O PRVNÍCH KRŮČCÍCH V TAIJI, ANEB CO SE Z KNÍŽEK NEDOZVÍTE

Vážení čtenáři, kurzy jsou téměř naplněné, a náš program se pozvolna rozbíhá. Společně s vámi jsem na novém začátku a to je jedinečná příležitost začít znovu a lépe. Dříve jsme se učili formám a na každém z vás bylo najít jejich oživující obsah. To je tradiční způsob výuky, jenže v dnešní době v našem prostředí poněkud selhává. Mnozí to brali jako mechaniku a jejich mysl si v tom našla intelektuální téma. Číňané říkají, teče-li voda, koryto si najde, to je základ, z kterého všechno vychází. Stavět akvadukty a nemít vodu je poněkud pošetilé a řekl bych, že to je aktuální téma poplatné i dnešní době. A protože lidé přicházejí na kurzy, ale vůbec nemají ponětí, o čem to taiji vlastně je, rozhodl jsem se pro lepší orientaci v tématu vytvořit následující článek.

Naše existence je bytostně spojena s tvořením a dáváním. Tvořit, znamená dávat a hodnotně dávat můžeme jen z přebytku. Samozřejmě dávat se dá i z mála, nebo nedostatku, ale to bývá zpravidla na úkor dárce, takže za moc to nestojí a dlouho to nevydrží.

Na elementární úrovni všechno funguje na jednom jediném principu a tím je výměna energie. Vůbec si neuvědomujeme, jak vzácný dar je stále plná baterie, protože to bereme jako samozřejmost, ale samozřejmost to není a každý se během života bude mít možnost o této skutečnosti přesvědčit.    

Máme svou formu – tělo, a máme obsah, kterým je naše vědomí, schopné přijímat a zpracovávat myšlenky. Zmíněná energie je jakýmsi spojovacím článkem obou prostředí a tím pádem je také oživuje. Mezi formou a obsahem platí jeden velmi důležitý vztah, který bych byl rád, abyste si nyní dobře zapamatovali, protože ho v naší práci budeme neustále používat.

Forma je postnatální a má charakter mechanické kvantity. Obsah je prenatální a jeho podstatou je spirituální kvalita.  

Uvažujte nad tím, meditujte a pochopíte, že vstoupit do kvality a kultivovat život na vyšší, pokročilou úroveň není o úsilí, nýbrž o změně úhlu pohledu.

Naše tvoření se rodí z ničeho, je jako spánek, v němž se z čista jasna objeví sen a člověk ho po probuzení následuje. Toto následování bychom mohli nazvat startováním záměru. Záměr, na rozdíl od prosté myšlenky, je charakteristický schopností v linii dané představy jít a jednat. Svou realitu ovlivňujeme vždy záměrem a když se podíváme pozorně, odhalíme formu spojenou s příslušným obsahem.  Vnější a vnitřní našlo společného jmenovatele, a to je TAIJI.

S energií, jako nejdůležitější komoditou našeho života se to má potom tak, že záměr probouzí sílu a ta síla vyvolá nějaký pohyb. Ono to samozřejmě jde i opačně, tedy že začnete dělat nějaký pohyb a čekáte, co to s vámi udělá. Ale nemusí to udělat vůbec nic, protože ve svém tvoření jste nebyli úplní. Tělo se hýbalo, ale mysl spala. Pro snazší pochopení použiji tuto metaforu: Představte si člověka, který chodí dokolečka kolem domu v naději, že si ho majitel všimne a pustí dovnitř. Mohl by zazvonit, ale to ho nenapadne, a když ho to nenapadne, tak to ani neudělá.  

A tak je tomu bohužel dnes s mnoha lidmi. Na něco se přihlásí, něco s někým zkouší dělat, časem počáteční nadšení opadne a oni čekají na benefit, který by jim měl spadnout rovnou do klína. Málo dát a hodně získat tady rozhodně nefunguje. Navíc mnozí si sami sebe dostatečně neuvědomují, a tak i sem vnáší scénář svého každodenního života, jehož hlavní rekvizitou je zaujatost formou a výsledkem. Být zaujatý formou znamená být zajatcem kvantity, těla, zbytečných požitků a bezduchého, mechanického opakování koloritů života bez nahlédnutí jejich smyslu; bez radosti po mnoho životů pořád dokola, tak nějak se dělají otroci a setrvačnost tento stav jenom potvrzuje.  

Průlomem v takové realitě může být procitnutím z formy do obsahu. Naučit se nacházet uspokojení v procesu přičemž cíl je až druhotný. To je základní princip meditace a hodnotného taiji a qigongu.

Zrovna včera jsem se ptal jednoho studenta na soukromé hodině taiji, co mu to dává. Odpověděl: „Naučil jsem se formu“, a dodal něco o plynulosti a koordinaci, ale o nějaké změně v životě k lepšímu nepadlo jediné slovo. Splnil si další bod ve svém plánovacím kalendáři, naučil se další z forem. Potom jsem se zeptal, jaké to všechno úsilí má pro něj význam, ale na to už žádná odpověď nepřišla.

Často se redaktoři v médiích ptají celebrit a významných osobností na smysl života, nebo nějaký návod jak správně žít. Ti se ponoří do svého světa plného forem a samozřejmě nemůžou najít to nejdůležitější a tak se pousmějí a řeknou, že na to odpovědět nelze. Kdyby se ale ponořili do obsahu, který je syntézou celku, procítili by to podstatné a možná by je napadlo, že smyslem života může být obyčejná radost. Radost může mít celou řadu příčin, ale to je povrchní radost, která rychle vyprchává, já mám na mysli tu, která žádnou příčinu nepotřebuje a díky tomu trvá věčně. A když tu radost člověk najde, tak se dostává do stavu nadbytku a z této pozice tvoří. Tato tvorba je uměním v pravém slova smyslu a přináší povznesení, inspiraci a radost i ostatním a to je podle mého ten smysl života.

Najít to, nebo to začít hledat je prvním hodnotným počinem člověka na cestě TAO a v naší metafoře to představuje spásonosný nápad přestat zbytečně chodit dokolečka kolem domu jít ke zvonku a zazvonit. To je první, účinný krok k tomu, aby se dveře do chrámu otevřely. Být v chrámu znamená následovat cestu, a ta je vždy jen jedna. Proto není rozdíl mezi cvičením a obyčejným životem vše je jedno. A až tohle člověk pochopí a připustí, možná se v jeho životě začnou dít zázraky.  

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

WALKING ČCHI-KUNG, ANEB CO DĚLAT, KDYŽ VÁS TRÁPÍ PLÍCE A DECH

13. 04. 2021

Nedávno jsem si volal s jedním známým a on mi sdělil, že ho ten vir skolil a že se kurýruje na chaloupce u lesa. Tak se ptám: “Cvičíš“? Protože to je ...

ZMĚNOU OKOLNOSTÍ K VNITŘNÍ PROMĚNĚ

22. 03. 2021

Všechno v přírodě funguje na principu rovnováhy. Ani člověk není výjimkou, neboť má od přírody vyvážené tělo a vyváženou energii, která i při občasnýc...

všechny články