NÁPLŇ KURZŮ TAICHI

Pomalu se blíží září a to je čas otvírání nových kurzů taiji. Než ale začnete, možná vám přijde vhod tento článek, který stručně a jasně přibližuje tématický obsah, kterému se na našich hodinách s klienty věnujeme.

Když se řekne například jóga, lidé vědí, že se jedná o speciální polohovou gymnastiku, která zlepšuje vitalitu a napomáhá při bolestech zad. Když se však řekne TaijiQuan, až na pár zasvěcených jedinců, neví nikdo téměř nic. Dokonce jsem se setkal s názorem, že taiji je jakýmsi druhem jógy. Nakonec proč ne, také názor, jenže takto omezené povědomí může vyvolat, a také vyvolává značný nesoulad mezi tím, co čekáte a tím co vám bude nabídnuto. Rád bych tomuto zmatku trochu předešel a v tomto článku popsal několik stěžejních témat, kterým se v rámci kurzů taiji věnujeme.     

První fáze našich kurzů náleží rozhýbání a tzv. energetickému otevření. Na rozdíl od jógy, kde se při cvičení často sedí nebo leží, v čínských cvičeních se vše opírá o dolní končetiny, které máme často zanedbané a slabé. Výrazem zanedbané mám na mysli nízkou pozornost, kterou svým nohám vůči ostatním částem těla věnujeme. (Číňané říkají, že člověk stárne od nohou, takže asi není třeba nic dalšího dodávat). Zmíněné rozhýbání se samozřejmě týká celého těla včetně páteře. Provádíme každé cvičení minimálně 20minut. 

Další fází je nácvik tzv. hedvábného pohybu. Náš pohyb, jak jsme běžně zvyklí, bývá často chaotický, plný tuhosti a nepoddajné síly. Nakonec jaká je mysl, takové je i tělo. Hedvábný pohyb učí adepta taiji koordinovaně pohybovat tělem, sledovat pouze jedno téma, zbytečně nemyslet a vnímat. To představuje pro duševně přetaženého člověka s nedostatkem pohybu naprostý balzám. Provádíme po rozcvičce cca 10-15minut.

Další fází výcviku je Taiji forma - taola. Jedná se o ucelenou sestavu technik měkkého, vnitřního bojového umění, při kterých se člověk dostává do mnohem hlubšího kontaktu sám se sebou. Forma se dá cvičit z ryze estetického hlediska, neboť ve své ladnosti a choreografii je nesmírně krásná, a stejně tak se dá využít jako terapeutický nástroj, díky kterému je možné odhalovat celou řadu naučených postojů a vzorců, které se dají pravidelným cvičením měnit. Tajemstvím úspěchu je pozornost a sebereflexe. Během studia forem se učíme rozdělit svou pozornost mezi cvičícího vykonavatele a vnímajícího pozorovatele. To harmonizuje na elementární úrovni veškerý jin a jang v těle. (Naučením forem TaijiQuan zdaleka nekončí, spíš začíná, neboť jak říkají klasikové, jeho dosah je zázračný ba přímo nekonečný). Forma je nosným tématem kurzů a věnujeme se ji každou hodinu po důkladné rozcvičce a navíjení cca 30-45minut.

 

Po rozcvičení, hedvábném pohybu a taole se dostáváme k finální fázi výcviku drilům Tui - shou. Dva cvičící se postaví do pozice proti sobě, dotknou se rukama a vzájemně se začnou přetlačovat. Jedern je v aktivní roli, druhý pasivně ustupuje, vzápětí se role obracejí. Smyslem je naučit se v pasivní fázi přijímat a naslouchat záměrům soupeře, v aktivní fázi postupovat měkkou silou a využívat potenciálu celého těla. V tui-shou se taktéž učíme zrušit naučené, škodlivé vzorce v nichž reagujeme na tlak strachem, asertivitou, agresí, nebo odporem. Smyslem je nezavírat se životu a přijímat, neboť právě to je klíčem k řešení celé řady našich problémů. Základním drilům tui-shou se začátečníci věnují až po půl roce cvičení cca 15-20minut v závěru každé cvičební hodiny.  

Závěrem krátká rekapitulace:

  • Programy na rozhýbání a otevření zlepšují pohyblivost a slouží jako prevence při bolestech zad a pohybového ústrojí. Hedvábný pohyb rozvíjí koordinaci, rovnováhu a zlepšuje vzájemnou spolupráci hemisfér. V pokročilejší fázi cvičení zpřístupňuje vnímání čchi a odhaluje porozumění kvalitám jinu a jangu.
  • Taola, neboli sestava TaijiQanu je poměrně rozsáhlou choreografií stínových technik bojového umění. Je nadstavbou relativně snadných hedvábných pohybů, nicméně měla by se provádět naprosto stejným způsobem. V raných fázích cvičení taola zlepšuje pohybovou paměť, učí smyslu pro rovnováhu a koordinaci. V pokročilých fázích otvírá vnímání, rozšiřuje spirituální obzor, zpomaluje překotný pohyb mysli, prohlubuje uvolnění a je zdrojem energie, která zaplavuje psychiku radostným pocitem.  
  • Cvičení ve dvojicích v raných fázích učí přizpůsobivosti, naslouchání a empatii, v pokročilých fázích prohlubuje vnímání a učí velmi efektivní formě sebeobrany, která přesahuje i fyzickou rovinu. 

Závěrem, pokud vás naše seznámení s TaijiQuanem zaujalo, rádi vás uvítáme v září v našem centru. 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

O PROPOJENÍ NEBE, ZEMĚ A ČLOVĚKA

23. 12. 2020

O tom, co v nás dřímá, zraje a hledá způsob projevení

MYSTÉRIA TAICHI A ČCHI-KUNGU

05. 12. 2020

Mnoho nadšenců, kteří někdy vyzkoušeli taichi, nebo čchi-kung vydrželo jen pár měsíců a potom toho nechali. To je obecný trend i ve školách, kde výuku...

všechny články