NA STARTOVNÍ ČÁŘE, ANEB OD ROZVOLNĚNÍ K ZÁBLESKŮM OSVÍCENÍ

NA STARTOVNÍ ČÁŘE, ANEB OD ROZVOLNĚNÍ K ZÁBLESKŮM OSVÍCENÍ
Po předcházejícím roce plném omezení, bolesti a zvratů by se dalo předpokládat, že se člověk alespoň trochu zamyslí, začne znovu, ale trochu jinak. Jenže nic takového se nekoná. Celý svět stojí na startovní čáře a jakmile to podmínky jen trochu dovolí, zase se to pořádně rozjede.

Jenže není pochyb o tom, že nic není náhoda, že všechno má svůj skrytý význam a že změna vnějších okolností má za cíl přinést změnu uvnitř. Změna uvnitř přichází vynucenými okolnostmi a z hlediska zachování života na zemi má bezesporu svůj hluboký význam. Jenže tak to chápou jen ti, kdo danou situaci vnímají jako zoufalý akt bránící se přírody, která se globálním problémem navrací k rovnováze. Pokud připustíme, že i tak by to mohlo být, máme šanci něco z této výzvy najít a pochopit. Potom možná dostaneme společně s dalšími generacemi šanci; když se budeme dál chovat jako ignoranti, může se stát, že další zásah přinese fatální následky,neboť nic se neděje náhodou. 

Změna uvnitř se dá chápat na tisíce způsobů, ale v obecné rovině jde o to omezit spotřebu, umírnit se ve zbytečných aktivitách, zklidnit mysl a směrovat svou pozornost z vnějšího světa také k sobě. Důvod je prostý, měli bychom s přírodou najít společný záměr a tím je rovnováha. Lidé, kteří tohle chápou, předcházející období nijak zvlášť dramaticky neprožívali a v některých ohledech se jim i líbilo. Bláznivý kolotoč na chvíli přibrzdil a v ledasčem i zastavil. Taková období jsou dobrá k rekapitulaci a obnově sil. Proto máme roční období, jenže dnes už není zima meditativní a obnovující jako dříve, neboť člověk, coby zdroj hodnot a zisku, se nesmí  nikdy zastavit. Jedinou výjimku tvoří neproduktivní děti, kterým jsou dopřávány pravidelně letní prázdniny; dospělí si mohou se třemi týdny dovolené o klidu a pohodě nechat jen zdát.

Asi se shodneme na tom že globální tendence a trendy vždy zavání manipulací s davem a pokud se jedná o zdraví platí to dvojnásob. Nicméně poněkud mne překvapilo, že tolik skloňované slovíčko imunita bylo v popředí zájmu jen ve stavu zvýšené nouze a v dobách relativního klidu zodpovědnost za své zdraví už nikdo nijak zvlášť neřeší. Důvod je jasný, máme spásonosnou vakcínu. Obecně se však ví, že vakcína není a nemůže být konečné řešení, má však moc odvrátit fatální důsledky a o to tady jde. Kdybyste se tedy čistě náhodou i v této době zajímali o svou imunitu vězte, že ji netvoří jen vysportované, otužilé a vitamíny napěchované tělo. Další, nemalý podíl na odolnosti našeho organizmu mají životní energie a mysl. Psychologové to vědí také a proto doporučují pozitivní mysl a dobrou náladu, jenže to je cíl, nikoli prostředek. Cesta k tomu je zatím neznámá.

Kdo v této době hodně trpěl a nemyslím tím, přímo zmíněnou nemocí, spíš strádáním nad tím, co mohl a nemůže, ten je lapen v osidlech závislostí a klamu. Naopak ten, koho se zmíněná omezení nijak zvlášť nedotýkala a prošel tím, jak nůž máslem, opírá svou existenci víc o sebe a zůstal mnohých útrap ušetřen. A to je jasná výzva a skryté poselství.  

Pojďme se nyní zamyslet. Co dělá člověka pohodovým, uvolněným, zdravým a šťastným? Je to soulad. Soulad na úrovni těla, energie a mysli. Pokud těmto třem oblastem věnujeme patřičnou pozornost, postupně nám odhalí svá tajemství. (to je má zkušenost).

Vstupenkou bez omezení do světa sjednocení je empirické poznání, že materiální blahobyt a požitky tohoto světa nemohou člověku přispět ke klidu, rovnováze a zdraví. Je to jen náhražka, abychom na sebe lépe zapomněli a svou pozornost-energii dávali víc druhým než sobě. Dávat druhým znamená pomáhat a pokud pomáháte příliš, ostatní získávají, ale vy ztrácíte. A když ztrácíte, slábne i vaše imunita.

Taiji a čchi-kung, o kterých tak často píšu, neboť to je můj životní obor, nabízí vždy celek, tedy nejen bližší vztah s tělem, ale i energií a myslí. V minulém článku jsem okrajově zmiňoval, že právě oblasti odhalující zákonitosti energie a mysli jsou často tabuizované, neboť lidé si je v obavách z neznámého drží raději od těla. Jenže pak zůstává vše jen u fyzického vyjádření, které se z hlediska hlubšího významu naprosto míjí účinkem.    

Pojďme si nyní na tři sjednocení podívat podrobněji:

Na úrovni těla jde o sjednocení všech proporcí a směrů. Nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu vzadu a venku a uvnitř, vše musí najít svou rovnováhu. Právě poslední zmíněný směr je vstupem do dalšího transformačního okruhu, neboť směrem dovnitř se začíná odhalovat svět energií s nímž jsou spojeny emoce a pocity. Teprve s povědomím o všech směrech se můžeme naučit koordinaci a díky ní je možné udržovat tělesnou rovnováhu. 

Ke sjednocení na úrovni těla patří i péče o tělo a vhodná životospráva. V této rovině jsou jen dvě možnosti, buď můžeme svému tělu prospívat, anebo mu škodit. Překvapivě za tím není naše vnitřní přesvědčení, jak by se na první pohled zdálo, ale čistota naší mysli. Pokud je naše mysl plná odpadků, nebude na tom jinak ani naše tělo, o tom jsem skálopěvně přesvědčen. 

Tělesná rovnováha však nedokáže přinést rovnováhu duševní,  a proto je třeba hledat další soulad tentokráte v oblasti energií a myšlenek. 

(Srovnat tělo do všech směrů a zlepšit koordinaci a rovnováhu vám pomůže například cvičení taijiguan )

Na úrovni energií jde o sjednocení dvou elementárních principů ohně a vody. Někdo by mohl namítnout, že to je nesmysl, protože oheň vypaří vodu a voda uhasí oheň. Sjednocení energie je součástí tzv. taoistické alchymie a dá se přirovnat k vaně s vodou; je-li voda příliš chladná nebo horká, koupat se nemůžeme, zato příjemná teplota nám dělá dobře. A velmi podobně je tomu i v oblasti našich niterných energií. V běžném životě býváme nedbytkem aktivit a stresu často přehřátí takže by bylo na místě takovou energii chladit; to se však prakticky neděje. Navíc horko v těle stoupá a chlad se drží dole, což může přinášet celou řadu komplikací a zdravotních potíží. (plnost na srdci a játrech a prázdnota na plicích a ledvinách) V oblasti energií jsou největším rozvracečem rovnováhy amplitudy krátkodobé, intenzivní zátěže střídané vynuceným odpočinkem. (výkonostní sport) Při výkonu člověk enormě produkuje teplo čímž nadměrně odčerpává z organizmu vodu, a i když tuto vodu doplňuje, dominantím elementem zůstává oheň což z dlouhodobého hlediska způsobuje tuhost, hrubost a nedostatek citu. Převládá mužský princip jang. V relaxační fázi bývá svalstvo těchto jedinců často napjaté a stažené a výsledkem je, že energie, která byla vydána navenek, schází uvnitř což zejména u starších sportovců vede k výkyvům nálad, případně k úrazům a nemocem. Když k tomu přidáme potíže pohybového ústrojí z jednostranné zátěže docela dobře se tím naplňuje představa o imunitě a zdraví. 

V obecné rovině se polarity ohně a vody vymezují oblastí klidu a oblastí pohybu. Příliš klidu ochlazuje a zavodňuje, příliš pohybu vysušuje a přehřívá. Proto bychom měli mít vždy na paměti, že na pozadí každého pohybu by měl být přítomen klid a na pozadí každého klidu pohyb. Jenže tak tomu v životě samozřejmě není a proto je dobré využít například čínská cvičení, která pracují s oběma polohami zároveň, čímž je vzájemně vyvažují. Rovnováha a dosažení jedné energie je v běžném životě tak trochu mýtus, protože pohyb a klid se namají rádi. (S výjimkou taiji) Nicméně je dobré vědět že voda s ohněm může spolupracovat a neděje se to je v kuchyni, ale třeba i v lidském těle.

Rovnováha energie však není všechno, ve hře je další faktor a tím je individuální mysl. Jakmile se začneme zabývat myslí, nacházíme se v třetím transformačním okruhu. O vlivu mysli na stav niterných energií není třeba psát, každý ví že rozpor vyvolává přílsušné emoce a ty způosobují  disharmonii vnitřního prostředí. Při troše pozornosti si tyto problémy můžeme držet od těla. Kdybyste přezto nevěděli jak, mnohé vám odhalí následující text.  

(Sjednotit a vyladit energii vám pomůže čchi-kung)

Na úrovni mysli jde především o sjednocení s niternou podstatou, která jako jediná vede k odstranění rozporuplnosti myšlenek. Lidé však svou podstatu neznají, a proto se upínají k idálům. Ideály jsou zdrojem zkreslených představ o životě a v globálním měřítku se to nazává polita. Jen díky ideálům může vzniknout rozporuplnost a upjatost a z upjatosti uměle navozené postoje a způsoby chování. Snažíme se být stále lepší, pohodovější, morálnější, humánnější, ale za cenu ztráty přirozenosti a uvolnění. Takovéto nošení masek v nás vyvolává niterné napětí, které nás připravuje o energii. Tváříme se přívětivě a mile, ale uvnitř bublá sopka připravená k výbuchu. Tento duševní přetlak jsme se naučili ze sebezáchovných důvodů převádět do těla, kde se formou fyzické zátěže vyplavuje z organizmu ven. Možná právě proto tolik Čechů miluje fitness a cyklistiku.    

Když máte a znáte sebe je mnohem těžší vás rozhodit. Vlastně to ani nikdo nedělá, protože podstata je nedělitelná, rozdělují se a bojují jen protiklady. 

Jenže lidé místo hledání své podstaty se raději snaží dosahovat klidu mysli. Není nad to být pohodářem. Zklidněná mysl si však klidně počká až ji někdo vytočí, a to je ta pravá příležitost jak dát o sobě náležitě vědět. (To nás samozřejmě překvapí, žili jsme představou, že už jsme klidní). A tak dál všemi dostupnými prostředky bojujeme se svým neklidem a svůj boj samozřejmě prohráváme. Být v konfliktu s myslí se prostě nevyplácí, a pokud vás napadájí stále dokola nějaké myšlenky, jediným řešením je nevěnovat jim pozornost a ony časem zmizí samy.   

Mnoho lidí je přesvědčených, že svou mysl ovládnou meditací. Ale z vlastní zkušenosti vím, že to je podobné jako kdybyste zavřeli opici do klece; jakmile ji pustíte, začne znovu vyšilovat. Meditace není metodou jak zastavit, nebo ovládnout pohyb mysli; je důsledkem, a pokud chápete tento jemný rozdíl, je všechno v pořádku.

Každý ví, že existuje mysl a pokud je vše v našem světě dualistické, musí existovat protiklad-nemysl. Jsou to antagonizmy, stejně jako klid a pohyb. Nelze být v rovnováze pouze s jednou polohou a odtud přichází každý problém. Takže celý smysl meditace zpočívá v jediné věci a tou skutečnost, že si uvědumujeme klid (nemysl) v pozadí každé myšlenky. Tento klid tam je pořád, ale pokud moc myslíme, tak nemá možnost se projevit. Takže když je myšlenek příliš, náš autopilot přepne do režimu nemysli a my prožíváme byť jen na pár okamžiků ticho a klid. (ono známé koukání do blba). Vědomé vstupování do stavu nemysli se nazývá meditací. A nemysl je zároveň výše zmíněnou podstatou našeho bytí. Proto umělé navozování stavu klidu, v němž se mysl snaží donutit sama sebe, aby se zklidnila je podobné, jako kdybychom si z cvičných důvodů každý den lehali do rakve, abychom byli náležitě připraveni.   

Pokud vás stále obtěžují nějaké myšlenky a berou vám pohodu a klid ptejte se, co s nimi máte společného, respektive s lidmi, kteří za těmito myšlenkami stojí. Mohou to být letité, nedořešené vztahy, problémy na pracovišti, obavy, konflikty, ale i závislosti a tužby, kterým dáváme zbytečně moc pozornosti. Když ale něco nechci, nesmím se toho zároveň svou hloupostí nevědomky držet. Chtít a nechtít jsou totiž anagonizmy. Zrušte příčinu a změní se i následek. Netužte a nebojujte, to jsou zase protiklady, které se rády během sporu vzájemně překlápí do svých opaků a mohou tak člověka trápit hodně let neboť z oběti se cyklicky stává agresor a z agresora oběť. Jak říkal Friedrich Nietzsche: "Máme raději tužbu, než vytoužené", a na to bychom nemali zapomínat. A pokud ani to nezabere, mám v záloze jedno pravidlo: Život není to, co chceme, ale to, co dostáváme. Pokud tohle přijmeme za vlastní, klid v mysli se zcela jistě obnoví, neboť není horšího šotka v mysli, než permanentní nespokojenost s tím co máme. 

Mysl nejdřív není a jen díky tomu prožíváme naplno krásu svého dětství, potom začne být a je pro nás stále víc existenciálně důležitá; jak stárneme, opět se vracíme k počátkům a místo zbytečných úvah se v našem vědomí rozprostírá prázdný prostor. Ovlivnili jsme svou mysl odhalením její povahy a tím přestává být důležitá. Zkuste jeden den být zbyteční a pro svět a sebe sama neprosto nedůležití, pokud to zvládnete a nepřevládne depka, zcela jistě se objeví záblesky osvícení.   smiley

(Sjednotit mysl vám pomůže meditace, ale nesmíte meditovat).

 

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

TAO A ÚSILÍ V HLEDÁNÍ PRAVDY

23. 06. 2021

Pokud někoho přitahuje taii, nebo čchi-kung příčinou může být mimo jiné i podvědomá potřeba něčemu životně důležitému se naučit. Objektivní mysl si sa...

Rychlejší léčba zlomenin

10. 06. 2021

Myslíte si, že zlomenina se dá léčit jen fixací a ortézou? potom jste na omylu, tento článek napoví mnohem více.....

všechny články