OD SPORTU PŘES JÓGU K TAIJI A ČCHI-KUNGU

< Zpět na úvod

Pro zdárné fungování všech věcí a vztahů je ze všeho nejdůležitější spojení. Nejde jen o spojení člověka s člověkem, ale také o spojení s niternou podstatou, přírodou, případně s cvičením, od kterého očekáváme, že nám přinese zdravotní, či jiné výsledky. Každé takové spojení je obrazem živého, fungujícího vztahu mezi subjektem a objektem, formou a obsahem, myslí a tělem. Čínská cvičení nemohou být v tomto ohledu žádnou výjimkou, a protože zejména v dnešní době přibývá lidí, kteří chtějí něco hodnotného pro sebe a své zdraví udělat, vzniká tento článek. Jeho cílem je na základní úrovni přiblížit obecná specifika všech dostupně známých aktivit a srovnat je s určitou nadstavbou, mezi které patří například čchi-kung, jóga, anebo taijiguan. (dále jen taiji). 

Každému člověku je blízké především to, co je bytostně spojeno s jeho životem, tradicí, rodinou a návykem.  Pokud se zaměříme na pohybové aktivity, je na místě konstatovat, že v naší zemi je velmi populární jakákoli forma individuálního, rekreačního, ale i závodního sportu. Nejoblíbenější je cyklistika, běh, posilování, běžecké, sjezdové lyžování apod. Všechny tyto činnosti využívají specifickou formu pohybu k nástupu psychického libida, které způsobuje pocity štěstí a z toho důvodu své oblíbené aktivity vyhledáváme a pravidelně opakujeme.  Všechny činnosti upoutávající pozornost člověka při pohybu v těle mají na psychiku stabilizační a uzemňující účinek. V praxi to znamená, že unavená, přetížená mysl ztrácí svou pozornost-energii a tento potenciál se stěhuje do těla. Hovoříme o vypnutí hlavy, odreagování, restartování a podobně. Psychika každou fyzickou aktivitou odpočívá, a proto je sport ideálním nástrojem k obnově zejména duševních sil.

Každým fyzickým pohybem-sportem dochází k zrychlení srdeční činnosti a zvedání krevního tlaku, zrychluje se i metabolizmus a díky tomu se z těla mnohem rychleji odbourávají nadbytečné tuky a toxiny. Výsledkem je intenzivní pročištění a okysličení celého organizmu z čehož vznikají, zejména v zotavné, relaxační fázi euforické pocity. Výkon každého sportovce je podmíněn vůlí, která je vždy spojena s konkrétní psychikou, a tak ve hře na příjemné pocity mnozí dřeme a trpíme jen proto, abychom si později užili zasloužený odpočinek. Navíc, tento vzorec chování v podobě odměny a trestu je neuvěřitelně návykový.  

Každý sport je spojen s výrazným přehříváním organizmu díky čemuž trpí zejména vnitřní orgány. Ty jsou na jakékoli změny teplot velmi citlivé, a právě proto jsou uloženy uvnitř. Na přetěžování reagují především srdce, plíce, ledviny a játra. Vůle při sportování často přebíjí varovné signály unaveného těla a energetický nedostatek bývá příčinou nepozornosti a následných úrazů. Po každém výkonu se cca třicet minut nachází organizmus v tzv. superkompenzační fázi. V této době je znatelný energetický deficit, s kterým se tělo musí vyrovnat po svém. Je dobré vědět, že každé vysílení a nadměrný výdej oslabuje vnitřní orgány a vytváří se ideální podmínky k poškození oslabených míst, případně propuknutí nějaké nemoci.    

Důvodem k sportování bývá často podvědomá potřeba vypustit nadbytečnou energii. Ironií osudu je i obrácená situace při níž dotyčný sportuje, aby svou energii obnovil. (Kdo nesportuje určitě má velmi podobné zkušenosti se svou energií v pohlavním životě). Euforické pocity, kvůli kterým tak rádi sportujeme se nejčastěji objevují v počáteční fázi aktivace a potom po výkonu v následné relaxaci. Mnoho lidí neumí relaxovat jinak, aniž by se před tím tzv. zrušili, jenže to v běžném životě nejde, a proto zůstávají neurotičtí a napjatí.    

Když si člověk všímá nejen těla, ale také své vnitřní síly a s ní spojených pocitů, jednoho dne mu dojde, že radost je buď euforická, anebo klidná. Ta první rychle vzplane a vyprchá, zato ta druhá je klidná jako řeka a vydrží mnohem déle. Když tohle odhalíme, přestáváme se honit a bláznit a hledáme způsob jak se k pocitu radosti a naplnění dostávat i jinak než heroickým výkonem. Ten, komu se to povede, doslova transformuje celý svůj dosavadní život.   

Někde tady začíná pro mnoho žen praxe jógy, neboť změna myšlení si hledá novou formu svého vyjádření.  Až na vzácné výjimky páni tvorstva tvrdošíjně setrvávají na svém, tedy na potřebě někde se nějak zrušit, a jak víme z moudré přírody, každý trubec musí zemřít. (proto se možná ženy dožívají v průměru o několik let déle)

O józe mluvím záměrně, protože v našich poměrech zdomácněla a může posloužit jako výborný most k praxi taiji a čchi-kungu. Při cvičení jógy je dominantním rysem relativně dlouhá statická fáze všech procvičovaných poloh tzv. ásan, a tudíž minimum dynamického pohybu. To má celou řadu výhod a jednou z nich je klid, při kterém můžeme v pohodě a bez stresu nejen cvičit ale zároveň i relaxovat.  V takovém rozpoložení je možné se mnohem lépe uvolnit a vnímat a díky tomu jsme sami se sebou mnohem víc v pohodě než při jakémkoli sportu. Pokud nás netrápí ambice být zrovna nejlepším jogínem a necháme vše plynout, pozice, které budeme zkoušet, nemusí být na první pohled dotažené ani hezké, nicméně jejich účinek se ukáže. Většina jógových pozic je navržena tak, aby zlepšovala nejen flexibilitu kloubů a páteře, ale také aby pozitivně působila do oblasti niterných orgánů. Výhodou celého systému je, že mu nemusíte nijak zvlášť rozumět a přes to bude vše fungovat. Klíčem k úspěchu je jednoduchost a pravidelnost. Navíc ulítané ženy se konečně zklidní, uvolní, a to je ten nejlepší lék na stereotypy jejich každodenního života. Někdy se stává, že akčnější typy, nebo mladší cvičenci zaznamenávají po cvičení jógy útlum v dynamice své energie. V takovém případě stačí doplnit nějakým vhodným rekreačním sportem a zase bude vše v pořádku.  

Jak je tomu ale s praxí taiji a čchi-kungu?  

Při cvičení taiji a čchi-kungu je dominantním rysem vědomý, uvolněný pohyb. Vykonávat nějaký pohyb a sledovat jeho parametry je vždy náročnější než zaujímat statické pozice, a proto se jóga těší relativně větší oblibě. Na józe, promiňte mi tu upřímnost, můžete být nemehlo, a nikdo si toho ani nevšimne. Při taiji však můžete tento stav transformovat a tím diametrálně změnit kvalitu svého života. Člověk pravidelným cvičením jógy je bezesporu vitálnější, klidnější a pružnější, nemusí však zaznamenat žádné změny v kultuře svého pohybu. Kulturou pohybu je míněna rovnováha, koordinace a z toho vzniklé reakční schopnosti. Člověk v taiji a čchi-kungu odhaluje své tělo jako součást přírody. Učí se nacházet ztracenou stabilitu-zem, propojuje své hemisféry, vytváří podmínky k projevu a vnímání životní síly-čchi. Poznává sám sebe, a proto každý čchi-kung a taiji je nejen zdravotním, ale zároveň i terapeutickým cvičením.

A protože od pradávna měli lidé odlišné cíle a potřeby, čchi-kung se rozdělil do třech nezávislých oblastí na zdravotní, bojový a spirituálně-náboženský. Zdravotní čchi-kung je v našich poměrech asi neoblíbenější a zahrnuje celou řadu praktik, které mají za cíl uzemnit, stabilizovat, otevřít brány energie a oživit vnitřní orgány. Bojový čchi-kung je taijiguan. Jedná se o formu tzv. vnitřního bojového umění, které se cvičí v tzv. taolách, neboli formách. Začátečnická úroveň náleží již zmíněné rovnováze a koordinaci, pokročilá je odrazem pochopení principů vesmírných sil a schopnosti tyto poznatky aplikovat ve cvičení s partnerem. Spirituální-náboženský čchi-kung je nejpokročilejší formou, odhaluje taoistickou filozofii, spojuje nebe, zemi a člověka, prohlubuje meditaci, intuici, odhaluje vhledy do jednotné podstaty celého vesmíru.

Výhodou je, že každý si může vybrat na které z úrovní chce tvořit a tím naplňuje svůj osud a nalézá harmonii.  

Závěrem lze říci, že sport, jóga, čchio-kung a taiji odjakživa byly, jsou a budou spojené nádoby. Nemá smysl přít se o tom, co je lepší, neboť každému náleží, co jeho jest.      

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

WALKING ČCHI-KUNG, ANEB CO DĚLAT, KDYŽ VÁS TRÁPÍ PLÍCE A DECH

13. 04. 2021

Nedávno jsem si volal s jedním známým a on mi sdělil, že ho ten vir skolil a že se kurýruje na chaloupce u lesa. Tak se ptám: “Cvičíš“? Protože to je ...

ZMĚNOU OKOLNOSTÍ K VNITŘNÍ PROMĚNĚ

22. 03. 2021

Všechno v přírodě funguje na principu rovnováhy. Ani člověk není výjimkou, neboť má od přírody vyvážené tělo a vyváženou energii, která i při občasnýc...

všechny články