PĚT METOD NA CESTĚ K ROVNOVÁZE

< Zpět na články

První metodou je regulování stravy, druhou řízení spánku, třetí řízení těla, čtvrtou řízení dechu a pátou řízení mysli.“ Jde tedy hlavně o harmonizování těla, dýchání a duševní činnosti. Co se týče cílů cvičení těchto praktik, nejedná se v nich vlastně o nic jiného, než o dosažení vyváženosti jin a jangu, zprůchodnění oběhu čchi, harmonizaci čchi a krve, pěstování pravé čchi (čen čchi), přičemž klíč k tomuto všemu spočívá právě v pěstování pravé čchi. Vyléčit nemoci a uzdravit tělo je totiž možné jenom za předpokladu, že pravá čchi je celistvá a v plné síle. Je třeba zachovávat čistou a klidnou mysl, odstranit z ní všechny rušivé myšlenky a koncentrovat ducha dovnitř.

Pokud toužíme svůj život přivést k rovnováze a zdraví nikdy se to neobejde bez celostního přístupu. Pracujeme tedy vždy na celku, který se skládá z částí, které je třeba na čas vyjmout, prozkoumat, upravit a zase vrátit do soukolí celku. Všechny části jsou rovnocenné a mají stejnou důležitiost stejně jako nemůžeme říci, že noha je důležitější než ruka, nebo ucho či nos. První oblastí, kterou jen třeba podrobit průzkumu je strava. Často jíme zbytečně hodně, nekvalitně, ve špatnou denní dobu čímž nadmíru zatěžujeme trávicí systém a sním celý organizmus. Pokud se po jídle cítíme unavení a potřebujeme si dát například kávu, nebo něco sladkého navrch, znamená to, že tělo dostalo příliš a mobilizuje své síly k trávení. My to pocitově vyhodnotíme jako úbytek energie a tu se snažíme dodat. Starší lidé si chodí po jídle dokonce lehnout. Tím se ale naruší přirozený rytmus energie aa navíc to může způsobit poruchy spánku v noci. Doporučuje se jíst do prvního pocitu nasycenosti. Proto je dobré dopřávat si menší porce ve správných kombinacích potravin. Na noc jíst vždycky méně, vyhýbat se tučným a živočišným výrobkům, neboť překyselují krev a to je živná půda k zánětům.  

Další metodou je spánek. Ten by měl být pravidelný, hluboký, klidný a obnovující. Existuje celá řada faktorů, které tyto parametry narušují, nebo dokonce vylučují, z všech nejvíc to je přetížená mysl. spát bychom měli chodit nejpozději v 23 hodin. 

Dalším bodem je řízení těla, kterým je míněna především vyváženost mezi pohybem a klidem a potom samozřejmě cvičení, které je-li správně prováděno, dělá téměř zázraky.  V tomto ohledu jsou Číňané fenomenální, protože již před několika tisíci lety přišli na systém rituálů a cvičení, která dokážou nejen navrátit tělesnou kondici, ale též obnovit energetickou rovnováhu. V našich podmínkách se čchi-kung příliš nevyužívá a místo toho se lidé hodně věnují rekareačnímu sportu. Často zejména u mladších jedeinců se setkáváme s nadměrnými výkony, které samozřejmě z dlpouhodobého hlediska poškozují tělo a vyčerpávají energii. Přetěžování na tělesné úrovni často vede k přepínání i v jiných oblastech života. To vyvolává celou řadu duševních poruch mezi které patří i nekvalitní spánek. V tělesných aktivitách by mělo platit méně je více a především rovnoměrně působit na celek, nikoli jen na vybrané části. 

Dalším bodem v seznamu pana Ma Li tchanga je řízení dechu. Nádechu a výdechu věnujeme jen nepatrnou pozornost, a proto dýcháme povrchně a mělce. To je také jeden z důvodů vnitřní slabosti. Číňané staví dech naroveň čchi, jinými slovy, kvalita dechu je v přímé úměře s kvalitou čchi. Nádechem přichází čisté - nové a výdechem odchází kalné - staré. Řízením dechu můžeme upravit nerovnováhu mezi jinem a jangem, vodou a ohněm, která je primárně příčinou stovky nemocí. Obecně platí, že dech by měl být přirozeně jemný, hluboký, dlouhý a klidný.  

A tím se dostáváme k poslednímu z témat - řízení mysli. Příliš hektický život plný spěchu vyvolává tlak do mentální oblasti; takto postiženého člověka neustále napadají nějaké myšlenky. S těmi se sjednocuje, dává jim svůj význam, hodnotí, řeší, vybírá, uvažuje a to všechno ho stojí energii. Mysl má tu moc podle své povahy (emoce) narušovat harminickou čchi a ta se pak stává příliš horkou. Horko má tendenci stoupat a negativně působí do oblasti hrudi a hlavy. Navíc, příliš podrážděná mysl vždy zvedá krevní tlak. Nic jako klidná mysl neexstuje a proto je dobré naučit se nemyslet, dávat si čas na odpočinek kdy naše hlava  a srdce jsou tzv. v klidu. Existuje přímá vazba mezi myslí, energií a tělem. Nerovnováha v jedné oblasti narušuje rovnováhu v oblasti další.  

Číňané doporučují udržovat ducha uvnitř, v praxi to znamená být přítomen v těle a zbytečně nerozptylovat pozornost na vnější předměty světa. Tím se energie navrací do svého zdroje.

Pokud se sejde pozornost, pohyb a dech v jedné činnosti, hovoříme o tzv. taojin principu, který je nejen základnou pro cvičení čchi-kung, ale též univerzálním nástrojem návratu k rovnováze. Všechno ostatní se pak upraví do správných proporcí samo.    

(Zdroj: úvod knihy umění pěstování čchi a ozdravění těla autor Ma Li-tchang)

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec