ZMĚNOU OKOLNOSTÍ K VNITŘNÍ PROMĚNĚ

ZMĚNOU OKOLNOSTÍ K VNITŘNÍ PROMĚNĚ
Všechno v přírodě funguje na principu rovnováhy. Ani člověk není výjimkou, neboť má od přírody vyvážené tělo a vyváženou energii, která i při občasných výkyvech dokáže sama sebe navrátit do rovnováhy. Co však rovnováhu naprosto postrádá je naše mysl. Základní vlastností mysli je volba a příchylnost. A právě tato volba s příchylností může zdeformovat jinak vyváženou energii a posléze způsobit tělu stovky nemocí.

Číňané říkají: Mysl je generál, energie jsou vojáci a tělo je bitevním polem.

Proto, chceme-li udržet své zdraví měli bychom se primárně zabývat svou myslí a teprve potom svým tělem.  

Potíž je ale v tom, že     

každá příchylnost posiluje na nevědomé úrovni svůj protiklad

Tím vzniká rozpolcenost a v patologické rovině, kdy ztrácíme kontrolu, nastává schizofrenie. Proto se neustále hlídáme.

Zná to asi každý:

Chci být slušný, ale uvnitř se hlídá lump, chci být silný, ale uvnitř se cítím být slabochem, chci být pohodářem, ale uvnitř jsem nervózní jak pes, chci být boháčem, ale uvnitř jsem žebrákem, a takových příměrů bychom našli stovky, možná tisíce. Klíčem je právě formulace chci být. Ve společnosti ostatních, dáváme důraz na to, co je vidět. Když jsme ale sami, jak vypadáme nás nezajímá, a mnohem důležitější jsou naše pocity. Povrchní vzhled a vnitřní pocity nemusí vždy ztělesňovat soulad, neboť často na venek přikrášlujeme a posilujeme právě to, co uvnitř postrádáme. Jenže když to postrádáme, tak nám to není vlastní a proto i venkovní projev bude nepřirozený a umělý. Jinak řečeno bude to maska. Vždy můžeme být jenom to co jsme a každá z přidaných hodnot bude obrazem vzdoru a utrpení s prožívanou realitou.

A protože mít ze sebe dobrý pocit je mnohem těžší a dlouhodobější proces než upravit svou vizáž, samotu odmítáme a společnost protěžujeme. Jinak řečeno s ostatními na sebe mnohem lépe zapomeneme. Všimli jste si, že když nic neděláme naše já se nám nemilosrdně přibližuje a když se něčím zabýváme, zmizí? 

Takže vše je o správném vztahu s "Já"?  

Kdo to ví, ten se podvolí, kdo neví, bojuje dál s nepřízní osudu. 

Podvolení je mystické, dokud jsem bojoval, energie se mi ztrácela, v této poloze mne existence obdarovává jak říkám, je to mystické.

Podvolit se vnitřnímu stavu, nebojovat, nenutit mu svou vůli, připustit, že i tak je to možné. Tím, že s tím "špatným" v sobě nebojujeme, nedáváme mu sílu, přijetím nepřijatelného dochází k sjednocení vnějšího s vnitřním. Takto tzv. zlo ztrácí sílu, takto se vyvažují protiklady.  

V ideálním případě nejsem ani silný ani slabý, ani slušný, ani lump, ani boháč ani chudák, ani nervák a ani pohodář, kdo tedy jsem? Všechno, anebo nic. Poučme se z přírody. V přírodě neexistuje žádná příchylnost, a proto je příroda vždycky harmonická. (tedy do té doby, než se zapojí do regulace myslící člověk) Tento stav je každému z nás vlastní, ale jen ten, kdo se nebojí samoty, má možnost jej najít. Nazývá se transcendence. 

A dále: 

Příchylnost je poddajnost mysli vůči jejím emočním stavům. V pozitivní rovině se jedná o touhy a v negativní o obavy a strachy. Právě emoce nás udržují v permenatní tendenci protěžovat  příjemné a nežádoucí vytěsňovat. Pro mnohé z nás, nic jiného mimo přijímané a odmítané neexistuje, nicméně kdybyste studovali taiji, zjistili byste, že volné plynutí energie, onen euforický pocit spojení s celkem nastává, pokud se nachází mimo volbu tedy mimo protěžování a vytěsňování, obecně pak mimo tlak a odpor.  Asi namítnete, že to je nenormální, jen blázen by nechával všemu volný průběh. Vždycky se o něco snažíme, ale to neznamená, že změníme běh osudu. Protěžování a vytěsňování je sice lidské, ale z hlediska dialektiky protikladů není přirozené, a právě proto čas od času do života vstupuje to nepříjemné, aby ukázalo, že něco je chybně a že míra příjemného byla naplněna, ba co víc překročena.

Dnes se karta obrátila, celou řadu příjemného máme zakázáno a místo toho spousty nepříjemného povoleno. A co s tím? Bojujeme za své svobody a práva čekajíc na startovní čáře, až stavidla zákazů povolí, abychom vše uvedli do původního stavu. Jojo efekt je připraven a spolu s ním další vlny pandemie, která, zdá se býti nekonečná. Řešení tohoto problému se nenachází v globalizovaném, nýbrž individuálním přístupu. Jen jedinec, který dokáže přijmout danost situace z ní může něco pro sebe vytěžit, neboť

Každou změnou vnějších okolností může dojít k vnitřní proměně.

Ovšem za podmínky, že přestaneme být s danou situací v rozporu. Neprotěžuji a nejsem ani v rozporu. Jen tak vyklouznu z osidel, která mohou svým obsahem svírat ztrápenou mysl. Když touto zkouškou projdeme, až vše pomine a vrátíme se do "normálu", budeme navenek stejní, ale vnitřně proměněni. Možná méně blázniví, poživační, hladoví, necitliví, zkrátka přizemnění zkušeností, že všechno může být i jinak a člověk nemusí být za všech okolností pánem osudu.

Mnoho lidí si energii spojuje s pohybem, a proto dnes jeho omezením strádají a trpí. Svou myslí se nacházejí neustále venku, tam, kde se nic nesmí. Co se ale odehrává uvnitř, tam přece žádné svobody nikdo nikomu neupírá? Jenže uvnitř jsme se nenaučili existovat. (procházka o samotě, meditace, sledování myšlenek a pocitů, četba, dech, vědomý pohyb, čchi-kung, naslouchání přírodě, to všechno může vést člověka k vnitřní introspekci a pochopení, že jeho utrpení je umělé, protože jeho mysl se vždy chce nacházet právě tam, kde se nejvíc trpí).

Celé lidstvo žije pod nemilosrdným diktátem spotřeby, ekonomiky, nadměrné produktivity a zisku. Stále víc produkujeme, a díky tomu zamořujeme planetu toxickým odpadem a znečištěným ovzduším. Nadměrná aktivita vyžaduje nadměrné doplňování energetických zásob. Přejídáme se a špatně dýcháme, energie se nestačí doplňovat a důsledkem je všude přítomný stres. Přírodní zdroje včetně těch lidských se nacházejí na pokraji svých možností. Po celém světě hoří nadměrný jang a přináší politické napětí, neurózy, mezilidské konflikty a v neposlední řadě i globální oteplování. Dříve se nadměrnost jangu - mužského principu vyřešila světovým válečným konfliktem. Dnes si příroda, nebo kdosi, cosi, pomáhá pandemií.

Tolik výzev přibrzdit rozjetý vlak se minulo účinkem a místo toho abychom začali uvažovat nad svými životy v širších souvislostech, alibisticky hledáme na Marsu vodu. (Až to tady bude neúnosné elity se asi přestěhují).

A tak není divu, že opět přišlo to nepříjemné, aby nám všem ukázalo, že míra příjemného byla překročena. Řešení se může jevit v boji za dodržování ekologických standardů a kvót, nebo v očkování, nebo v zakazování toho, či onoho, ale vše bude asi zbytečné, dokud si neuvědomíme, že rovnováha je naší podstatou. Obnoví se sama, když ji dáme prostor a přestaneme usilovat. Pokud to nepochopíme, může nás to do několika desítek let naprosto zničit.  

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

WALKING ČCHI-KUNG, ANEB CO DĚLAT, KDYŽ VÁS TRÁPÍ PLÍCE A DECH

13. 04. 2021

Nedávno jsem si volal s jedním známým a on mi sdělil, že ho ten vir skolil a že se kurýruje na chaloupce u lesa. Tak se ptám: “Cvičíš“? Protože to je ...

ZMĚNOU OKOLNOSTÍ K VNITŘNÍ PROMĚNĚ

22. 03. 2021

Všechno v přírodě funguje na principu rovnováhy. Ani člověk není výjimkou, neboť má od přírody vyvážené tělo a vyváženou energii, která i při občasnýc...

všechny články