O ŽIVOTĚ, ČÍNSKÝCH UMĚNÍCH A ZÁLUDNOSTECH PODVĚDOMÍ

O ŽIVOTĚ, ČÍNSKÝCH UMĚNÍCH A ZÁLUDNOSTECH PODVĚDOMÍ
O čínských uměních qigong a taijiguan bylo už napsána spousta knih; na dostupných video kanálech jsou stovky ukázek, ale osobní zkušenost je něco úplně jiného. Snažíte se to pochopit, uchopit, napodobit a i když to máte vyloženě před očima, tak to prostě nejde. Dříve jsem byl toho názoru, že to je jenom o trpělivosti a píli, dnes se přikláním k teorii, že nemalý podíl na tom má i náš mozek a fenomén nazývající se podvědomí.

Neustále vycházíme z prožitků a zkušenosti, které se nepřetržitě ukládají a příležitostně vystupují z hlubin naší nekonečné, časem nedotčené paměti. Každým novým zážitkem nevědomky asociujeme, jinými slovy hledáme podobné, abychom to mohli lépe uchopit, zařadit a vnímat.  Vědci, zkoumající tajemství mozku říkají, že pro každou činnost si vytváříme specifickou neuronovou síť, která je de facto přístupovou cestou od prvního nervového impulzu až k finální realizaci. Jsou známé případy slepců, kteří se na svou slepotu dokonale aklimatizovali, a když podstoupili operaci, která jim umožnila opět vidět, byli z vizuálních vzruchů naprosto zmateni, neboť jejich mozek nedokázal správně reagovat. Dnes už víme, že vidět můžeme jen to, co je schopen vidět náš mozek a pokud se tomu navíc chceme naučit, budeme jej muset na tento úkol postupně připravit. Proto klíč k osvojení jakékoli dovednosti se nachází v uchopení jejich principů.

Zamysleli jste se někdy, čím to je, že se objevují fenomenální vědci, umělci a neuvěřitelné talenty? Že by zázrak? Možná, co kdyby to ale nebylo poprvé, kdy se podvědomá a vědomá mysl sjednotily v daném oboru? Připusťme, že silná fascinace jedním tématem se může přenášet i do dalších existencí – životů. Potom není žádný problém, aby podvědomí v dané inkarnaci uvolnilo určitý obsah dosažených dovedností a ten zprostředkovalo ke konkrétní realizaci. Jiným příkladem nadčasové působnosti podvědomí a jeho obsahů je jev nazývající se „deja vu“. Ten je charakteristický tím, že z ničeho nic máte intenzivní pocit už dříve prožitého, viděného nebo slyšeného. Spouštěcím mechanizmem takového prožitku může být místo, melodie, předmět, ale i naprosto neznámý člověk.

Existují silnější a slabší asociační vazby a na základě toho vzniká přitažlivost, která má moc ovlivňovat všechna další rozhodnutí.

Výše popsané principy zcela jistě fungují a to i v rámci jednoho, vědomou myslí vnímaného života například ve změnách, které toužíme realizovat, ale nedokážeme prosadit. Důvod je ten, že náš mozek vychází z holistické paměti a ta má uloženu odlišnou informaci. Tak například já žiji přesvědčením, že bez problému můžu chodit o víkendu na dříví a to klidně několikrát za sebou. Pak přijde pondělí, všechno mě bolí a já si uvědomuji, že toho bylo zase moc. Touto zkušeností znovu programuji svou podvědomou mysl k novému přístupu, ale ten se prosazuje neochotně, pomalu a zpravidla jen tehdy, pokud získá silnější zápis.  Tímto způsobem programujeme své životy. Proto lze s jistotou konstatovat, že žijeme pod diktátem v minulosti vytvořených asociačních vzorců, které se mohou vymykat aktuálnosti konkrétních možností a potřeb.

Dnes naše životy ovládá intelekt, na všechno máme nějaké návody a poučky, podle kterých se snažíme myslet, jednat a žít jenže tím nevědomky stále víc zanášíme a odsouváme na vedlejší kolej to, co samo všechno hlídá a koordinuje. Tímto dokonalým nástrojem je náš přirozený instinkt. Dříve jsme žili spontánněji, dnes se nacházíme mnohem víc pod diktátem své mysli, která se neustále rozhoduje a vybírá, nicméně již samotná volba předznamenává problém. Proč? Protože existence je spravedlivá, když někde přidá, jinde ubere. Nemůžeme sbírat jen samé klady  a výhody, takhle to prostě nefunguje. Každá přidaná hodnota vůči normálu se zcela jistě přirozeným během věcí dorovnává.

Dnes se už ví, že právě podvědomí může představovat brzdu našich idejí a plánů, a proto vznikla celá řada sofistikovaných metod a postupů, jak tento mechanizmus odblokovat a konkrétními vizemi měnit. Chtěli bychom být úspěšnější, bohatší, zdravější a tak se masově hlásíme na kurzy hojnosti, úspěchu a obnovy zdraví jenže zpravidla se nic převratného nestane. Důvod, proč konkrétní osud nelze jen tak zvrátit spočívá v tom, že informace nejsou samostatnou entitou, neboť jsou svázány s realizační energií. Kdybychom například celý rok skládali hromadu písku na jedno místo tak tím, že si ji budeme intenzivně představovat někde jinde, se sama od sebe nepřemístí. Musíme uchopit svou novou vizi, a s pomocí energie celou hromadu lopatu po lopatě přeházet.

Ne jinak je tomu v taiji a qigongu. I v tomto případě lidé samozřejmě asociují a spojujícím článkem je slůvko cvičení. Je však velký rozdíl mezi cvičením jak jej vnímají potomci Tyršova Sokola a cvičením, které vzniklo před několika tisíci lety v úplně jiné zeměpisné oblasti v odlehlých klášterech neprostupných hor. A tak se učíme novým metodám a principům, které zkoušíme, a když fungují, ukládáme do podvědomí, formujíc tak novou pro nás hodnotnější skutečnost. Tato zkušenost odhaluje jinou, nekonvenční vizi a tak se pro některé adepty stávají čínská cvičení životním stylem.

Závěrem lze dodat, že podvědomá mysl je nedílnou součástí našich životů, přináší rozměr hloubky a odhaluje to, čím jsme byli, jsme a s největší pravděpodobností i budeme. Kdo chce žít autentický život, potřebuje se lépe poznat a o tom to celé je.    

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Registrovaní uživatelé

Přihlaste se pro přístup k exkluzivním informacím, video prezentacím, receptům a dalším zajímavostem

Přihlásit se

Aktuální články

O MECHANICKÉM ŽIVOTĚ A AUTENTICKÉM TAIJI

09. 06. 2019

Od těch dob, co v České republice začal být populární Taiji-guan, jej zkoušelo mnoho lidí, ale jen málokdo u toho vydržel. Když budeme hledat příčinu,...

JAK MODERNÍ TECHNOLOGIE OVLIVŇUJÍ NAŠE VĚDOMÍ A MYSL

04. 05. 2019

Vážení čtenáři, inspiroval mne pořad České televize Hyde park, v němž jsem vyslechl názory Susan Greenfieldové, profesorky fyziologie na Oxfordské ...

všechny články