OKEM MYSLI

Zenoví mniši hlásají prapodivnou myšlenku: Říkají, že tento svět je Bůh; že prostý život je náboženstvím; že vše je v pořádku tak, jak to je. Není třeba nic měnit, protože už samotné pojetí změny s sebou přináší podvojnost. Tím vzniká rozpor mezi tím, co je, a tím, v co by se to mělo změnit. Dále říkají, že tento svět je božský, Bůh není nikde mimo něj, protože tímto náhledem vzniká dualita. Bůh není stvořitel a vy nejste stvořeni. Jediné, co lze dopátrat je neustálé tvoření, které nemá konce, tudíž vše tvořené je božské a tvořivost sama je Bůh. Proto ten, kdo je tvořivý je zároveň božský.

Budeme-li pátrat dál, objevíme paprsek vědomí, který proniká každým tématem takového tvoření. Tento paprsek je nezatížený superlativy dualistické mysli. Jakmile ale začneme rozlišovat mezi tvořením jedince „A“ a tvořením jedince „B“ povstává mysl, která až zas tak se samotnou tvorbou moc společného nemá. Ona totiž netvoří, jen popisuje, je to prst ukazující ne měsíc, ale měsíc to není, je to snaha vymezit a pojmenovat Tao, které jak víme, zůstává bezejmenné. Jakmile povstane mysl, ryzí umění se degraduje na mechanickou dovednost a odhaluje se kontrast mezi původní přirozeností a upjatou snahou nějak se jí přiblížit.

Rozlišované tvoření již nelze chápat jako umění, neboť jak říkají klasikové, každý květ je dokonalý. Být lepší zkrátka nelze, jenže díky tomu nelze být ani horší. Pokud se přes to budeme v tomto ohledu nějak vymezovat, bude každé naše tvoření křečovité, syntetické, bez radosti, energie a přirozené krásy.

Zamysleli jste se někdy nad tím, jakým způsobem nahlížíme sami sebe, potažmo svět, v kterém jsme se na pár desítek let objevili? Zde se totiž nachází klíč k celé řadě zdánlivě neřešitelných problémů, neboť jsme ztratili nevinnost dítěte a vše sledujeme okem své vymezující se mysli. Teprve tehdy až člověk pochopí, že mu právě tento pohled škodí, může hledat způsob, jak to začít měnit.

V takovém uvědomění hovoříme o fázi duchovního probuzení a obrody, v které nastává tendence s pomocí mysli odstranit její podvojnost. Zpravidla si člověk uvědomuje negaci ve svém myšlení a pomocí pozornosti a vůle se snaží tento stav zvrátit do pozitivní roviny. Od této chvíle začíná boj s tím špatným ve vás a připravte se na to, že prohrajete.

Podvojnost mysli a její tendence negativních případně pozitivních projevů zůstává dál dokud je mysl v celém procesu zúčastněna. Přestanete-li se dívat na svět očima mysli, dualita a věčný rozpor tím okamžikem pomine. Je vůbec možné dívat se a nemyslet? Mysl jako takovou popřít nelze, nicméně je k zamyšlení, jakou hodnotu a význam má tendence neustále řešit neřešitelné problémy.     

Ať už rozlišujeme, nebo se vědomě nutíme nerozlišovat mysl zůstává ohniskem takového jednání, a i když odmítáme rozdíly, ty nadále zůstávají.

Mystici říkají, že je v pořádku, když člověk rozlišuje pro praktické účely, ale ve skutečnosti je realita nedělitelná. Způsob, jak tuto realitu poznat spočívá v odstranění mechanizmu, který ji rozděluje. Odložte mysl a dívejte se bez její pomoci. Zůstaňte uvědomělí, ale bez ní. Dívejte se, ale nedovolte, aby přicházející myšlenky se staly clonou mezi vámi a vesmírem. Pokud se zbavíte zbytečných myšlenek, zatemnění mraků pomine a vysvitne slunce plného vědomí.

Proto:

Až ze dvou bude jedno a vnitřní ve vnější se převrátí, pomine nízké a vysoké a muž se ženou se se spojí v bytost jedinou. Poté muž nebude více mužem a žena ženou a bytost vejde v království.   

Na motivy Áčarja Rajneeshe Hořčičné semínko

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

NÁPLŇ KURZŮ TAICHI

24. 10. 2020

Pomalu se blíží září a to je čas otvírání nových kurzů taiji. Než ale začnete, možná vám přijde vhod tento článek, který stručně a jasně přibližuje té...

O LÉČIVÝCH ÚČINCÍCH KOSTIVALU

24. 10. 2020

seznamte se kostivalem a jeho využitím

všechny články