TAJEMNÝ KLÍČ K VYVAŽOVÁNÍ KCHAN A LI ČÁST III.

< Zpět na články

V tomto článku si podrobněji objasníme, jak souvisí kchan a li s dechem, myslí a pohybem. Vše mezi sebou provážeme a vytvoříme tak tajemný klíč k proměně ohně a vody.

Nejen při qigongu, ale ve všech oblastech každodenního života platí obecná zásada, že vědomí řídí mysl, mysl aktivuje čchi a čchi pohybuje tělem.

Při Qigongu je hluboký, dlouhý dech považován za strategii, která vede k rovnováze a činí nás schopnými účinně vést energii čchi. Pokud to neumíme, dýcháme povrchně, mělce a náš pohyb bývá často tuhý, nepoddajný a zbrklý. To je obraz stavu, že naše mysl a tělo jsou příliš jangové my nepozorní. V této situaci se často nacházejí začátečníci kurzů čchi-kung a je to proto, že něvědomky následují podvědomé vzorce svého chování.

Všimněte si, že když jsme emociálně vzrušeni, naše tělo se ohřívá a my výdechujeme mnohem intenzivněji než nadechujeme. Naopak nadechovat se nám z pocitu plnosti nedaří. To je přirozená reakce organizmu, který se snaží odvést z těla nadbytek horké, škodlivé čchi.  

Obecně platí, že nadechování je spojeno se stimulaci vodního principu, který vede čchi hluboko dovnitř do kostní dřeně, kde ji uchovává. Hluboký nádech posiluje jin a odnímá tak ze svalů a šlach nadměrnou horkost. Naproti tomu vydechování posiluje jang, ohřívá a přivádí čchi z hlubších vrstev na povrch těla a ven. Proto si zapamatujme že vodní princip uchovává, kdežto ohnivý princip ztrácí.   

Kchan a li mysli

Představte si nyní své vědomí jako generála, který řídí bitvu. Je to právě generál, kdo rozhoduje o bojové strategii (dýchání) a kontroluje činnost vojáků (čchi). Jako správný generál musíte mít pod kontrolou svou emoční mysl. Jen tak je možné najít správnou strategii. Když je vaše mysl vzrušená, agresivní a nabuzená, bude převládat výdech, neutralizující stres a oběh čchi bude prudší a rozpínavý. Může se stát, že najednou budete připraveni o eneregii. Když ale bude vaše strategie defenzivní prohloubí se nádech, čchi se zhutní a bude vám k dispozici. Agresí se čchi vypouští, uvolněním a odstupem jeho energetická rezerva zůstává. Proto se doporučuje v konfliktní situaci nechat čchi klesnout dolů a udržovat si emocionální odstup. 

Mysl a dech jsou spojité nádoby, pokud se naučíme vědomě prodlužovat svůj dech ovlivníme žádoucím způsobem i mysl.    

Kchan a li Šenu (ducha)

Duch-šen je generál a mysl funguje jako styční důstojníci. Z historie je známo mnoho příkladů, kdy armády vyhrály bitvy proti velké převaze díky své morálce a odhodlání. Je třeba použít mysl k pozvednutí šenu. Mohli bychom říci, není důležité, jak dopadne jeden souboj, rozhodující je, jak dopadne bitva. Když je nabuzena mysl, je aktivován šen a zároveň platí i věta opačná, není-li motivována mysl, ani šen nemůže být ve svém působení účinný. Duch je kontrolní věž, která je schopna upravovat kchan a li, ale sama kchan a li nemá. Někteří adepti Qigongu považují pozvednutý šen za oheň a klidný šen za vodu a na tomto příkladu je opět patrné, jak se obě kvality mezi sebou mísí a vyvažují. Protože šen je vědomí nezatížené relativizmy mysli může vést čchi aniž by docházelo ke stagnaci, to samé se ale nedá říci o rozporuplné mysli. Při tréningu Qigongu se tento princip, kdy vede šen, nazývá šen si siang i, což znamená, že duch a dech jsou spojeny, hovoříme o tzv. duchovním dechu. 

Jak stárneme, délka našeho dechu se stává kratší a kratší, tím je stále méně čchi vedeno do kůže a kostní dřeně. Čchi vázne, kůže ztrácí elastičnost, vlasy šednou a padají. Je produkováno méně krevních buněk a ty už nejsou zdaleka tak zdravé, jako ty, které byly produkovány, když jsme byli mladí. Poněvadž krevní buňky rozvádějí po těle výživu a kyslík začínají přicházet problémy. Jinými slovy jsme častěji nemocní a začínáme rychleji stárnout. Jak je patrné z předešlých textů prvním klíčem, nebo tajemstvím k zachování mládí je nepodceňovat kvality dechu a naučit se jimi kontrolovat nejen kchan a li, ale i rovnováhu celého organizmu. 

V příštím díle si povíme něco o ohnivé, vodní a větrné cestě. 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec