PROGRESE V TAIJI

< Zpět

Pro člověka, který začíná s taiji je velmi důležité, aby se s ním seznamoval pozvolna a pomalu. Proto v našich kurzech nepodceňujeme průpravu, která v prvních dvou měsících představuje návrat k pohyblivosti a pružnosti. Poté přidáváme jednoduchá cvičení čchi-kungu. Když je člověk dostatečně připraven, můžeme přistoupit k nácviku taiji formy.

Již po relativně krátké době pociťuje začátečník že se s ním něco děje. Důvod je ten, že je pracováno nejen venku, ale taktéž uvnitř. Přicházejí stavy uvolnění, lehkosti a niterného nadšení, to vše je ale jenom začátek a zdaleka není hotovo. Pak přichází fáze sebepoznání. Zkoušíme napodobit jednoduché pohyby a tady odhalujeme, jak těžké ba přímo nemožné je zhmotnit svou představu v těle. Mysl a tělo, mezi nimi jako prostředník životní energie vše by mělo spolupracovat, ale tak tomu na začátku samozřejmě není. Má to však mimo jiné i terapeutickou hodnotu, která odhaluje jak si jsou jednotlivé oblasti vzdáleny. Pokud hledáte rovnováhu, musíme být celiství.

Aby se nám to lépe dařilo objasňujeme si základní principy jednotlivých pohybů a pozic neboť klíčem k následování je pochopení. Zní to asi nepochopitelně, ale pochopení má moc měnit celou řadu nastavených struktur a přededvším rozpouští bloky. 

Je to vlastně neuvěřitelně jednoduché, sledujeme, vnímáme, učíme se danou věc představit. Zkoušíme nemyslet, nedosahovat, netlačit na pilu a tím se pozvolna začíná dařit. Někdo je talentovanější na pohyb, jiný zase pozornější. Stále se učíme spojit vnitřní s vnějším, vnější je tělo a vnitřní je myšlenka, případně pocit. Jen tak můžeme hovořit o uchopeném životodárném principu taiji. Takže de facto se učíme následovat myšlenku a pocit. Netvoříme jen z rozumu a těla, protože to by bylo mechanické a co je mechanické je mrtvé a tím pádem postrádá progres.   

Trvá několik měsíců, často i let, než člověk zpracuje svého „panáka“ na takovou úroveň, aby dokázal následovat konkrétní představu, což se dá vyjádřit  obecným výrazem ovlivňování reality. Pokud se to podaří, býváme svědky neuvěřitelných proměn. Mění se však obsah, nikoli povrch a díky tomu je vytvořená změna  trvalá.

Lidé se často domnívají že příslušná forma změnila obsah, ale tak tomu není. Může snad procvičování nějaké sestavy změnit váš život? Hypoteticky ano, pokud byste ji cvičili od rána do večera, ale tak to samozřejmě v běžném životě nejde. Dojde-li k nějaké změně, má ji na svědomí změna přístupu, a tím je ryzí obsah. Dalo by se dokonce říci, že pokrok v taiji udělá člověk teprve tehdy, když přijme určité okolnosti za vlastní a v jejich duchu začne tvořit. Podvolí se existenci, přijme svou ztuhlost, nešikovnost a všechny další chyby jako součást tvoření a najednou se "To" stane. Dalo by se říci, že v každém začátečníkovi probíhá jakýsi neviditelný boj s jaho návyky a pokud najde způsob jak nad nimi zvítězit a prosadit to nové, přijde změna a to i v obyčejném, každodenním životě.

Pohyb v taiji je prost jakéhokoli odporu. Znalci říkají: Když není co přidat a není co ubrat, pak to bude ono". Tím začínáme být původní, celiství, přirození a to přináší změnu pociťování v těle a radost v srdci. Radost z toho, že to žije, funguje a koordinuje. Koordinace v malém se přenáší do stavu tzv. synchronicity ve velkém. Nemusíte nic moc dělat, stačí vyjádřit své potřeby a pokud budou v souladu s  vaším niterným plánem vše se v pravý čas zrealizuje.  Kruh se uzavírá a vše podstatné bylo dosaženo. Co víc by si mohl člověk přát. 

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec