OSM ČAN ČUANGOVÝCH FOREM PĚSTĚNÍ VNĚJŠKU A VNITŘKU

< Zpět na články

1. Labuť roztahuje křídla

Zvedáme ruce dlaněmi dolů do výše ramen, (nádech) poté plynule dlaně otočíme nahoru a vedeme do výše očí k bodu Yin Tang střed mezi obočím. (výdech) Klouby ramen, loktů a zápěstí jsou volné a svalstvo relaxované. Pokračujeme v pohybu dlaní prsty směřujícími proti sobě před hrudník (nádech) a poté dolů míjíme břicho bod čchi chaj a ukončíme přirozeným spuštěním končetin podél těla (výdech) Pro lepší sladění dvou pra principů nebe a země při zvedání rukou vzhůru současně klesáme mírně v kolenech dolů

"Roztažení ve dvou formách jest jin-jangu dělení,lokty 
visí i ramena, jako vraních křídel zdvih;
vyvážením jin-jangu a uměním dýchání, dožíváme
do sta let ve štěstí a zdraví"

účinek:
S nádechem nová čchi stoupá vzhůru, s výdechem
kalná čchi klesá dolů, uvolňuje, vypouští nadbytek,
vyvažuje poměr mezi ohněm a vodou

2. Divoká husa se spouští na písčinu

Natažené ruce s dlaněmi dolů zvedáme před tělem až do výše hlavy (nádech), uvolníme zápěstí a dlaně s prsty směřujícími vzhůru necháme klesat dolů před břicho k bodu čchi chaj (výdech) Pro lepší sladění dvou pra principů nebe a země při zvedání rukou vzhůru současně klesáme mírně v kolenech dolů, při klesání rukou se opět narovnáváme.     

   
    "Předpažení obou paží jak chod praprincipů je
     nasáváme čisté a současně kalné vypuzuje se;
     je až zázračné, jak jin a jang se střídá spolu,
     metoda je jednoduchá - jen nahoru a dolů".
 

    účinek:
    obnova energie, intenzivní výměna jin a jang, 
    pohyby jednoduché efekt ohromný

3. Ptáček roztahuje křídla

Zvedáme ruce s dlaněmi obrácenými nahoru před trup až do středu hrudi (nádech), otočíme dlaně před sebe dopředu a s výdechem upažujeme do stran a dolů. Pro lepší sladění dvou pra principů nebe a země při zvedání rukou vzhůru současně klesáme mírně v kolenech dolů, při klesání rukou se opět narovnáváme.     


"Rukou krčení a rozpažení hrudník rozšiřuje,
napravuje plíce a jater čchi uvolňuje;
řádná čchi pak teče shora až na mořské dno,
vítr mizí, zrak se jasní a jina jang rozděluje".

účinek:
stimulace srdce, plíce, střední ohřívač

4. Dobyvatel zvedá obětní trojnožku

Zvedáme ruce s dlaněmi otočenými nahoru až do středu hrudníku jako v předchozí formě, (nádech), poté otočíme dlaně směrem vzhůru a s pokrčenými lokty zvedáme souběžně ruce nad hlavu jako bychom chtěli podepřít strop. (výdech), dál otočíme dlaně a vedeme dolů přes obličej k hrudi. Zde se ruce rozevřou, aby se lokty nacházely v rovině s rameny. (nádech) Nakonec vedeme ruce opět dolů k bodu čchi chaj a do přirozené pozice (výdech) Pro lepší sladění dvou pra principů nebe a země při zvedání rukou vzhůru současně klesáme mírně v kolenech dolů, přiklesání rukou se opět narovnáváme.     

 

"Dobyvatel číši zvedá nebes pověřený silou,
nahoru zvedá a dolů tlačí, vše s užitím vůle,
jin střídá jang a kalná čchi se valí pusou,
zařiče se napravují a spojují se tři rumělky pole"
.

účinek:
sladění třech ohřívačů

   

5. Sbírání perel z mořského dna

    Ruce zvedáme před břichem s dlaněmi otočenými nahoru až ke klíčním kostem. (nádech)                otočíme předloktí dolů a necháme ruce klesat až k úrovni pasu. Potom se začneme předklánět, až      dosáhneme rukama země. Neohýbáme kolena

    
    "Po nohou šplh rukama sílí ledviny a pas,
     tři jin-jangy tak zregulovány jsou zas;
     dýcháním při předklonění čchi se reguluje,
     ming-men sílí, esence i duch se posiluje".

 

účinek:
stimulace ledviny, močový měchýř,
brána života ming-men

6. Podpírání nebe nefritovým nosníkem, nebo také rozdělení nebe země

Dlaně obrácené směrem nahoru zvedáme do výše pupku (nádech), při výdechu jde levá ruka nahoru nad hlavu s dlaní otočenou k nebi, pravá ruka jde dolů, s dlaní otočenou k zemi. Ruce střídáme.

"Zdvihem ruky vysoce se čchi sleziny zvedá,
výživná to esence tím zevnitř snáz vyvěrá;

z ledvinové mlžné čchi se rodí kořen těla,
doplněná esence pak plná bude zcela".

účinek:
stimulace žaludek, slezina, slinivka

7. Barevný fénix stoupá na nebesa

Zakloníme trup doprava, pravou ruku zvedáme obloukem zprava doleva nad hlavu (nádech), s výdechem zvedneme nahoru i levou ruku a pokračujeme v pohybu shora dolů směrem k levému vnějšímu kotníku, kterého se dotýká pravá ruka.

    
    "Barevný fénix se do prostoru vznáší,
     ramena za dechem plují, nic není snazší;
     v mysli ni skvrnka myšlenky jediná,
     už víme: "svatým mužem" býti, tišinu znamená".
 

    účinek:
    stimulace játra, žlučník, slinivka slezina

8. Otáčení trigramů čchien a kchun

    Ruce položíme na sebe (ženy dospodu pravou, muži levou) a položíme pod pupek do oblasti čchi      chaj. Kroužíme dlaněmi ve směru hodinových ručiček 8x, potom opakujeme na druhou stranu.

    "Točí se čchien a kchun a elixír oheň taví,
      zvedá se čisté, klesá kalné, voda se k prameni vrací;
     
      chceme-li pochopit hloubku a co tajného je v ní,
      zvedání spodku a patami dech je to pravé zasvěcení".

     účinek:
     zakončení, zklidnění, uchovávání  čchi v bodu čchi-chaj

 

     použitá literatura: Umění pěstování čchi a ozdravění těla Ma Li-tchang

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec