taiji pokročilí 2016

Jak už bývá zvykem, poslední z letních soustředění náleží vždy pokročilým. Tento rok proběhlo od středy 3. do neděle 7. srpna. Očekávání vyhlazovacích veder po zkušenosti z loňského roku se nekonalo, a tak se cvičilo lépe a docela hodně. Ústřední myšlenkou tohoto pobytu bylo nastolit změnu v zažitých stereotypech, odložit staré návyky, podívat se na naše taiji nově a výsledek se dostavil nad očekávání dobrý.

Každé ráno jsme náš den začínali Wuti meditací, kterou jsme vylepšili nácvikem taoistického a budhistického dechu. Pak následovala novinka - jógová cvičení na protažení zad a zlepšení pohyblivosti. Zejména páni měli v této oblasti rezervy a navíc zřejmě potřebovali udělat zkušenost, že statické protahování je přece jenom něco zcela odlišného, než navíjecí pohyby. Zkrátka nejdřív je třeba tělo připravit a teprve pak se může začít kultivovat energie čchi. Dalším fází připraveného programu byla I. Část staré formy. Důvod, proč jsem po ní sáhl, spočíval v tom, že jsem chtěl rozbourat zkostnatělé stereotypy, v nichž cvičil jen rozum, a niterného prožitku se cvičení téměř netýkalo. Tréning aplikací jednotlivých technik měl zase za cíl probudit ducha a přivést tak formu do energetické rovnováhy. To se povedlo a navíc ještě umocnilo vědomým zakořeňováním a nořením mysli do tan-tienu. Pokud se podaří vnímat veškerý pohyb jako rozšířenou funkci tan tienové čchi, přichází skutečný zážitek vnitřní síly a každý to během těchto pár dní poznal. Večer patřil zklidnění, qigongu a individuálnímu procvičování formy. Nadstavbovým programem byly pokročilé drily tui shou a některé Chin-Na praktiky od mého učitele dr. Jang jwing Minga.   

Třetí den odpoledne jsme vyrazili na výlet, tentokráte na Jizerku, protože Petr a Katka toto idylické místo v srdci Jizerských hor ještě nikdy neviděli. Dělali jsme tam psí kusy a den utekl stejně rychle jako jeden přítomný okamžik. Závěrečné hodiny našich společných cvičení patřily relaxaci a opakování, které okořenila četba z Oshovy velmi zdařilé knihy Prázdný člun.

Co dodat, byl to fajn strávený čas, v němž taiji každého jednotlivce umocňovalo prožitek a harmonii celé skupiny. Tak snad zas někdy příště a na viděnou, pokud nabudeme imitovat, nýbrž chápat a následovat, budou mít vždy tyto akce v našich životech své důležité místo. 

komentář Petra Krále   komentář Dádi Korejčíkové   komentář Katky Kulíkové

komentář Ireny Dolanské   komentář Davida Loudy

 


 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec