Vědecky na Taijiquan pohledem dr. Yang Jwing-minga

Vědecky na Taijiquan pohledem dr. Yang Jwing-minga
Pokud patříte k těm příznivcům taiji, kteří jdou rádi do hloubky až k podstatě věci, je tento volný překlad přednášky Yang Jwing-minga právě pro vás.

Filozofie taiji (přednáška dr. Yang Jwing-ming)

Je potřeba si uvědomit, že taiji a taijiquan nejsou dvě stejné věci. Taiji filozofie je stará už asi čtyři tisíce let a vychází z knihy proměn I-Ting. Mnohem později byla aplikována do bojového umění, které se nazývá taijiquan. Z toho vyplývá, že Taijiquan má asi tisíciletou historii, kdežto filozofie taiji je stará mnohem déle. K pochopení Taijiquanu je třeba porozumět tomu, co je Taiji a o tom vám budu nyní vyprávět.

Taii se dá volně přeložit jako vrcholná krajnost, dokonalost, nebo celistvost. Když se ale bavíme o dokonalosti, z čeho bychom měli vycházet? Dá se začít tím, že Taiji budeme následovat až k jeho kořenům a ty se nacházejí ve stavu Wuti. Wuti nemá žádné rozlišení, je to prázdnota bez polarity. která objímá Taiji a to vytváří dvě podoby jedné síly - Jin a Jang. Taiji se dá též nazvat Tao, neboli univerzální síla vesmíru. Je to energie, která z nerozlišenosti vytváří protiklady. A z vědeckého pohledu se dá popsat jako hmota a antihmota, dva protiklady, které vyšly z jednoty. A pokud se hmota s antihmotou sejdou, vytvoří opět jednotu. Symbolicky vyjádřeno Wuti je uzavřený kruh, na druhé straně známá monáda je vyjádřením souvztažnosti Jinu a Jangu. Kruh wuti a s monádou uvnitř je symbolem rovnováhy a Taiji. Wuti je počáteční stav, přičemž Jin s Jangem tvoří rozlišenost a spolu s tím přináší krajní mez, dva extrémy, které se nejlépe dají vyjádřit obrázkem spirály. Tato spirála bývá opomíjena, ale je tím nejdůležitějším. Je to princip při kterém se změna dává do pohybu. Tato filozofie je včleněna do Taiji quan a quan znamená v překladu pěst, což symbolizuje bojové umění. Místo quan můžeme také použít výraz zhang, což se překládá jako dlaň, například Pakua zhang.

Základní pozice formy Taiji-quan vchází z Wuti, což znamená, že mysl se nachází v dolním tan-tienu a tento stav je obrazem klidu, z nějž se rodí forma a rozlišení Jin a Jang. Například popíšeme-li si pozici dvojitého pengu tak dlaň směrem k sobě je charakteru Jin a od sebe Jang, přičemž jedna podporuje druhou. Začali jsme ve Wuti, přešli jsme do rozlišeného Jinu a Jangu a otázkou zůstává, kde se nachází zmíněná spirála Taiji. Je to mysl, která dává dynamiku tomuto procesu a působí proměnu. Mysl je konkrétní záměr, avšak vědomí je prázdné a tím je duch. Tělo má svá omezení, ale mysl žádná nemá. Je kreativní, může uvádět všechny věci do pohybu, a proto je ve hře života tak důležitá. Taiji-quan se dá volně přeložit tak, že Taiji představuje mysl a quan metodu, formu fyzického vyjádření. Tím je vnitřní a vnější princip v rovnováze. Toto byl první koncept.  

Nyní se podíváme na bojová umění, rozdělíme je na vnitřní a vnější a povíme si něco málo o jejich historii, která sahá až do období 500 našeho letopočtu, kdy Bodhidharma přinesl Taoismus do Číny. Tento koncept vychází ze tří složek. První je mysl, z ní vychází čchi a ta umožňuje projev těla.

MYSL                                        –>         ČCHI                             ->       AKCE     
delta V                                                   I. proud                                    síla
(proměnná veličina)
-------------------------------------------------------------------------> směr vnitřního stylu
<-------------------------------------------------------------------------  směr vnějšího stylu

 
   

Vnější Ex                                                                    vnitřní In zde je taijiquan


Mysl je vnitřní záležitost, síla je její vnější vyjádření, nyní je třeba si objasnit, jaké mezi nimi panují vztahy. Propojení mysli a s vnějšími projevy těla se děje prostřednictvím nervového systému. Je to tím, že nervový systém nám umožňuje zpracovávat všechny vjemy a pocity. Pocity jsou komunikační prostředek mezi myslí a tělem. Tento proces se dá nazvat nasloucháním tingu. (Jin) Západní, materialistický pohled na tento problém říká, že nervy jsou spojením mysli a těla, kdežto východní, duchovní pojetí říká, že spojení vytváří čchi. Když někdo studuje bojová umění, ptá se čím začít.  A z této rovnice vychází, že by bylo vhodné začít právě myslí. Začít myslí představuje systém vnitřních bojových umění, a například šaolinský vnější systém říká, že se musí začít technikami a tělem a postupně se dostávat k mysli. Tím se celá věc zejména začátečníkovi značně komplikuje pro pochopení úlohy mysli, ale v zásadě jde o to samé, jen se liší pořadí priorit. Pro další pochopení si ukážeme dva vzorce:

ΔV = I x R (vzorec1)
delta V představuje rozdíl potenciálu proudů, I je proud a R je odpor.
Princip spočívá v tom, že se snažíme zvýšit I. (čchi)

P = I2 x R (vzorec2)
P představuje výkon, I sílu a R odpor. Výkon stoupá tím, jak se zvyšuje síla. (tím, že je počítáno s druhou mocninou, výkon neroste lineárně, nýbrž exponenciálně) Další důležitou věcí je rozšiřovat a víc zapojovat mysl, čímž se zvedá potenciál delta V. Čím větší máme potenciál delta V, tím se zvětšuje prostor pro čchi. A jak toho dosáhnout? Zvýšit koncentraci mysli. Po delší době zkoumání se došlo k poznatku, že koncentrace samotná nestačí, je příliš upjatá a proto je třeba ji vyvážit meditací. Díky meditaci se zpětně zlepší koncentrace, díky koncentraci sílí záměr a to ve výsledku umožňuje efektivnější projev čchi. Ze vzorce 1 vyplývá, že abychom mohli zvýšit tok čchi, musíme zmenšit odpor. A jakým způsobem se dá zmenšit odpor? Uvolněním a relaxací nejen v těle, ale i mysli. Správně pochopený Taijiquan představuje pohyb relaxovaného těla v meditativním stavu mysli, což naplňuje vzorec 2, kde výsledný efekt P je maximální v okamžiku, kdy je minimální odpor (R) a maximální čchi (I).

Za prvé je třeba mít k výkonu dostatek výživy a za druhé správně dýchat. Jedno bez druhého není možné. Proto je pro vnější, ale i vnitřní bojové umění zásadní správné dýchání. Dobré dýchání snižuje odpor v těle, což podle vzorce 2 umožňuje zvýšit čchi a tím i výsledný výkon. 

GLUKÓZA + O2  = CO2 + KALORIE
POTRAVA + KYSLÍK = OXID UHLIČITÝ +TĚLESNÉ TEPLO (VÝKON)
(Síla čchi roste exponenciálně, díky druhé mocnině) Potom rozlišujeme tvrdý a měkký styl a každý z nich přistupuje k čchi a výkonu trochu jiným způsobem. Měkké styly zmenšují odpor a posilují mysl, kdežto tvrdé zvyšují výkon za cenu vyššího odporu. Měkký styl sníží odpor a zvýší energii a výkon. Tvrdý styl jde z druhé strany, takže velkým výkonem zvýší energii, ale za cenu většího odporu, viz vzorec 2. Jak zoptimalizovat obě řešení?  Použít obě metody společně tím, že před akcí v relaxovaném těle hluboce nadechneme. Tím minimalizujeme odpor R a maximalizujeme energii I (čchi) a při akci rychle uvolníme energii a zároveň ve finální fázi pohybu zpevníme, čímž naroste odpor a maximalizuje se tím výsledný efekt. (fa-jing) Tento způsob použití se využívá v měkkých stylech bojových umění jako je  Shing I, který využívá kombinace měkkosti a tvrdosti. Tuto metodu používá styl bílého jeřába, dračí styl a Shing I. Tím, že je celou dobu pohyb relaxovaný a ve finále se najednou zrychlí a ztuhne, vygeneruje se maximální síla. Často se adepti různých stylů ptají, který je ten nejlepší, ale to se takto nedá říci, protože pro každou situaci se hodí něco jiného.  

Poznámka překladatele:

K tématu koncentrace a meditace by se dalo ještě doplnit, že se jedná o určité antagonizmy v rovině mysli. Koncentrace je mužská, jednobodová pozornost udržující stabilitu záměru v konkrétním směru. Meditace je zase ženská, obstupuje předmět koncentrace kvalitou Wuti, uvolňuje psychické síly a pomáhá vyvážit téma záměru tak, aby v něm nepůsobily nadbytečné potenciály. Nadbytečný potenciál je de facto víc úsilí, než daná věc vyžaduje, působením rovnovážných sil je neutralizován a záměr se míjjí účinkem. Zkrátka nelze uvést věci do pohybu, pokud působí izolovaně jin, nebo izolovaně jang. proto sledování záměru potřebuje obě zmiňované složky. 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

TAO A ÚSILÍ V HLEDÁNÍ PRAVDY

23. 06. 2021

Pokud někoho přitahuje taii, nebo čchi-kung příčinou může být mimo jiné i podvědomá potřeba něčemu životně důležitému se naučit. Objektivní mysl si sa...

Rychlejší léčba zlomenin

10. 06. 2021

Myslíte si, že zlomenina se dá léčit jen fixací a ortézou? potom jste na omylu, tento článek napoví mnohem více.....

všechny články