způsobem podařilo hodně, z určitého hlediska se nepodařilo vůbec nic, neboť kdo nepozná boj, nenalezne ani klid.      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Související články 
 

ÚVODNÍ KOMENTÁŘ YANG ZHEN DUO K FORMĚ 103 POHYBŮ

O INVESTICI DO ZTRÁTY MISTR ČENG MAN ČCHING

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

ČCHI-KUNG PODLE VIDEA

15. 04. 2020

Osm čan čuangových forem pěstění nitra a vnějšku

TAICHI JANG PODLE VIDEA

15. 04. 2020

Pro ty z vás, kdo si chcete opakovat formu, ale potřebujte korekce jsou tady I, II a III část 108 v podání mistra Yang Zhenduo

všechny články