O HLEDÁNÍ SMYSLU TAIJI

O HLEDÁNÍ SMYSLU TAIJI
Začali jste s cvičením taiji a nevíte co děláte a proč? Možná vám ledasco odhalí tento článek

Všechno to začalo čtvrteční hodinou, kdy jsem si všiml u jedné cvičenky náznaků nepohodlí a  nervozity. Když jsem se zeptal, co se děje, řekla, že tomu co dělá, nerozumí, a že jí to nedává konkrétní smysl. Myslím, že tohle je naprosto triviální situace každého začátečníka, nejen v oblasti taiji a je pouze na něm, zda se dokáže ze stavu chaosu a zmatků propracovat k pokročiljším úrovním. Faktem je, že nemusíme hned všemu rozumět a nemusí nám hned všechno dávat nějaký smysl.        

Mám v dobré paměti své začátky a vím, že určitou dávku nešikovnosti, nepozornosti a rebelie vlastní mysli musí každý začátečník přijmout. Je to takový test, zda projde do dalšího kola, a když ano, od určité doby ho tyto chmury nebudou dál obtěžovat.  

Říká se, že taiji je jen jedno a i když máme celou řadu stylů a variant cvičení bude vždy  odrážet niterný obsah konkrétního člověka.

Možná to vyznívá odpudivě až nebezpečně, ale když se do něčeho člověk zakousne a jeho ambice společně s invencí začnou makat, začnou se mu dít divné věci.

Jakoby najednou vyhlásil neviditelný konkurenční boj samotné existenci. V důsledku toho prožívá neustálé napětí, pořád se hledá, napodobuje nějaké vzory, chce být lepší a nemůže najít klid ani spokojenost. Trpí konfrontačním syndromem a aby ve svém snažení vytrval, potřebujeme kladné hodnocení svého publika. Když se konečně něčemu naučí a uspěje, začne být triviální a mechanický. Být mechanický znamená být perfektní jako stroj, který dělá všechno beze změny pořád stejně. Měl být šťastný, ale není, kde se tedy stala chyba? frown     

Obecným rysem dnešního, stresem zatíženého člověka je komplikovaná mysl. Potřeboval by ji občas odložit, ale samozřejmě to nedokáže. Lpí na svém intelektu a nasbíraných vědomostech jakoby to byl ten největší poklad na světě a vůbec si nepřipouští, že jako je čas na hromadění majetku a informací stejně tak je i čas na jejich odkládání.      

Možná i proto se mnoho adeptů taiji domnívá, že smyslem výcviku je naučit se celou řadu stínových sestav a pak ještě návdavkem formu s mečem, vějířem, holí, šavlí a tak dále. Čím víc toho umí, tím víc se jim to plete, nicméně odměnou za vynaložené úsilí je jim dobrý pocit, že se tak složitým věcem naučili. To však není umění kung fu, nýbrž posilování pohybové paměti. V dřívějších dobách sloužil takový výcvik k boji a byl součástí celého systému. Dnes však lidé nebojují a tak je na místě hledat jiné, potřebnější kvality.  

Co byste řekli tomu, že místo trénování mechanické paměti mohou být čínská cvičení o transformaci těla, energie a mysli? Zní to možná ezotericky a nadneseně, ale reálná podoba těchto věcí je daleko přízemnější, neboť nás doprovází ve všech etapách každodenního života. Mládí dominuje tělesnost, střední věk je o hledání a proměně životní síly a stářím přichází čas na meditaci a moudrost.  

A i když každé z témat má v našich životech svůj vytýčený čas, nadčasově se prolínají. To přináší samozřejmě celou řadu výhod, protože s konkrétním plánem se můžeme seznámit dřív, než se nám začne sám svou naléhavostí připomínat.

Je velmi přínosné v pravý čas udělat zkušenost, že nejsme jen tělo, že životní síla se dá doplňovat a kultivovat a že kvalitu mysli ovládá fenomén zvaný vědomí.

To všechno jsou do života velmi přínosné věci a je asi zbytečné uvádět nějaké příklady, neboť se samy začnou během započaté praxe odhalovat.  

Tento transformační proces je neodmyslitelnou součástí našich životů. Bohužel, ne každý projde do pokročilejší úrovně, a potom hovoříme o nezralosti a fixaci mysli potažmo těla v určitém období. Z toho vznikájí závislosti a ty jsou podkladem pro duševní potažmo fyzické nemoci.

Schopnost naučit se vnímat trojrozměrnost jednoho bytí v podobě těla, energie a mysli je samotnou podstatou taiji. A kvalitou završujícím celé umění je potom schopnost nepomáhat tomuto procesu, ale ani ho nebrzdit. Přesně to je i cíl nácviku formy, nechat pohyb aby se stal, taiji musí být neděláno. A pokud se tohle podaří souběžně s vyváženou koordinací, prožíváme euforický zážitek jednoty. V takové chvíli odpadnou všechny přidané hodnoty, které vyprodukovala naše mysl, zrcadlo niterných obsahů začne být prázdné a my zažíváme stav zpřítomnělého vědomí.

V souvislosti s pokročilým taiji se hovoří také o dynamické meditaci, která je zároveň spirituálním tvořením.    

Jak vzniká takové tvoření? Z ničeho. Náhlý průnik vesmírné inspirace do reality. Je to akt vědomí, které procitlo samo ze sebe a dalo se do pohybu, a tak mne tak napadá, že kdybych měl odpovědět na otázku co je bůh, řekl bych vědomí. Ke konkrétním rozhodnutím a činům nás nepřivádí mysl, ale vědomí a paradoxně se to děje bez našeho úsilí.  

Nechme tedy pronikat vědomí do všech oblastí našeho života a odhalujme taiji. Taiji je energie a transformovaná energie, to je láska.

Co tedy říci závěrem, cíle jsou různé, ale cesta je jen jedna. Nebo že by tomu bylo snad obráceně? smiley

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

ČCHI-KUNG PODLE VIDEA

15. 04. 2020

Osm čan čuangových forem pěstění nitra a vnějšku

TAICHI JANG PODLE VIDEA

15. 04. 2020

Pro ty z vás, kdo si chcete opakovat formu, ale potřebujte korekce jsou tady I, II a III část 108 v podání mistra Yang Zhenduo

všechny články