O PROPOJENÍ NEBE, ZEMĚ A ČLOVĚKA

O PROPOJENÍ NEBE, ZEMĚ A ČLOVĚKA
O tom, co v nás dřímá, zraje a hledá způsob projevení

První etapa-Vyvážený pohyb (úroveň země)

Není pochyb o tom, že každé tělo potřebuje pohyb a jeho nedostatkem tuhne, ztrácí mobilitu a rychleji stárne. Pohyb umožňuje pohybové ústrojí, které se skládá z kostí, šlach, kloubů, svalů a páteře. Nicméně na dobré, nebo špatné pohyblivosti těla má největší podíl právě flexibilita kloubů a páteře. Začátečníci v našich kurzech mají velmi často tuhé klouby, lokálně zablokovanou páteř, ochablé svalstvo zejména dolních končetin a zkrácené vazy. Proto se přípravná fáze čínských cvičení neobejde bez komplexu cviků, který zlepšuje především pohyblivost. Pro tuto činnost je specifické, že pohyb je prováděn pomaleji vždy s respektem k daným možnostem cvičícího. Tím se může člověk lépe přijmout, uvolnit, odložit ambice zkrátka začít se bez násilí věnovat sám sobě. Obecně lze takový postup nazvat citlivým přístupem, a právě ten rozpouští blokády a otvírá pokročilejší úrovně. Smyslem první etapy je zlepšení pohyblivosti a ovládání všech tělesných částí do jednoho koordinujícího celku.  

Druhá etapa-harmonizace životní energie čchi-kung (úroveň člověka)

S harmonizací životní energie se tvůrčím, praktickým způsobem setkává již výrazně méně lidí, než tomu bylo v předchozí etapě pojednávající o tělesném pohybu. Na hrubší úrovni je práce s energií prostřednictvím fyzického pohybu a mechaniky každému jasná, neboť sleduje pouze příjem a výdej. Na pokročilejší úrovni se dá dělat mnohem víc, ale dokáže to jen citlivý, vnímavý a duševně vyzrálý jedinec. Každá z etap svým způsobem připravuje prostředí a otvírá dveře etapám dalším, takže pokud máme dostatečně rozhýbané tělo, automaticky se zlepšuje průchodnost energie, ale to je pouze kvantita, nikoli kvalita. Při sledování kvality je potřeba zpracovat živelnost, upravit životosprávu a zjemnit celé své bytí. Nástrojem této práce je meditace a cvičení čchi-kung. Posílit účinek čchi-kungu se dá prohloubením vnímání a dechem. Smyslem druhé etapy je aby člověk sám v sobě odhalil zdroj vesmírné energie, proladil v sobě její tři okruhy a naučil se vyvažovat dva elementární principy – oheň a vodu.  

Třetí etapa-Klid mysli (úroveň nebe)

Když je dosaženo lepší tělesné pohyblivosti a energie se nachází v relativní rovnováze, zůstávají tu pořád ještě myšlenky, které nás neustále napadají a připravují tak o vytoužený klid. 

Třetí sjednocení, by se mohlo zdát, že musí přijít na úrovni mysli, jenže primární vlastností mysli je, že ji sjednotit nelze, neboť samotná její existence je odvislá od rozdělování, hodnocení, vymezování, odporování, odsuzování, srovnávání, zlepšování atd. Postup, jak s těmito atributy pracujeme se nachází buď v silové rovině a pak hovoříme o diktatuře, anebo liberální rovině a potom hovoříme o demokracii. Nicméně nejdramatičtější dopad má odpor, jehož důsledkem je tlak, nebo tlak jehož důsledkem je odpor. Obě polohy jsou antagonizmy a způsobují porušení původní jednoty což se ukládá jako prach na zrcadle na všech úrovních bytí.   

Proto cílem třetí etapy není sjednotit mysl, ale najít její prapříčinu, která se nachází ve ztotožňování našeho vědomí se zájmenem já. Odhalením skutečné povahy já zmizí i mysl. Můžeme se samozřejmě snažit měnit povahu svého já, ale tím se dotěrných myšlenek nezbavíme, jen si možná budeme připadat trochu lepší. Ale nikdo není lepší a nikdo není horší, je to jen šalba rozporuplné mysli a ta bude dál zlým pánem a my pod jejím diktátem oddaným sluhou. Pokud žijeme pod diktátem mysli, žijeme v zajetí volby, jenže žádná správná volba neexistuje.  

Zamilovaní lidé, byť na krátkou dobu poznávají stav bez mysli, a důvod je sjednocení. To, co jim pro daný čas zůstává je vědomí plné blaženosti. Nicméně tuto blůženost zapříčiňují přítomností svého protějšku, a proto zamilovanost zakrátko končí. 

Spirituální zkušenost nabízí obdobný proces, jen s tím rozdílem, že člověk sjednotí do oceánu věčného vědomí sám sebe.  

Vědomí si můžeme představit jako velikou síť a myšlenky jako ryby které v ní uváznou. Výhodou práce s vědomím je to, že každá síť se dá vytáhnout z vody a tím pádem se ryby přestanou chytat. Jen tak je možné odhalit podstatu sebe sama. Kdo však nemá uchopeno své vědomí, žije nevědomky a ryby se k němu hrnou ze všech stran. To se sice jeví jako pozitivní, ale stáváte se otrokem všeho, co k vám připlave. Stáváme se na tom chronicky závislí a čerpáme z toho energii, neboť jsme na hony vzdáleni svému vlastnímu zdroji.     

A nyní pár slov závěrem: Žádná cvičení, rituály a modlitby nemohou přivést člověka k trvalému štěstí a realizaci jeho podstaty, protože to všechno jej od ní odděluje. Naše snahy o dosažení Boha jsou dokonalým trikem mysli, která ve své schopnosti rozdělovat podmiňuje každé dosažení adekvátním úsilím. Malá dosažení malé úsilí a velká dosažení samozřejmě úsilí velké. Nicméně jsou tři oblasti realizace - tělo, energie a mysl. Ani jedna z oblastí není svou povahou samostaně existující a  trvalá a tudíž realizace v jednosltivosti nemůže trvat věčně. Nakonec proč sjednocovat tělo, když je dávno od přírody sjednocené, proč sjednocovat energii, když není rozdělená, proč sjednocovat mysl, když různorodost naší individualitě vyhovuje? To všechno je pravda a ten, kdo někomu něco ordinuje, aby ho vylepšil, či změnil, je asi ten největší hlupák na světě.

Tak proč to všechno dělat? 

Protože celou dobu jsme se učili uvědomovat si své vědomí. To je to nejlehčí a samozřejmě i nejtěžší, takže aby se to člověk na něčem mohl naučit pracuje nejdříve se svým tělem, má-li hotovo pokračuje na jemnější úrovni v oblasti energií, potom pokračuje do ještě jemnější oblasti - mysli a když se dostane až sem a nevypadne mu to z ruky, učiní spontánně poslední krok v němž se vědomí zafixuje samo v sobě. A to je cíl. To je osvícení to je pralátka celé existence. A protože nosným principem života v této existenci je dualita v jádru existujeme jednotní a na povrchu jsme rozdělení. Zkoušíme přenést jednotu do své mysli, ale být lepší, harmoničtější, krásnější, ale to je krása umělá. Ta opravdová je jinde a když se nás zmocní vidíme najednou krásu a dokonalost všude. Proto nejlepší taichi je tam, kde není žádná forma, kde se projevuje jenom obsah, ale nelze zapomenout, že každá forma byla velmi dobrým pomocníkem. Zkrátka je-li ryba chycena sítě už nejsou zapotřebí, ale stačí nepatrná pochybnost a už se bez nich neobejdete.   smiley

 

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

WALKING ČCHI-KUNG, ANEB CO DĚLAT, KDYŽ VÁS TRÁPÍ PLÍCE A DECH

13. 04. 2021

Nedávno jsem si volal s jedním známým a on mi sdělil, že ho ten vir skolil a že se kurýruje na chaloupce u lesa. Tak se ptám: “Cvičíš“? Protože to je ...

ZMĚNOU OKOLNOSTÍ K VNITŘNÍ PROMĚNĚ

22. 03. 2021

Všechno v přírodě funguje na principu rovnováhy. Ani člověk není výjimkou, neboť má od přírody vyvážené tělo a vyváženou energii, která i při občasnýc...

všechny články