TAO A ÚSILÍ V HLEDÁNÍ PRAVDY

Pokud někoho přitahuje taii, nebo čchi-kung příčinou může být mimo jiné i podvědomá potřeba něčemu novému, životně důležitému se naučit. Racionální mysl si samozřejmě vytvoří svůj vlastní důvod, ale ten bývá diametrálně odlišný. Na nás potom je, abychom skryté poselství našli a s vnějším záměrem sjednotili. Naivní představy tak pozvolna ustupují nově nabývaným zkušenostem, a vzniklé poznání je hlubším smyslem všech taoistických umění.

Když se velmi neobratně pokusíme dát slovu tao a taoista nějaký konkrétní význam je to o pravdě, a o tom, kdo pravdu hledá, případně následuje. V těchto superlativech se nabízí polemika nad tím, co je míněno výrazem pravda. Pravda je totiž díky mnoha úhlům pohledů relativní nicméně nevyužijeme-li pro daný okamžik tento rozlišovací mechanizmus, odhalí se jediná, samo zářící a neměnná skutečnost. Pokud tuto zkušenost nemáme, subjektivní a objektivní není rozlišeno a nelze tak definovat vlastnosti slupky a vlastnosti jádra. Potom se může snadno stát, že chceme od slupky to, co může dát jen jádro a právě v tom spočívá kámen úrazu povrchního, konzumního života.  

Z pohledu našeho cvičení můžeme za subjektivitu označit sestavu taijiguan, které se učíme. Objektivitou je potom hojný pramen života, který z této formy vyvěrá. Pokud to děláme příliš upjatě a vážně, nevyhneme se fázi, kdy ztrácíme klid a pohodu, protože chceme být stále lepší. Měníme sestavy, styly, učitele, ale pořád to není ono. Mysl je však na koni, porovnává, hodnotí, stává se odborníkem a původní, jednoduché taiji se pozvolna mění ve složitou ba přímo vědeckou disciplínou. V takové fázi se často konfrontujeme se špičkami v oboru, abychom zjistili, kdo je na tom nejlépe a naše ego tak získává další motivaci. Někdo by to mohl odsoudit, ale jak se později ukáže, dojít až na samotný vrchol má svůj nezaměnitelný význam. Cesta dál totiž vede už jen dolů. 

Je třeba dozrát do bodu, kdy se díváte na taiji a čchi-kung okem mistra. Mistr ví, co dělá a proč, nepotřebuje cenzuru, neboť živoucí Tao (pravda) v něm vše potvrzuje. Abychom dosáhli takto pokročilého  stavu, musíme ve cvičení najít pravidelnost a režim. Dalším důležitým nástrojem pokroku je sebereflexe a touha dojít co nejdál. Z mechanického drilu se tak po několika letech stává živé umění. Jen opravdový umělec přestává usilovat a tím začíná souznít s životodárným principem taiji. To se podaří teprve tehdy, když vše, co se naučil zahodí, když se přestane snažit a bude jen vědomou přítomností každého okamžiku. Kdyby zde byl jen náznak úsilí, umění by nebylo autentické. Takto provedená forma je dokonalé plynutí v souzvuku s existencí, neboť zde není přítomno žádné chtění. Stáváme se nástrojem přez který se projevuje Tao, krása, ladnost, souhra; není to osobní a proto říkám, že v této fázi není mistr, ale pouze mistrovsví. Takový pohyb je zároveň klid a prožívaná skutečnost je výsledkem dokonalé symbiózy terorie s praxí, slupky a jádra. Takové vyjádření je obrazem celistvosti v propojení těla, energie a mysli. Musí nás to prostoupit jako celek a pak to bude to pravé. Teprve v tomto bodě přichází poznání, že můžeme sice o pravdu usilovat, ale uchopoit ji nemůžeme. Jediné co můžeme je vytvořit ideální podmínky a potom se To stane. Pravda je totiž všechno ve všem. Dejme tedy svou pozornost a stejnou důležitost všemu, co nás obklopuje a Tao (pravda) se dříve, nebo později ukáže. 

A jak skloubit úsilí s neúsilím? Je třeba cvičit i když necvičíte, tím si udržujete ducha ve správné pozici a vaše umění bude pořád živé. Mimochodem pokročilý nei-gong je o neustálém otevření a propojení; pokud je toho dosaženo, není třeba dál již cvičit. Do té doby se však bez drilu a pravidelnosti  neobejdete. Je to podobné jako zákon setrvačnosti, nejdřív je zapotřebí dodat do systému náležité kvantum energie, potom to pojede samo, a pokud není žádné tření (nechtění a chtění), zůstane vám to nevěky.

Při této příležitosti mne napadá následující úvaha: Čchi-kung vám dokáže v daném čase vyladit a pozvednout energii; budou z toho hezké pocity, ale v krátkododobém horizontu to nijak nedokáže změnit vaši realitu. Taiji je na tom obráceně, od samého začátku bude s vašim přispěním měnit vaši realitu, avšak za cenu, že z toho nebudete mít hned nejlepší pocity. smiley (proto říkám že čchi-kung a taiji je levá a pravá ruka jednoho organizmu) 

Úsilí je možné opustit jen tehdy, až dojdeme na nejzazší mez, kdy jsme se snažili opravdu hodně a dotkli samotné krajnosti. A kdyby si chtěl někdo zkrátit cestu a přestal se ve svém životě snažit o cokoli usilovat, měl by vědět, že odložit můžeme jen to, co máme. Usilujeme abychom získali a odkládáním ziskaného nalézáme kouzlo osvobozeného bezúsilí. Ego je jako výtah, jede pouze do posledního patra a každý má svůj strop jinde. Dál se pokračuje po svých a dolů, neboť naše genetické předurčení je o návratech k počátkům. 

A stejné to je i s Tao; zpočátku se ze všech sil snažíme žít podle nějakých pravidel; být lepší, přitažlivější, krásnější, ale postupně poznáváme, že nadměrné úsilí nepomáhá, ba co víc škodí, neboť se vzdalujeme přirozenosti a sami sobě.  Žít v souladu s Tao znamená nacházet se ve stavu uvolnění a plynutí, ve stavu, kdy necháme věci jít svou vlastní cestou. Úsilí stejně jako odpor je boj s existencí, přičemž vše, co prožíváme navenek, má svůj původ uvnitř. Proto je tak důležité uchopit vnitřní rozměr. Jen tak poznáme, že mysl a její superlativy nejsou pravdou, o které býváme tak často skálopevně přesvědčeni, ale jen zrcadlem neustále se měnících emočních stavů, jejichž výkyvům nevědomky podléháme. Naučíme-li se víc pozorovat zjistíme, že mysl je valnou většinou irelevantní a jen velmi sporadicky odhaluje pravdu o nás samotných. Tělo je také jen nástroj, a tak když se tu a tam něco pokazí a zabolí, nedával bych tomu tak velkou důležiotst. Tím je možné začít a kde není živen klam, pozvolna se zabydluje  pravda. smiley

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

O RADOSTI A HARMONII V LŮNU JIZERSKÝCH HOR

07. 07. 2021

Máte rádi přírodu, unikáte rádi od stresu přeplněných velkoměst do lůna přírody a hor? Tak právě vám je určen tento malý článeček.

CO BYSTE MOHLI VĚDĚT, NEŽ S NÁMI ZAČNETE

24. 06. 2021

Obecným problémem všech potenciálních zájemců cvičení taiji a čchikungu je, že jsou často bez přípravy vrženi do problematiky a je pouze na nich, jak ...

všechny články