Společnou cestou

Jak vnímám práci našeho centra, aneb taiji je terapie a teprve potom cvičení

Obecně platí, že pravda je to poslední, co by lidé chtěli slyšet. Proto také velmi dobře fungují různé reklamy, přetvářky, zkrátka bonbónky, které si tak ráda vychutnává naše ohlupovaná psychika. Pravda vůči tomu působí poněkud stroze, studeně až izolovaně, jakoby byla něčím v realitě nedosažitelným a člověk, který ji sděluje, může mít z pohledu ostatních syndrom mesiáše. Vždyť odpradávna se lidé pro pravdu zlobí a upalují. Neberte proto tento text jako pravdu a už vůbec ne jako poučování, je to konstatování, přičemž hodnota tohoto sdělení čeká na své odhalení.  

Celý náš svět funguje na bázi energeticko-informačních struktur, kterým přisuzujeme podle okolností menší, nebo větší význam. Tyto struktury, i když jsou nehmatatelnou abstrakcí, dokážou vtahovat své přívržence do jakýchsi psychologických koridorů, v kterých dochází k intenzivní výměně energií. A protože všechno v přírodě spěje ke své rovnováze, ani oblast myšlenek a energií nemůže zůstat stranou. Proto ke každému A je také B a nejvíc se nám dostává právě toho, co nechceme. Čím víc lidí se v dané struktuře nachází, tím větší moc a vliv tato struktura vykazuje na své okolí.

Náš svět je tvořen formou obsahů.  

V praxi skupinového cvičení taiji tomu nemůže být jinak jen s tím rozdílem, že zde investujete výhradně do sebe. Takže i zde platí obecné rčení, kolik dáš, tolik také dostaneš.

Mezi účastníky zájezdu, kteří tvoří jádro našeho centra, patří především ti, kdo pochopili o čem to je. Neříkám, že by byli za všech okolností stoprocentní, to nakonec nejsme nikdo, ale dokáží, každý po svém, taiji nejen cvičit, ale zároveň i žít.  

Je to o kvalitativních změnách, které jako semínko zasadíte nejdřív v sobě, necháte růst a pak, časem, vyroste strom a květ, který začne vonět a ovlivňovat své okolí. Tyto změny začínají v maličkostech. Jak se postavím, jak dýchám, jak vnímám, jak komunikuji, chci tím říct, že náš tréning je především o pozornosti, sebereflexi a schopnosti přijímat. Změna, jako tvůrčí princip našeho vesmíru, přichází sama, na nás je jen abychom ji dokázali přijmout.

Přemýšleli jste někdy o tom, v čem spočívá úkol začátečníka a jaký mechanizmus vyvolá největší pokrok?

Z mého pohledu primární úkol začátečníka nespočívá ve cvičení, jak by se na první pohled zdálo, ale v propojení s někým, kdo to umí. Musíte navzdory svému návyku cenzury a konzervativního uzavření otevřít své dveře a vyjít taiji vstříc. Chci-li něco poznat, chci-li se něčím setkat, jiná varianta mi nezbývá a tím vytvářím to zásadní - vztah.

Pokud je ale začátečník přesvědčen, že to dá sám, že to je o boji s vlastní nešikovností, kterou musí přetavit na něco přijatelného, staví na vodě. Nepotřebujete být lepší, šikovnější, potřebujete jen jedinou věc - být pozorní a přijímající, vše ostatní přijde samo. Celé taiji je jako hostina, hosté jsou pozváni a je pouze na nich, co si z hostiny odnesou. K pochopení těchto věcí může dobře posloužit překlad čínského názvu Taiji-Quan. Taiji je životodárný princip fungování všech věcí a Quan metodou bojového umění. Pokud tedy jdete na kurz s tím, že se vám udělá lépe, ale odmítáte se zabývat nějakými principy a o bojovém umění, byť v jemné podobě, nechcete nic slyšet, moc vám toho k realizaci nezbývá.

Nicméně boj je součástí každého života a nebojujete-li zrovna vy, neznamená to, že ostatní nebojují s vámi, připusťme, že vás to může nepřipravené zaskočit nebo někdy dokonce i bolet. Boj v těle je pouze pokračováním boje v mysli a taiji působí už tam, kde to všechno začíná.     

Lidé se často domnívají, že naše cvičení je nějakou orientální pilulkou, všelékem na všechno, ale zapomínají, že to bude fungovat teprve tehdy, když uchopí životodárný princip a začnou s ním ve svém těle, potažmo ve svém životě tvořit. V kontextu toho může být výraz bojové umění nadsazeným, protože se zde adepti neučí jak někoho nepohodlného praštit, nebo kopnout, ale spíš jak naslouchat síle, jak ji využít ve svůj prospěch a jak dovést každou nepříjemnou situaci zpět k rovnováze.

Energii namířenou proti vám, si můžete za určitých okolností vypůjčit, aby vám posloužila k zdolání situace; nemusíte bojovat a to je jeden ze základních principů taiji, ale bez přijetí se to nikdy nikdo nenaučil.   

Takže začátečník by se měl víc než cvičit učit přijímat. Přijímat vlastní chyby, ale i pohledy někoho zkušenějšího. Přijetí vnímám navzdory pravidlům českého pravopisu jako sloveso, nikoli podstatné jméno, protože nestačí ho vědět, je třeba ho dělat.

Vytoužené zdraví, štěstí a rovnováhu můžeme potkat jako vedlejší produkt principů, které se snažíme aplikovat. Když to začne fungovat, je to zázrak, který vydá za tisíce prázdných pouček a slov. Náš svět je světem nekonečných možností, tak proč si ten svůj svět neudělat hezčí?  

Lidé často hovoří o svobodě, kterou dřív neměli, dnes ji mají, ale že by se někdo nějak povznesl nad odvěké hromadění a pachtění jsem si nevšiml. Kdo způsobil, že tento přístup k životu se stal krédem většiny lidstva?  Když se podíváte z většího nadhledu, uvidíte hru celku s jednotlivcem a poznáte také to, že míra svobody a nesvobody je pořád stejná, jen se přesouvá z jedné platformy do druhé. Skutečná svoboda je jít si svou cestou a dělat věci, které nás baví, po svém. Taiji je něco jako univerzální kuchařka, ale dřív než cokoli začnete, mějte na paměti, že nejdřív to je terapie a teprve potom nějaké cvičení. 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Registrovaní uživatelé

Přihlaste se pro přístup k exkluzivním informacím, video prezentacím, receptům a dalším zajímavostem

Přihlásit se

Aktuální články

O tom, co řekl mistr Tchien – tchajské školy

02. 03. 2018

Čchi-kung je jednou z věd o životě. Jeho teorie má stejný původ jako teorie čínské medicíny. Prostřednictvím mechanizmů působících v čchi-kungu se daj...

Společnou cestou

22. 02. 2018

Jak vnímám práci našeho centra, aneb taiji je terapie a teprve potom cvičení

všechny články