NEBE ZŮSTANE NEBEM i když se občas zatahuje

Ze všech stran jsme dnes konfrontováni s komentáři, rozbory, radami a návody, co máme a nemáme dělat, jak se máme chovat, jako by nám scházelo dostatek přirozené inteligence. Vše je dnes konzultováno s odborníky a potíž nastává, když se dva odborníci nemohou shodnout kvůli protichůdnosti svých názorů a někdo třetí to začne mediálně rozšiřovat. Obecně se tomu říká chaos.

Nicméně všechno jsou jen spekulace, dohady, nástřely, okoukané postupy ze škály celé řady možností, z nichž mnohé teprve čekají na svá odhalení. Nikdo totiž neví, kam to povede. Pokud si udržíme zdravý odstup a respekt k dané situaci a necháme vše čisté, nezkalené, tedy takové, jaké to ve skutečnosti je, dříve či později se odhalí náš vlastní, optimální přístup. Nemá logické vysvětlení, nenabízí argumenty ani světlo na konci tunelu, ale dává šanci přežít. Nebe zůstává nebem a mraky, které připlouvají a odplouvají jsou bílé nebo černé. I když se nebe zatáhne do olověné šedi, nad tím bude vždycky modro. To není falešný optimizmus, ale pravda, na kterou bychom neměli zapomínat.

Když se díváme pozorně, poznáme, že každý problém, co nás kdy v životě potkal, má svou reálnou a psychologickou rovinu. Reálná rovina je víc spojena s tělem a jeho prožitky, psychologická rovina je tím, jak k nastalé situaci mentálně přistupujeme. Jsou to defacto spojité nádoby a jejich vzájemná rovnováha je klíčem k řešení mnoha složitých a zdánlivě bezvýchodných situací.

Faktem je, že každá situace může být mentálním přístupem podceněna, případně přeceněna, neboť vždy záleží na individuální mysli, která má tendenci zveličovat. Nicméně strachů a obav existuje celá řada, od těch nepatrných, že nám ujede autobus, k těm vážnějším, že nás něco bolí až do stavu, kdy nám jde doslova o život. V takové chvíli musí často někdo fundovaný přispěchat na pomoc. Nicméně takto fatální stav nepřišel jen tak, předcházela mu mnohá varování a příznaky, které jsme, přiznejme si to, podcenili. Tato varování mohou přicházet různě, třeba náhlou překážkou ve vytýčeném směru, zlou předtuchou, těkými sny, varováním jiného člověka, ale především prohlubujícím se diskomfortním pocitem. Takže cítím-li se dobře, jsem na dobré cestě a nehrozí mi žádné nebezpečí, cítím-li se však špatně, měl bych zpomalit, zpozornět, vysledovat příčinu a neutralizovat. Obecně se tomu říká přirozený instinkt, který pokud ho rozvineme do širších rozměrů, stává se intuicí. K tomu však člověk potřebuje sebe, svou samotu, svou mysl, své vědomí, a především své rozhodování. Pokud tedy někomu něco vnucujeme narušujeme tento základní vzorec a děláme-li to z pozice moci, nemůže nastat nic jiného než problém. Nikdo nikdy není, a nemůže být za dospělého, svéprávného člověka zodpovědný, a kdo to říká, žije v naprosté iluzi a klamu. Dobrý pocit je to primární a podstatné v daném okamžiku. Cítit se dobře ve svém těle je základ a cítit se špatně je vždy varováním, které by nikdy nemělo být podceňováno. Pokud se tak stane, s největší pravděpodobností se časem nepříznivá situace rozvine do celé řady duševních chorob, ale to už bývá zpravidla pozdě. S tzv. fyzickými chorobami se to má úplně stejně, a proto si dovolím tvrdit, že lékař leká a příroda, je-li to ještě možné, uzdravuje.

Všechno ostatní je vůči primárnímu pocitu irelevantní a druhořadé. Pokud roste společenské napětí je to obrazem zhoršujícho se cítění stále většího počtu jednotlivců, které ovlivňují podmínky momentálního života a kolektivní mysl. Kolektivní mysl je souhrnem obecně přijatých faktů, které způsobují buď vzestup, nebo naopak pokles nálady ve společnosti. Když si uvědomíme, že navzdory tomuto mechanizmu můžeme jako jednotlivci zůstat sami se sebou spokojeni, nemusíme se nutně  propadat stále hloub do propastné beznaděje.

V této vypjaté situaci, jako by někdo neslyšným hlasem z éteru říkal: „Nakládám ti člověče tolik, abys pochopil, že svůj náklad nemusíš nosit. Uvolni se, podívej se z odstupu, nenech svá rozhodnutí řídit emocemi, přijmi skutečnost a nech konečně všem věcem volný průběh“.  

(To je velké umění, které si může člověk postupně osvojovat v malém).   

Když se trochu zamyslíme, vždy najdeme něco, co nám vadí, když ne na sobě, tak na druhých. Abychom dali těmto věcem svou váhu a význam, ospravedlňujeme svůj postoj a zahalujeme jej do jakýchsi obecných klišé, které mají charakkter spravedlnosti a pořádku. Vůbec si však nepřipouštíme, že tímto jednáním eskaluje psychologická rovina problému, protože je živena energií odporu. Tato energie sílí a mezi nesvářenými stranami tak vzniká napětí rozdílného potenciálu, které čeká na své uvolnění. To se děje často zkratovitým jednáním, které nadává logiku a význam, nicméně má často své reálné i právní důsledky.

Jeden moudrý muž kdysi řekl, že věci se mění nezasahováním, ale je to tak těžké…..  

A dále, všimli jste si, že objektivitu psychologické roviny každého problému ovlivňuje naše momentální nálada potažmo energie? Když máme náladu dobrou a nejsme unavení, problém se nám začíná jevit malicherný, když ale máme náladu pod psa a naše energie stagnuje, stačí nepatrná roznětka a nepatrný konflikt naroste do megalomanských rozměrů. Proto psychologická rovina každého problému je naprosto subjektivní, a je třeba ji brát s rezervou. 

Reálná rovina každého problému je daností, kterou je třeba projít, psychologická rovina je potom přidanou hodnotou, která může triviální situaci udělat neúnosnou. Kde je však hranice mezi mentálním a fyzickým, kde se z obavy stává nekompromisní skutečnost? Dovolím si říci, že obava je předsíní problému, neboť je první konfrontací.  

Každý máme jinou úroveň imunity, každý máme jinou úroveň energie a jiný způsob myšlení, proto také každý reaguje na společný problém jinak. Z toho důvodu je jasné, že globální opatření nejsou řešením, protože po každém utažení musí přijít uvolnění, a není-li odstraněna příčina, důsledky se budou opakovat. Cesta je udržet si i v těchto dnech radost ze života, to není falešný optimizmus, ale nebe je pořád nebem, i když se občas zatahuje.  

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

WALKING ČCHI-KUNG, ANEB CO DĚLAT, KDYŽ VÁS TRÁPÍ PLÍCE A DECH

13. 04. 2021

Nedávno jsem si volal s jedním známým a on mi sdělil, že ho ten vir skolil a že se kurýruje na chaloupce u lesa. Tak se ptám: “Cvičíš“? Protože to je ...

ZMĚNOU OKOLNOSTÍ K VNITŘNÍ PROMĚNĚ

22. 03. 2021

Všechno v přírodě funguje na principu rovnováhy. Ani člověk není výjimkou, neboť má od přírody vyvážené tělo a vyváženou energii, která i při občasnýc...

všechny články