ZDRAVÍ, PREVENCE A IMUNITA,

ZDRAVÍ, PREVENCE A IMUNITA,
V naší společnosti je povědomí o imunitě a prevenci na velmi nízké úrovni a pokud se tímto tématem někdo zabývá, tak jej zpravidla spojuje pouze s fyzickým tělem. Ze své dvacetileté zkušensti cvičení taichi a čchikung jsem poznal, že je toho mnohem víc, co je možné poznat, prožít, ale budete asi zklamáni, díky tomu se nestáváme nezranitelní a imunní.

Imunita je dnes aktuálním tématem, a tak se stále víc hovoří o tom, že je třeba sportovat, jíst ovoce a zeleninu, nezapomínat na vitamíny a pokud možno být v klidu. Tak přesně tohle je učebnicový návod, jak něco nemůže a nebude fungovat. Pod pojmem sportovat si můžeme představovat ledasco, nicméně vždy rozhoduje kondice a věk a pokud někomu nabídnete kolo, nebo fitness, nemusí to být za všech okolností optimální řešení. Co mají dělat například lidé starší, nebo ti, co celý život se sebou nic nedělali? Je na místě si uvědomit, že každá fyzická aktivita představuje pro organizmus další, novou zátěž, takže je-li někdo obézní, oslabený, nebo strádá nějakou civilizační chorobu, je třeba postupovat úplně jinak. S jedením ovoce a zeleniny to je podobné. Ládovat se nadměrně mrkví, jablky, citrusy, saláty, že by tohle vedlo k tělesné rovnováze? Právě naopak a zase je třeba zmínit, že se jedná pouze o doplněk, nikoli nosný základ jídelníčku, který bývá často obrazem stravovací tragédie. Co se týče synteticky vyráběných vitamínů, tak to je víc o pocitu než o účinku a pokud bychom chtěli hovořit o klidu, tak právě ten se dostavuje stabilizací všech životních potřeb a hodnot, takže není divu, že v dnešní době se nám poněkud nedostává. 

Chceme-li tedy něco se sebou dělat, měli bychom si v první řadě uvědomit svůj stávající stav, možnosti a podle toho nastavit své priority

Často s totiž honíme pachtíme, aby všechno kolem nás fungovalo abychom všechno stihli, aby všichni byli spokojení, ale při tom zapomínáme na sebe. Pozornost, kterou věnujeme výhradně sobě je totiž základním stavebním kamenem.      

Imunita není něco s čím se rodíme a co nám ne věky zůstane. S přibývajícím věkem se odolnost každého organizmu mění a proto co nám dříve prospívalo, může dnes paradoxně škodit. Je dobré se naučit naslouchat nenápadným signálům těla případně psychiky, neboť právě odsud přicházejí nenápadné signály, že je třeba tu a tam něco upravit a změnit. Když ale žijeme, jak se říká na plný plyn, nejen že často míjíme tyto nenápadné výzvy, ale také se zuby nehty držíme zavedeného scénáře. Když je nám dvacet nevadí že se přetěžujeme, plýtváme energií, jíme často dreky a holdujeme kdo ví jakým neřestem. Tělo je silné a organizmus si s tím poradí. Pokud se ale blížíme ke čtyřicítce, měli bychom zvolnit, zpozornět a dát si čas na malou rekapitulaci. Energie v tomto věku již není tolik ohnivá a začíná pozvolna převládat atribut vodní. Abychom si lépe rozuměli oheň v obecné rovině představuje pohyb, voda zase klid.

Klid i pohyb jsou pro nás existenciálně velmi důležité a problém nastává, pokud jedno vytlačuje druhé. V přirozeném rytmu života to není možné, neboť oba živly se vzájemně vyvažují, když ale nadvládu přebírá upjatá mysl - ego, porušení rovnováhy může nastat velmi snadno. Nástrojem takovéto změny je vůle. Nenabádám k tomu nemít vůli, ale nepřehánět, a to je potřeba správně pochopit, protože ego, které si zakládá na své vůli se pohybuje od jednoho extrému k druhému.  

Můžeme spoustu věcí znát a preventivně dělat, ale jak se říká nikdo svůj věk neošálí. Energie v nás se neustále mění a to nejen kvantitativně, co jež znát například na výkonu měřeném v čase, ale také kvalitativně v poměrech ohně - jang a vody - jin. Malé dítě je plné energie jang, a proto je stále v pohybu. Ve středním věku se poměry jinu a jangu vyvažují a ve stáří převažuje jin a tudíž potřeba klidu. Tyto přirozené proměny ovliňují i naše zdraví potažmo imunitu. Je třeba rozlišovat mezi tím, co v daném čase zanedbáváme a co můžeme vyladit a tím, co je přirozeností danou osudem. Ego v tomto ohledu moc nerozlišuje a tak je na místě používat intuici a cit. V prvním z případů můžeme zabojovat se svou leností ale v tom druhém nám nezbývá než přicházející osud přijmout. 

Chceme-li tedy posílit své zdraví, musíme začít s prevencí. Prevence to nejsou jen preventivní prohlídky u lékaře, ale především aktivní péče o tělo spojená s činností, která navrací klid mysli. Stres v rodině, stres v práci, stres na kole, nebo v posilovně a kdy najdeme klid?

Na svých klientech jsem si všiml, že jejich největší problém je špatná mobilita, ztráta koordinace, smyslu pro rovnováhu a celková ztuhlost, které jsou v dnešní době patrné již u relativně mladých lidí. To ale nemá svou příčinu v těle, nýbrž v mysli. Mysl potažmo pozornost dnešního člověka není ukotvena v těle, je stále venku, v pohybu a něco řeší. Když potom dojde k nějaké nepředvídané události s tělem, to reaguje nepatřičně, se zpožděním a často chybně. To však není všechno, pozornost je zároveň energií, takže když se nenachází alespoň částečně ve svém chrámu-těle, tělo začne energeticky strádat a tím pádem ztrácí i přirozenou imunitu.

Cvičím již dvacet let taichi a vypozoroval jsem, že proces degenerace a stárnutí začíná ze dvou hlavních příčin: Tou první je slabost nohou a špatné spojení s energií země. Ta druhá je nepozornost a stres. Lidé toho mají dnes tolik, že jejich pozornost ze sebezáchovných důvodů vypíná a v akci často bývá jen tělo. Jenže tělu je jedno, jestli šlápne do výmolu, nebo do kolejiště, kde právě projíždí vlak. Naše bezpečí střeží pozornost a na ní navázaná mysl a intuice. Takže když je tělo od těchto nástrojů odpojeno, nebo příliš vzdáleno, může v kritickém okamžiku nastat problém. A dále pokud mysl podléhá často stresu, tělo se brání a tuhne. Každý spazmus vyvolává omezení hybnosti a stagnaci energie, stagnace energie vede k duševnímu diskomfortu a oslabené imunitě, která končí nemocí. Bohužel teprve zde začínáme tušit, že něco nebylo úplně v pořádku, ale to už bývá pozdě.       

Někteří lidé, kteří se stali obětí covidu si často stěžují na problémy s dechem potažmo plícemi. Je dobré vědět, že podle čínské medicíny párovým orgánem k plícím je tlusté střevo, takže pokud chceme odlehčit plicím, musíme méně zatěžovat trávicí ústrojí. Vynechat těžká, masitá a tučná jídla, nejlépe den dva detoxikační hladovky. Pokud není poškozena psychika je možné také posilovat plíce řízeným břišním dechem. Při každém nádechu (nosem) směřovat pozornost k ledvinám, při každém výdechu (ústy) zaměřit pozornost od srdce ven a v představě vypouštět nadbytek a neklid. Ideální je při cvičení sedět s rovnými zády anebo stát. Každým nádechem přichází nové a každým výdechem odchází staré. Odkládejte roušku, kde to jen jde, dýchejte čistý vzduch neotravujte se CO2, který vaše tělo vylučuje, jinak si do budoucna zaděláváte na velké problémy. Vědomý dech je úžasný nástroj, ale je potřeba nemyslet a hlavně vydržet. Mysl vám bude říkat nech toho je to zbytečné, když ale vydržíte, obzor se projasní, zklidní, a to je základ každé účinné léčby. 

Nejlepším lékem na naše neduhy je samota, půst a les.

Les je dokonalý čchi-kung. Vše je zde mlčenlivé, klidné, silné a stálé. Přesně to, co člověk stále víc postrádá. Je třeba jít pěšky a nevyhledávat žádné náročné terény, aby bylo možné se lépe uvolnit. Chůze by měla být klidná jako řeka, procházka bez cíle, žádný výkon, žádný cíl, jen vědomá chůze. Proto není vhodné kolo, brusle apod. Při chůzi je třeba sledovat své tělo a mysl, nerozvíjet pojmové myšlení.  Tiché pozorování to je to nejlepší, co se dá v lese dělat. Náročnější varianta je chůze lesem v noci. Nic není je jenom chůze a pozorovatel všeho, co vstupuje do zorného pole vědomí. Žádný problém není je pouze v mysli a ta se odhaluje pokud pozornost sklozne do vzpomínky na minulost a nebo obavy na budpucnost. 

A ještě jedna věc, tělu dělá dobře pravidelný půst, nejíst znamená víc vnímat čchi, sebe a celou řadu dějů, které nazýváme synchronicitou. Závěr k tomutto povídání žádný není a tak každý krok může být cílem a smyslem zároveň, žít a zemřít v jeden den, žít a zemřít v jeden den.   

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

O PROPOJENÍ NEBE, ZEMĚ A ČLOVĚKA

23. 12. 2020

O tom, co v nás dřímá, zraje a hledá způsob projevení

MYSTÉRIA TAICHI A ČCHI-KUNGU

05. 12. 2020

Mnoho nadšenců, kteří někdy vyzkoušeli taichi, nebo čchi-kung vydrželo jen pár měsíců a potom toho nechali. To je obecný trend i ve školách, kde výuku...

všechny články