O ZDRAVÍ, NEMOCI A PODPOŘE HVĚZD

O ZDRAVÍ, NEMOCI A PODPOŘE HVĚZD
Zdraví, jak všichni víme, je to nejdůležitější co máme a při tom je prokázáno, že z pětadevadesáti procent je původcem každé nemoci mysl, pojďme se tedy nad vztahem mezi myslí a tělem hlouběji zamyslet.

 

Naše existence se skládá ze třech vzájemně propojených oblastí, kterými jsou tělo, energie a mysl. A protože energie je neviditelná a její existenci naše západní populace často zpochybňuje, opíráme vše výhradně o tělo a mysl. Mysl také není vidět, nedá se zvážit ani změřit, ale na rozdíl od energie je skutečností, kterou nikdo nepopírá. Takže mysl projektuje a tělo staví. Nicméně, mezi myslí a tělem se to má následovně: Když je tělo v pohodě, mysl o něm téměř neví. Pokud nás ale začne něco bolet, vyhodnocujeme to jako problém a s tímto stavem se ztotožňujeme. Z energetického hlediska však tímto jednáním nevědomky posilujeme to, co nás bolí a co nám vadí. Již několikrát jsem si mohl na vlastní zkušenost ověřit, že přesně takhle to funguje.  Nejdřív svému problému věnujeme nadstandartní pozornost a péči. Poté jdeme k lékaři a když ani potom příznaky neodcházejí, pozvolna se propadáme do stavu jakési odevzdané rezignace, v které si říkáme tak ať už si to dělá, co chce, nebudu se tím dál zabývat a najednou sevření povolí a jako mávnutím kouzelného proutku potíže začnou odeznívat. Neříkám, že to tak funguje vždy a za všech okolností, ale je pravdou, že psychika má neuvěřitelnou moc každý problém zveličit a přidat mu tak na významu a síle.

Z toho je patrné, že ztotožňováním s problémy nevědomky podporujeme své nemoci a lékaři nás v tomto jednání ještě utvrzují. Proto je každá nemoc z devadesáti pěti procent nemocí mysli a teprve ten nepatrný zbytek lze přičíst tělu.

Důvod proč lidé přicházejí na kurzy taiji a čchui-kungu je zcela jistě zdraví. Někde se dozvěděli o blahodárných účincích těchto cvičení, a tak to jdou vyzkoušet. Domnívají se, že budou-li napodobovat, co vidí, dostaví se očekávaný výsledek. Je to podobně jako když nemocný spolkne pilulku a ta mu přineší očekávanou úlevu. A právě očekávání a jistota, že to bude takto probíhat, působí jako psychoanalgetikum, neboť nejen že tlumí konkrétní potíže, ale zároveň od nich odvádí pozornost. Inu mysl je všemocná, ale zároveň neuvřitelně zkreslující. 

Objektivní realita, můžeme-li se vůbec o naší existenci takto vyjadřovat, se odhaluje pokud odstraníme přidanou hodnotu z plusové a minusové křivky vytvořené zaujetím stanoviska naší myslí. Když se naučíme ve všech atributech přijmout nejen život, ale i smrt, nahlédneme skutečnost, která je pravdou o nás samotných. To neznamená, že bychom měli přestat myslet, nemusíme však všemu, co vymyslíme tvrdošíjně věřit, neboť možná už za prvním rohem se ukáže, že všechno je úplně jinak. 

Zdraví se dnes stalo obchodní komoditou, a tak není divu, že jsme doslova zahlceni celou řadou nabídek oznamujících, jak pomohou, poradí, vyřeší, ale málokdo vám řekne, že vše je o vás, o vašem stavu mysli, a mimo jiné o připoutanosti a odpoutání. Připoutanost přináší fixaci a stres, kdežto odpoutanost je zdrojem nadhledu a uvolnění. Fixace životní sílu blokuje, kdežto relaxace má zcela opačný účinek. Nedržme se tedy svých potíží a už vůbec neříkejme toto je má nemoc, jinak vám s největší pravděpodobností vydrží vaše problémy až do smrti. A pokud budete hledat řešení svých potíží a nemocí cvičením jógy, nebo čchi-kung mějte na paměti, že mají-li vám pomoci, potřebujete nejdřív zrevidovat stav své mysli.  

Úpěnlivá snaha o uzdravení, boj s nemocí, mentální afirmace zdraví, to všechno představuje nadměrný energetický výkon s nejistými výsledky. Když se budeme pídit po primárních příčinách, odhalíme nezdravou identifikaci s tělem a mysl inklinující k ideálnímu stavu věcí. Chceme pro sebe a své blízké to nejlepší, ale co je to nejlepší, na to si musí přijít každý sám.    

Takže zdraví jako ideál podle mého mínění neexistuje, spíš bych řekl, že se nacházíme ve stavu latence nemoci, která čeká na svou příležitost. Tento pohled nás přivádí k mnohem větší obezřetnosti a možná i k hledání rovnováhy, neboť nemoc není nic jiného než její porušení.

A rovnováha? To je stav mezi dvěma extrémy. Mezi zdravím a nemocí, silou a slabostí, skepsí a radostí, takže ani moc a ani málo. Toužíte po rovnováze? Potom se ale budete muset rozloučit s inklinací, lpněním, zásadami, zkrátka se všemi naučenými hologramy a učit se dívat na staré věci novým pohledem. Ten pohled je čísté vědomí nezatížené jakoukoli představou.

Možná si řeknete, že právě tyto výchylky jsou rytmem a kořením života a zastavení někde uprostřed je vstupní branou smrti. Namýlíte se, a má se to tak, že smrt vnější reality (matrix) přínáší vzkříšení do reality vnitřní (spiritualita). To vnější je jak víme konečné a podléhá smrti, kdežto to vnitřní je nekonečné a náleží životu. Ke zmaru spěje všechno a všichni, není to pesimizmus, nýbrž transfromační realita. Vraťme se ale k ideálu rovnováhy. 

Ideální podmínky jak víme neexistují, takže ani rovnováha nemůže být trvalá. Proto usilovat o neutralitu a žít neutralitou je poněkud odosobněné, strohé až suchopárné a každý, kdo tuto cestu podnikl, ztratil nejen kontakt se svým okolím, ale i svou přirozeností. Rovnováha se totiž zrcadlí jenom v nerovnováze. Kdysi jeden moudrý muž řekl: Nirvána  je sansára a sansára je nirvána. Proto není třeba usilovat o další, neměnný stav a z hlediska věčnosti by se tato snaha dala přirovnat ke snaze vystoupit z rozjetého rychlíku v největší rychlosti.

Pro vyváženost všech proporcí a vztahů stačí jediné - vědomí, které si je vědomo přebíhání naší egoity - indivuduáilní mysli z jednoho extrému do druhého. Pomocí vědomí nahlédneme tento kolotoč (sansára) příčinností a jevů a pozvolna jej začneme ve svém životě brzdit. Takže na pomyslné křivce života se začnou pozvolna ořezávat kladné a záporné amplitudy až se z sinusoidy stane takřka nekonečná přímka. A ta přímka je nirvána. 

Praxe čchikungu a taichi k práci vědomí nepřímo vybízí, a kdybyste se nenaučili krom toho ničemu jinému, pro život jste získali velmi mnoho.  

Závěrem tohoto vyprávění je třeba zmínit, že tento rok bude novým přístupům nakloněn, neboť již od konce ledna se podle astrologických propočtů budou Jupiter, Saturn, Neptun a Pluto nacházet v ženských znameních a to znamená, že hvězdy budou přát zpomalení, zklidnění, hlubšímu vhledu, poznání, a především umění nechat věcem volný průběh, což je myslím to nejtěžší a zároveň nejlehčí, co můžeme v případě nějakých potíží, ale i bez nich udělat. Potíže nejsou ničím jiným než obrazem přidané hodnoty vůči přirozenému stavu věcí; když si tohle uvědomíme, jsme na nejlepší cestě k spokojenému a zdravému životu.

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

OKEM MYSLI

20. 09. 2020

Zenoví mniši hlásají prapodivnou myšlenku: Říkají, že tento svět je Bůh; že prostý život je náboženstvím; že vše je v pořádku tak, jak to je. Není tře...

JAK CVIČENÍ OVLIVŇUJE REALITU A NAŠE SEBEVĚDOMÍ

31. 08. 2020

Každý nácvik a cvičení má v sobě cosi umělého, nepřirozeného, oddělujícího od každodenní reality. Důvod je ten, že realitu žijeme, kdežto při cvičení ...

všechny články