TAIJI A VZTAHY

< Zpět

Mnoho lidí se domnívá, že cvičení jako takové může být prospěšné pouze tělu. Jenže taiji v tomto ohledu tvoří vzácnou výjimku, protože pracuje nejen s povrchem a mechanikou, ale i našim obsahem, který se skládá z energií a pocitů. Tím se můžeme dostávat mnohem blíž k jemnějším strukturám svého bytí, a tudíž i k poznání, jak opravdu fungujeme. Zde na nás čeká jako bonus za vynaložené úsilí odhalení, že každý muž má v sobě skrytou ženu a každá žena zase skrytého muže. Žena, neboli anima reprezentuje pocity klidu, lásky a pohody, muž - animus představuje stabilitu, rozhodnost, jednoznačnost se schopností dotahovat vše do zdárného konce. Pokud tyto dvě složky neumíme sami v sobě najít a propojit, vzniká jednostrannost, která vede k extrémům a nerovnováze. A právě extrémy a nerovnováha jsou příčinou snížené kvality našich vztahů, v čehož důsledku trpíme celou řadou psychických poruch, potažmo tělesných nemocí. Každý člověk inklinuje k rovnováze, ale bohužel, jen velmi malé procento z nás to dělá vědomým způsobem. Celé životy hledáme toho pravého, případně pravou v naději, že najdeme svůj protiklad. Taková potřeba odvádí naši pozornost do vnějšího světa a tudíž vnitřní rovnováhu nelze najít. Zároveň s tím  se vzdalujeme i svému zdroji síly. To vede člověka k následování chybných vzorců chování, které v obecné rovině upřednostňují spokojenost ostatních nad spokojeností vlastní. V důsledku takového jednání namáme a neznáme sami sebe; jak bychom potom chtěli poznat toho druhého? Z neznalosti se rodí opatrnost, uzavřenost a odtud je už jen krůček ke konfrontaci a pozičnímu boji.

V našich cvičeních se učíme v první řadě otevřít sami sobě, přijmout všechny své stránky a následně přijmout i svého partnera. Jde o navázání kontaktu ve kterém se naše energetická pole vzájemně prolínají, aniž bychom měli nějaká očekávání či obavy. V takovém případě není přítomen tlak a z něj vyplývající odpor. Nacházíme se v samotném centru svého bytí bez přidané hodnoty kontraverzní  mysli. Tím se oddhaluje osnovní nit života - taiji.     

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec