OTEVÍRAT, UZAVÍRAT, ANEB JAK ZAČÍT NORMÁLNĚ ŽÍT

Nedávno jsem se stal součástí zajímavého rozhovoru, v kterém mi jedna známá prozradila, že má problém se svým ženstvím. Odůvodnila to tím, že kdykoli je navenek projeví, bývá svým okolím zraňována. Její upřímnost a nečekaná otevřenost přešly ve velmi zajímavý rozhovor, který dal podnět k tomuto článku.

"A tak jsem se po několika zklamáních uzavřela, posílila mužskou stránku a jen tak si někoho k tělu nepouštím. Mužům to dokonce imponuje". Asi jsem výjimka, když mě nechala nahlédnout do svého nitra, řekl jsem si, a protože upřímnost za upřímnost i já jsem jí otevřel své srdce a začal vypravovat, neboť lidské osudy jsou si v mnohém podobné. Snad každé dítě zažilo tlak autoritativního otce či matky, který se obecně nazývá výchovou. Pokud je součástí výchovy nedocenění, srážení, a peskování za maličkosti, dříve či později se v malém človíčku probudí vzdor, anebo potřeba přesvědčit své okolí o pravém opaku. Domnívám se, že těmito situacemi procházela většina z nás a pokud ne, možná se vám dostávalo opačného jedu v neustálém protěžování osobnosti a umetání cestiček, což ale paradoxně vede ke stejným důsledkům. V prvním z případů je ze zásady vše, co člověk udělá, špatně, v druhém je vše zase bezchybné, perfektní, nicméně ani jeden z přístupů neodráží objektivní realitu, zkresluje pravdu o dané situaci a tudíž škodí.

Málokdo si uvědomuje, že tyto psychologické manipulace se obtisknou do podvědomí jako vzorec a ten si vyhledává příslušnou formu. Takový člověk přitahuje nejen konfliktní, ale i zátěžové situace, kterým říká výzvy a chce v nich samozřejmě obstát. Obstát znamená projít se vztyčenou hlavou, ukázat ostatním, že na to má a pokud je ve hře nějaký sok, tam nad ním triumfovat a zvítězit. Zvítězit znamená pokořit, dokázat že jsem lepší, ale o tom samozřejmě slušný člověk nemluví, stačí když si to myslí. Potíž je v tom, že potenciální konkurent v duelu chce to samé, a tak když přirozená inteligence,  schopnosti, případně vzdělání nestačí, přidává se na tvrdosti a síle. Síla pomáhá k sebeprosazení a tvrdost poskytuje účinný štít, abychom se v akci "tvrdé lokty" příliš nezranili. Dokonalé MMA, jen s tím rozdílem, že vše se odehrává v psychologické rovině.

Z těchto důvodů se tvrdost a síla staly protěžovanými, obdivovanými a vyhledávanými vlastnostmi, neboť s jejich pomocí člověk dosahuje snáze vytýčených cílů. Díky jejich dosažení může být konečně šťastný. Nevadí, že jen na chvíli, vyhledá si další, vyšší cíl, a tak to bude pořád dokola. Tomu se vznešeně říká evoluce lidstva. Kdybyste byli náhodou sami se sebou na pochybách, zapněte si jakýkoli kanál TV a všude vás budou ujišťovat, že síla a tvrdost je devízou, kterou je třeba protěžovat a používat, neboť když vybojujte svou bitvu, svět vás za to ocení. Jen ti nejtvrdší a nejsilnější se mohou hřát na pomyslném Olympu úspěchu, slávy a bohatství. A tak se stal komplex méněcennosti prvotní příčinou lidského pokroku. Někde v hloubi duše tuším, že kdybychom tyto potíže neměli, případně je po svých rodičích nepodědili, asi bychom žili jako ti indiáni v pralese. A ti jsou šťastní svým bytím, tedy pokud je civilizovaný bratr nezačne ve snaze o jejich záchranu polidšťovat.

A pak přijde slabý, malý, nenápadný protivník a kosí miliony. Síla a tvrdost tady nefungují, ale naučené vzorce zůstávají. Zase bojujeme a když nemůžeme bojovat s virem, který si žije svým vlastním životem, bojujeme alespoň s lidmi, kteří mají na vývoj celé situace odlišný názor. Jenže každý boj vyčerpává, a to je voda na mlýn toho, kdo se nevysiluje.

Když selže-li konkrétní strategie je otázkou, proč v ní člověk navzdory všem marným pokusům a očividné hlouposti postrádající konkrétní význam zůstává. Předpokládám, že nic jiného nezná, a tak i když neumí plavat, plácá rukama v naději, že se déle udrží nad hladinou. Možná je na čase prohrát, změknout, podvolit se nemilosrdnému kolu osudu. Nejde ani tolik o vir, ale o způsob kolektivního myšlení. Každopádně v posledních měsících jsme svědky jak nás odvěký, psychologický vzorec chování dostává na lopatky. Že tomu nevěříte? Nevadí, můžete se o tom přít, nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. (děkuji pane Svěrákusmiley)

Primárně je příčinou nastalé situace neudržitelná destrukce, v níž každý jednotlivec bojuje sám se sebou a když dospěje, a zesílí, bojuje s ostatními. Dlouho jsem nebyl žádnou výjimkou. Podvolení, ústup, citlivější přístup, to bylo tím posledním, co bych připustil. Abychom správně pochopili šalbu mysli, která se zas tímto problémem skrývá, musíme odhalit samotnou příčinu potřeby vítězit. Je to antagonistický protiklad nesvobody a prohry, kterou jsme často nemalou měrou zažívali v dětství. Jinými slovy chceme si všechno vynahradit.smiley

Když jsem před lety objevil taichi, začalo se konečně blýskat na lepší časy, toto umění přirozeného pohybu je totiž postaveno na zcela opačných principech, než je síla a tvrdost, a to mě dělalo na duši i na těle velmi dobře. Podvědomě jsem tušil, že někde tady se bude nacházet lék na řešení mých dlouholetých problémů. Výzvy, které se dříve odehrávaly venku, se nyní přesouvaly víc dovnitř, do mé mysli a tam postupně docházelo k veliké proměnně. Odhalil jsem, že mnoho rádoby siláků a tvrďáků má stejně jako já, nebo i ty, čtenáři, v sobě měkké jádro, které je vlastní všem lidským bytostem. Můžeme ho popírat, anebo z něj vycházet. Obě polohy jsou ve svých důsledcích totožné, neboť podstatu našeho bytí predikcí mysli změnit nelze. Nejsme jen měkcí a nejsme jen tvrdí, na vrcholu tvrdosti se odhaluje měkkost a vrcholem měkkosti je zase tvrdost. A takto to je se všemi vlastnostmi, které se snaží řídit a ovládat naše popletená mysl. když budeme jedno, nebo druhé potlačovat bude to je křeč a výsledkem bude vždy ztráta energie. Za ztrátou energie přichází ztráta imunity a proto dodávám, že imunitou je především naše přirozenost a teprve potom pytlík s citrony a vitamíny.   

Život je především růst, vývoj a změna. Pokud se přihlásí potřeba nějaké změny, objeví se niterná potřeba, něco nového zkoušet. Své problémy však nezmírníte tím, že budete chodit do kostela, na jógu, taichi, nebo na ezoterické přednášky. To je pouze pocitový bonbónek, který vás tak trochu odvádí od jinak komplikované reality. A proč komplikované? Protože kdyby nebyla komplikovaná, nikdy byste ji nevyhledali. I tady narážíme na autority, tentokráte znalce, odborníky a pokročilé ve svých oborech. Znovu a znovu to skřípe, neboť podvědomí se zcela oprávněně brání svěřit svou existenci do rukou neprověřeného vlivu. Všude vás budou k něčemu vést, k Bohu, ideálům, lepšímu chování, ale málokdo vás zavede k sobě samému, protože tady je riziko, že byste zjistili, že všechno už máte a žádnou pomoc nepotřebujte.

Zatímco dravá, konzumní společnost představující realitu života vás bude směrovat k vítězství a boji pomocí tvrdosti a síly, antagonistické proudy se budou snažit z vás udělat smířlivé beránky, kteří se skřípěním zubů budou přijímat porážku. Ani jedna z poloh však není trvale udržitelná, neboť každý jednostranný přístup se míjí s rovnováhou a celistvostí. Z jednoho proudu přichází uzavření a z druhého otevření, jenže pravda je taková, že není žádné otevření a není žádné uzavření, vše jsou jen výplody choré mysli.

Je nad slunce jasné, že smrt je součástí života, pokud tuto skutečnost dokážeme ve všech oblastech svého bytí přijmout, přestaneme bojovat a když přestaneme bojovat můžeme začít normálně žít.

 

 

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

NEBE ZŮSTANE NEBEM i když se občas zatahuje

01. 03. 2021

Ze všech stran jsme dnes konfrontováni s komentáři, rozbory, radami a návody, co máme a nemáme dělat, jak se máme chovat, jako by nám scházelo dostate...

SIGNÁLY Z JINÉHO SVĚTA

07. 02. 2021

Skutečná podstata naší existence, tedy toho čím opravdu jsme, je převážné většině z nás zahalena, neboť málokdo umí být sám. Umění vystačit si sám a m...

všechny články