Zdravý pohyb, aneb Jóga, nebo Taiji?

Hledáte zdraví prospěšnou aktivitu? Co byste si vybrali, jógu,nebo taiji a jaký je mezi nimi rozdíl? O tom je tento článek.

Obecný úvod

Stává se, že lidé, kterým chybí pohyb, často řeší otázku, co si vybrat. Obecně platí, že mladší ročníky vyhledávají fyzicky náročnější aktivity, jako jsou cyklistika, posilování, běh, případně nějaký druh bojového sportu apod. Tato volba má své klady i zápory a my si nyní o nich něco málo povíme. Ke kladům rozhodně patří navýšení energie pohybem, zrychlení metabolizmu, vyplavování toxinů a adaptabilita na zvýšenou námahu. Dalším, doprovodným účinkem je „vyčištění hlavy“ včetně odbourání emociálního napětí, které trápí především duševně pracující. Co se týče negativních faktorů, často vzniká u výkonnostních sportovců návyk na pravidelný výdej energie a pokud schází, dotyčný je podrážděný a neumí se uvolnit. Je to tím, že kromě endorfinů vyplavuje tělo při některých typech fyzické zátěže také adrenalin a obojí se stává drogou s příznaky závislosti. Tento návyk se stává součástí životního stylu a teprve s přibývajícími léty a úbytkem energie může přijít kvalitativní změna. Jedná se o zlomovou hranici někde mezi 35 – 45 rokem života. V této fázi si často uvědomujeme, že už nám tolik nezáleží na výkonu, úspěchu ani estetice a prioritou začíná být zdraví a duševní pohoda. Neznamená to, že se sportem, kterému jsme se tak dlouho věnovali, musíme definitivně skončit, ale už nám nemusí ve všech ohledech vyhovovat. Z toho důvodu je dobré se pohlédnout po doplňkových aktivitách, které mají charakter seberozvíjející, relaxační a spirituální. Mezi takové patří například indická Jóga a čínské taiji. V laické společnosti převládá zažitý názor, že taiji je jakási obdoba jógy a obojí je dobré pro zdraví a duševní rovnováhu. I když mohou mít obě nauky na vrcholu stejný cíl, cesta k němu je naprosto odlišná. Pojďme si tedy o nich říci některé důležité informace, které vám možná pomohou lépe si vybrat.    

V první řadě je třeba říci, že oba systémy mají odlišné místo svého původu. V Indii je velké teplo a tak přirozenou potřebou je dosažení maximálního účinku v minimální aktivitě. Indie je zkrátka meditativní. Tělo se při józe velmi často nachází v sedu, nebo lehu na podložce a jen zřídkakdy se procvičují pozice tzv. ásany ve stoje. V Číně je samozřejmě chladněji, takže cvičení probíhá na nohou a je zde relativně mnohem víc akce. Navíc, původní záměr taiji byl v bojovém umění, teprve časem se rozvinul do zdravotní a spirituální praxe. Nyní si postavíme oba systémy vedle sebe a popíšeme konkrétní rozdíly.

Začneme s jógou:

Existuje celá řada Jóg, nicméně v obecné rovině si ji můžeme nejlépe přiblížit Pataňdžaliho systémem. První, na co klade důraz je etika ve smyslu zákazů a příkazů. Tento kodex, známý pod názvem jama a nijama, staví svému adeptovi na první místo určitá doporučení a omezení, přičemž konkrétní fyzická cvičení přicházejí na řadu až později. Ásany působí nejen na svalstvo, klouby, šlachy, vnitřní orgány, ale také ovlivňují životní pránu a psychosomatiku. Konkrétního účinku se dosahuje napínáním a uvolňováním příslušných partií, přičemž klouby a páteř se často dostávají do extrémních poloh. Další vývojové stupně jsou Pranajáma, ovládnutí dechu, Pratjahára, ovládání smyslů, Dharána jednobodové soustředění, Dhjána meditace a nakonec kontemplace, neboli sjednocení. Tato fáze, vyjímaje cvičení dechu, představuje práci s myslí, která s tělem již nemusí mít nic společného. (V tom se nacházejí určitá rizika, neboť tělo je fyzická kotva spojující člověka s prožívanou realitou).

Pokud jste někdy, stejně jako já, chodili v místních poměrech na jógu, možná mi dáte za pravdu, že morální kodex byl sice okomentován, ale hlavním tématem byly ásany, relaxace a dechová cvičení. Nadstavbu tvořily spirituální promluvy a zpěv manter. V příjemném prostředí, ovoněném santalovým dřevem, za svitu svíček to bývá zejména pro začátečníka velmi silný zážitek a rozhodně to má něco do sebe.

Pokračujeme s taiji 

V čínských systémech se od samého počátku pracuje s tělem a morální kodex bývá nastaven a prověřován vazbou mezi mistrem a žákem. Cílem není navýšení pružnosti a flexibility, nýbrž snaha o rozhojnění a harmonizaci životní energie čchi buď pro zdraví, nebo bojová umění. K tomu slouží speciální statická, ale i dynamická, uvolňovací a pohybová cvičení známá pod obecným názvem qigong. Když cvičíme taiji, nikdy bychom neměli své klouby propínat, nebo je dostávat do extrémně otevřených, nebo uzavřených poloh. Jen tehdy jimi může proudit tzv. synoviální tekutina, která v přirozeném rozsahu pohybu pomáhá zvláčňovat chrupavky a tlumit nárazy mezi kostmi. Své tělo bychom měli nejen vnímat, ale také ho musíme naučit pevně stát, lehce chodit a v každé činnosti uvolněně koordinovat. Zatím co v józe si pěkně lehnete na záda a děláte si hezky, na začátečníka taiji je toho opravdu hodně. Samozřejmě nic není samoúčelné, vše směřuje k optimální konfiguraci, jejímž důsledkem je volně proudící životní energie čchi.

V této fázi vývoje je vhodné, aby se adept taiji seznámil s filozofií, principy a tradicí tohoto umění. Je to důležité proto, aby veškeré další snažení bylo opřeno o nějakou konkrétní potřebu a sledovalo gradaci osobního rozvoje.

Počáteční stání v pozicích má ještě jeden význam, posílí vůli a uvolní tělo, což je vyvážený stav. A právě do této fáze je třeba dospět, aby se taiji mohlo rozběhnout naplno. Nyní se začíná učit choreografie konkrétních pozic a pohybů, kterým se říká mezi „taijisty“ forma. Pokud vydržíme a celou sestavu se zpaměti naučíme, pracovní nástroj máme připraven. Nyní začíná další, pokročilá fáze, v níž se budeme učit být pozorovatelem. Pozorovatel je duch, čistá pozornost nezatížená relativizmy mysli. Usebere se dovnitř těla a člověk takto tvoří nejen svou formu, ale též odhaluje úplně nový rozměr svého bytí. Jak říkají moudří, štěstí proudí pouze zevnitř, takže tím je položen důležitý základ pro rozvoj vlastní spirituality. Díky pozorování se učíme přijímat situace takové, jaké jsou a to nás dovede k mnohem menší upjatostí, konfrontaci a ambicím, což přináší niternou radost. Forma se časem stane pramenem života a každým opakováním bude přinášet hluboký pocit naplnění a pohody.  

Nemohu se ubránit představě, že v józe je prvotní CO, kdežto v taiji je důležitější JAK. Co vnímám jako zafixovanou danost, kdežto jak je neustálá změna a pohyb. Co je blíž skutečnosti nechám k posouzení na vás, nicméně oba systémy mají svůj smysl a měly by se prolínat, nikoli konzervovat a uzavírat jenom pro sebe.

Závěrem ještě tabulka několika dalších rozlišujících znaků:

Důraz taiji


Důraz jógy

 

Zastává nezadržování dechu

Praktikuje zádrže dechu

Protažení díky specifické dynamice pohybů

Protažení udržováním statických pozic

Pracuje s klidovou i pohybovou složkou energie

Pracuje s klidovou složkou energie

Cvičení probíhá ve stoje s jednou, nebo
oběma nohama na zemi

Cvičení probíhá v lehu, v sedu, jen zřídkakdy se užívá stoj na nohou 

Využívá se optimální flexe kloubů

Klouby se často extrémně otvírají a zavírají

Rozvoj rovnováhy a koordinace

Rozvoj flexibility

Plynout a nechat se unášet

Kontrolovat

Každá pozice pracuje se všemi klouby,
vnitřními orgány a páteří najednou

Používá jasně oddělené pozice pro účinek na konkrétních kloubech a orgánech

Pohyb v kruhu

Bez pohybu

Vnímání širšího spektra prostoru (nahoře,
dole, vlevo vpravo, vpředu, vzadu, venku,
uvnitř)

Koncept rozšířeného vědomí pouze v meditaci, ta nemusí být spojena s tělem

Porozumění jinu a jangu

Často extrémní postoje ve spiritualitě, nevyváženost osy nebe - země.

Meditace v klidu i pohybu

Meditace pouze v klidu

Bojové umění s dosahem od fyzických
technik až po psychosomatiku.

Důraz na dobro a kladné vlastnosti, které přitahují svůj protiklad

Mysl a tělo jsou vedeny ke sjednocení

Mysl a tělo nemusí být sjednoceny


Použitá literatura: PhDr. M.Bartoňová a kolektiv Jóga od staré Indie k dnešku, Bruce Frantzis
Tchaj-ti pro zdraví a dlouhověkost

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

O ČHI-KUNGU NAPLNĚNÉ SAMOTY

03. 04. 2020

Několik posledních týdnů nám dramaticky změnilo život. Jsme vykořeněni ztrátou každodenních návyků a vynucená izolace a samota tento stav ještě víc um...

O POSELSTVÍ DNEŠNÍCH DNÍ

21. 03. 2020

Každá existence je plná tajemství a záhad. Jednou z nich je i neviditelná propojenost a dynamika příčinnosti všech vazeb, kterou nazýváme proměnami JI...

všechny články