O tom, co řekl mistr Tchien – tchajské školy

O tom, co řekl mistr  Tchien – tchajské školy
Čchi-kung je jednou z věd o životě. Jeho teorie má stejný původ jako teorie čínské medicíny. Prostřednictvím mechanizmů působících v čchi-kungu se dají poměrně dobře vysvětlit mnohé složité jevy týkající se fyziologie člověka i chorobných procesů. Existuje velké množství čchi-kungových škol a z hlediska podstaty jejich praktik platí, co řekl již mistr Tchien – tchajské školy z doby dynastie Suei, Č´- i:

„První metodou je regulování stravy, druhou řízení spánku, třetí řízení těla, čtvrtou řízení dechu a pátou řízení mysli.“ Jde tedy hlavně o harmonizování těla, dýchání a duševní činnosti. Co se týče cílů cvičení těchto praktik, nejedná se v nich vlastně o nic jiného, než o dosažení vyváženosti jin a jangu, zprůchodnění oběhu čchi, harmonizaci čchi a krve, pěstování pravé čchi (čen čchi), přičemž klíč k tomuto všemu spočívá právě v pěstování pravé čchi. Vyléčit nemoci a uzdravit tělo je totiž možné jenom za předpokladu, že pravá čchi je celistvá a v plné síle. Je třeba zachovávat čistou a klidnou mysl, odstranit z ní všechny rušivé myšlenky a koncentrovat ducha dovnitř. Jinak řečeno, je třeba odstraňovat všechny sobecké touhy, udržovat duševní pohodu, nenechat se vyvést z rovnováhy žádnými vnitřními ani vnějšími podněty, zbavovat se zbytečných myšlenek a s plným zaujetím se věnovat cvičení.

(Zdroj: úvod knihy umění pěstování čchi a ozdravění těla autor Ma Li-tchang)

Ač se zdá tento text jakkoli srozumitelný a jasný, nemusí vyvolávat v čtenáři jasné představy o tom jak tyto pokyny prakticky naplnit. Proto jsem sedl a napsal pro západní mysl jasnější a srozumitelnější  výklad. 

Takže,

pokud skutečně chceme nějaké konkrétní výsledky, a nehledáme jen zábavu a příjemné pocity, neobejde se to bez celostního přístupu, přičemž všechny zmíněné oblasti jsou rovnocenné a tudíž mají stejnou důležitost. První oblastí, kterou jen třeba zrevidovat je strava. Obecně platí, že jíme zbytečně hodně a tím zatěžujeme nejen trávicí systém, ale zároveň celý organizmus. Pokud se po jídle cítíme unavení a potřebujeme si dát kávu, nebo jiný stimulant, znamená to, že tělo dostalo příliš a mobilizuje své síly na trávení. To už je z pohledu čínské medicíny samozřejmě špatně, takže regulace stravy spočívá ve třech bodech: Méně jídla, méně nevhodných kombinací a správná volba s ohledem k ročnímu období.

Dalším bodem ne seznamu je spánek. Ten by měl být pravidelný, hluboký, klidný a obnovující. Existuje celá řada faktorů, které tyto parametry narušují, nebo dokonce vylučují, nicméně jedním z nich je i naše podceňování důležitosti hodnotného spánku, takže co s tím uděláme je jenom na nás.

Dalším bodem je řízení těla, kterým je míněna především vyváženost mezi pohybem a klidem a potom samozřejmě cvičení, které, je-li správně prováděno, dělá téměř zázraky.  V tomto ohledu jsou Číňané fenomenální, protože již před několika tisíci lety přišli na systém rituálů a cvičení, která dokážou nejen navrátit tělesnou kondici, ale též obnovit v systému vnitřních energií rovnováhu. V našich podmínkách se tímto fenoménem téměř nikdo nezabývá a tak se v lidech nerovnováha usazuje jako saze v komíně, čekajíc tak na další fázi – fyzické potíže. V našich poměrech máme za zdraví prospěšné takové cvičení, při kterém se jdeme takzvaně fyzicky zrušit, což je samozřejmě z pohledu čínské medicíny naprostý omyl. Tento návyk vede ke stále se zvětšujícím výkyvům nadbytku a nedostatku energie a to je základní příčinou celé řady psychických poruch a neuróz. V tělesných aktivitách by tedy mělo platit méně intenzity a víc pozornosti na celek, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení.

Dalším bodem v seznamu pana Ma Li tchanga je řízení dechu. Nádechu a výdechu věnujeme jen nepatrnou pozornost, a proto dýcháme povrchně a mělce. To je také jeden z důvodů vnitřní slabosti. Číňané staví dech naroveň čchi, jinými slovy, kvalita dechu je v přímé úměře s kvalitou čchi. Nádechem přichází čisté - nové a výdechem odchází kalné - staré. Řízením dechu můžeme upravit nerovnováhu mezi jinem a jangem, vodou a ohněm, která je primárně příčinou stovky nemocí. Obecně platí, že dech by měl být přirozeně jemný, hluboký, dlouhý a klidný.  

A tím se dostáváme k poslednímu z témat - řízení mysli. Dalo by se o tom psát celé hodiny, ale tím nejpodstatnějším je naučit se schopnosti sledovat mysl z pozice nestranného pozorovatele. Díky tomu se pozvolna odhalí skutečnost, že neexistuje něco jako naše mysl. Právě to, že se s myslí ztotožňujeme, nám dává pocit, že je naše. Jinak to ale není nic jiného, než zaprášená databáze uložených informací a reakcí na podněty, které se opakují pořád dokola. Budeme-li jen spontánně reagovat, místo toho, abychom se naučili nezaujatě pozorovat, naše reakce budou na konkrétní, odmítané situace, stále silnější. Proto také může dostat soused za malichernost ránu sekerou. Důvodem není konkrétní situace, ale objem naskládaného odporu, který se musel nějak ventilovat.

Mysl pracuje na principu rezonance díky kladným a záporným hodnocením přičemž z kladu vzniká závislost a ze záporu odpor. Klidná, uvolněná mysl jakoby stála stranou neboť má nad oběma stavy nadhled, který způsobilo nezaujaté pozorování. Toto pozorování je zároveň silou přítomnosti, díky které ztrácejí zápisy z minulosti na síle a zároveň i na významu. Takto se odhaluje podstata individuální mysli – ego.  Takže nadhled a klid se neudržují, to by bylo umělé a stálo by to mnoho sil, tento duševní stav vzniká sám od sebe ze změněného stavu vědomí. Číňané dodávají s duchem usebraným dovnitř, to proto, aby se energie nerozptylovala a zůstávala u svého zdroje.  

Teprve v této fázi člověk pochopí, že nejdůležitější ze všeho mysl ve změněném stavu vědomí. Ta ovlivní do správného rytmu dech, dech pomůže vyváženosti pohybu těla, vyváženost těla přináší hodnotný spánek, a pokud se to všechno takhle sejde, nebude potřeba ani tolik jídla, protože energie je všude dostatek.   

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

ČCHI-KUNG PODLE VIDEA

15. 04. 2020

Osm čan čuangových forem pěstění nitra a vnějšku

TAICHI JANG PODLE VIDEA

15. 04. 2020

Pro ty z vás, kdo si chcete opakovat formu, ale potřebujte korekce jsou tady I, II a III část 108 v podání mistra Yang Zhenduo

všechny články