PANDEMIE, IMUNITA, TAICHI A ZDRAVÍ

V dnešní době mnozí odborníci v souvislosti s pandemií nabádají k úpravě životního stylu, cvičení a posílení imunity. Jedna z možností, jak se k těmto cílům přiblížit je bezesporu i cvičení taichi.

Nicméně, hodně lidí má chuť něco nového začít, ale zpravidla nemají potřebné informace. Rád bych v následujícím textu nabídnul souhrn toho, co považuji za důležité a pokud vás tyto myšlenky osloví, můžete si od září přijít k nám do kurzu vyzkoušet.

Díky vědeckým výzkumům je prokázáno, že taichi pozitivně působí na činnost mozku, krevní tlak, artritidu, osteoporózu, cukrovku, a jiné. Nicméně mnohem efektivnější je využívat toto cvičení jako prevenci než jako metodu léčby. Samozřejmě taichi není a nemůže být všelék, ale dokáže navracet člověka k rovnováze a rovnováha je základní podmínkou k udržení zdraví.    

Než ale dojde na povídání o taichi měli bychom si nejdříve udělat jasno, jaký jsme typ člověka, protože to má s tématem mnoho společného.  

Aktivní extroverti

Prví skupinu tvoří energičtí lidé vyznávající aktivní životní styl. Uznávají jen výkonnostní sport a z dřiny si udělali návykovou drogu. Pokud sledujeme algoritmus aktivních lidí pozorně, zjistíme, že tady nejde ani tak o sport, jako o životní potřebu, která svým opakováním způsobila návyk.

Akční lidé z hlediska čínské medicíny žijí v nadbytku pohybové polarizace jang a chybí jim klidová polarizace jin. Díky tomu bývají vznětliví, choleričtí až agresivní, nedokáží se uvolnit, neumí odpočívat ani zastavit. Ve společnosti ostatních spíš dávají, než berou, a proto se dobře cítí v početnější skupině.

Akční typy taichi uvolňuje a klidní

Pasivní introverti

Protiváhu tvoří lidé klidnější, zádumčivější. Ti s oblibou vyhledávají aktivity, kde nemusí tolik zaměstnávat tělo. Díky tomu bývají pomalejší, nerozhodní, neumí se aktivně zapojit a energii, než dávají spíš berou.  

Realizačním prostorem těchto lidí bývá často intelektuální prostředí, z kterého se někteří rekrutují dál k psychologii, filozofii, nebo orientálním uměním. Pokud si najdou obor, který kromě mysli zaměstnává také tělo, udělají pro svůj naturel velmi dobře. Mezi takové aktivity patří bezesporu jóga nebo taichi.

Pasivní typy přivede taichi k akci, a protože je fyzicky nenáročné, nemusí se tito lidé bát deficitu energie.

Rovnováha

Ani v jednom z případů nelze hovořit o ideálu, neboť oba stavy postrádají rysy rovnováhy. Aktivnější člověk obecně mívá energie nadbytek, a tak hledá způsoby, jak ji ventilovat, pasivnější člověk ji má méně, a tak hledá metody, jak ji obnovit. Rovnováha to je ohnivá a vodní polarizace v rovnováze.

Přibližme si taichi.

Taichi vzniklo kdysi dávno jako bojové umění, které k vylepšení techniky a posílení energie využívalo stínové formy tzv. taoly. Tyto taoly jsou ucelenými sestavami pozic a pohybů, které se provádějí ve stanoveném pořadí a rytmu. Je to taková individuální škola pozornosti, stability, rovnováhy a koordinace.  Dalo by se říci, že uchopením zmíněných kvalit přichází i deklarovaný energetický užitek.

Cvičení je charakteristické plynulým střídáním ženské neutralizační polarizace jin a mužské akcelerující polarizace jang. Výsledkem je, že nadměrný jang se doplní jinem a nadměrný jin zase jangem. Výsledkem je rovnováha. V obecné rovině hovoříme o mužském a ženském přístupu, nebo energii. Energie v sobě člověk nezmění, ale přístup ano a v tom se nachází šance, jak znovu nastolit rovnováhu.

Pokud se ve vás taichi uchytí a budete chtít své umění posunout dál, můžete začít zkoušet aplikovat. V podstatě se jedná o navazující prvek na taolu, v které jsme na individuální úrovni zkoušeli zlepšit svou koordinaci a rovnováhu. Scházel však zátěžový test a ten nabízí cvičení s partnerem. Nevěřili byste kolik je v člověku nepatřičného tlaku a odporu, nicméně obojí je možné odložit, a to co zbyde, tak to je ryzí taichi.  

zdraví a bojová umění

Není snad vzdálenější diference, než je příměr zdraví a bojové umění. Jak by mohlo bojové umění přinášet zdraví, když se zde lidé nemilosrdně mlátí a kopou? Samozřejmě takhle to asi není. Na všechno je třeba podívat se z mnohem širší perspektivy. Hledání zdraví je dlouhá cesta s nejistým výsledkem. Boj je obrazem diference mysli jednotlivce vůči celku a v různých obměnách je přítomen neustále. Pokud vyhodíme ze svého života konflikt, možná nám zůstane zdraví, jako těm Peruánským indiánům, když ale budeme lpět na zdraví, s největší pravděpodobností nám zůstane konflikt.

Proto lék, který opravdu pomáhá a léčí nespočívá v kvantifikaci tzv. zdravých přístupů, nýbrž v niterné tendenci následovat harmonii. Harmonie je obrazem nenarušeného vztahu k sobě a svému okolí.

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

OKEM MYSLI

20. 09. 2020

Zenoví mniši hlásají prapodivnou myšlenku: Říkají, že tento svět je Bůh; že prostý život je náboženstvím; že vše je v pořádku tak, jak to je. Není tře...

JAK CVIČENÍ OVLIVŇUJE REALITU A NAŠE SEBEVĚDOMÍ

31. 08. 2020

Každý nácvik a cvičení má v sobě cosi umělého, nepřirozeného, oddělujícího od každodenní reality. Důvod je ten, že realitu žijeme, kdežto při cvičení ...

všechny články