Prázdný člun

Prázdný člun
Osho se v knize Prázdný člun zamýšlí nad sútrami mistra Čuanga. Osloví vás, samotný závěr knihy, stejně jako oslovil mne?

Čuang-c´říká: Neexistuje žádný výběr, proč upřednostňovat to, či ono? Nechte život, ať udělá, co chce. Nebudu o tom rozhodovat. Čuang- c´ žil život tak, jak přicházel, bez volby, bez výběru a byl stejným způsobem připraven i zemřít. Když si nevybíráte, jen tehdy doopravdy existujete. Odkud máte na výběr, je přítomna mysl. To vaše mysl si vybírá, bytí stojí vždy mimo volbu, nikdy si nevybírá. Mysl chce konat, bytí jednoduše umožní věcem, aby se staly. Ponechává jim volný průběh. Když si nevybíráte, nemůžete být nešťastni. Jak se můžete trápit, pokud nežádáte konkrétní výsledek? Jak můžete být sklíčeni, pokud nemíříte ke konkrétnímu cíli? Nic vás nemůže učinit nešťastnými. Vaše mysl však vyžaduje cíl, rozhodnutí, volbu a pak přichází utrpení. Pokud žijete bez volby a umožníme životu, aby vámi protékal, změníte se v čistý otevřený prostor. Život vámi proudí, ale vy ho neřídíte. A když ho neřídíte, všechno napětí povolí, rozpustí se veškerá tenze, teprve pak je to relaxace., teprve pak jste uvolněni. Toto uvolnění je vrcholný bod, alfa a omega, počátek i konec.  Ať se jedná o život, nebo o smrt, neměli byste zaujímat žádné stanovisko. To je poselství Čuang –c´eho slov. Nezaujímejte stanovisko. Neříkejte co je správné a co je špatné. Nerozdělujte. Život je celek, nedělte ho na části, ponechte ho celistvý. Čunag- ć říká, jestliže celek rozdělíte, jestliže vytvoříte byť jen nepatrnou mezeru, oddělíte nebe a peklo, postavíte je proti sobě a už nikdy se vám nepodaří je přemostit.

Jestliže jedna část vaší mysli nějakou věc miluje, okamžitě se vynoří jiná část, která ji nenávidí. Zvolíte-li si jednu věc, stačí se poohlédnout -  a koutkem oka uvidíte v pozadí druhou část mysli, která tuto věc nesnáší. Když si vybíráte, váš výběr nerozdělí jen vnější svět, rozdělí i vás. Přestanete být celek. A pokud nejste celek, život vámi nemůže protékat. Veškeré požehnání přichází do života jako milost, jako dar, nemůžete ho získat úsilím. Nestavějte zbožnost proti světskosti, dobro proti špatnosti, milost proti hříchu nesnažte se být dobrý člověk stojící proti špatnému člověku, nedělejte rozdíl mezi Ďáblem a Bohem. …to je Čuang- c´eho poselství. Říká: Nevolte mezi životem a smrtí. Nevolte ani mezi jednou či druhou formou smrti. Nevybírejte. Zůstaňte celiství a budete-li celiství, setkáte se s celkem, protože jen podobné přitahuje podobné.  

Po celá staletí mystikové znovu a znovu opakují jak nahoře, tak dole. Já bych k tomu dodal ještě jednu věc, jak uvnitř, tak venku. Pokud jste uvnitř celiství, vaše celistvost se okamžitě odrazí i ve vnějším světě.  Pokud jste uvnitř rozdělení, rozpadne se i celistvost vnější. Jste věční. Jste to vy, v kom ožívá celý vesmír, jste jeho obrazem – kdykoli však začnete oddělovat, kdykoli se rozhodnete pro nějakou část celku, budete rozděleni i vy. Volba znamená rozdělení, volba znamená konflikt a rozpor, pro a proti. Nevybírejte, vzdejte se volby. Zůstaňte svědkem a nic vám nebude chybět. Tato existence je nejdokonalejší, jaká může být. Neexistuje nic krásnějšího, neexistuje větší blaženost. Je tady, čeká na vás. Stačí si to uvědomit a uvidíte ji v celé její kráse. Bude-li však vaše mysl neustále pracovat, rozdělovat, vybírat, rozhodovat a vytvářet konflikty, nikdy ji nepoznáte. Uniká vám už mnoho životů, nenechte ji unikat i nadále. 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

O RADOSTI A HARMONII V LŮNU JIZERSKÝCH HOR

07. 07. 2021

Máte rádi přírodu, unikáte rádi od stresu přeplněných velkoměst do lůna přírody a hor? Tak právě vám je určen tento malý článeček.

CO BYSTE MOHLI VĚDĚT, NEŽ S NÁMI ZAČNETE

24. 06. 2021

Obecným problémem všech potenciálních zájemců cvičení taiji a čchikungu je, že jsou často bez přípravy vrženi do problematiky a je pouze na nich, jak ...

všechny články