KCHAN A LI PRAKTICKÁ CVIČENÍ ČÁST V.

< Zpět na články

Než začneme cvičit, měli bychom si objasnit pěi důležitých principů cvičení čchi-kung. Jsou to ovládání těla, ovládání dechu, ovládání mysli, ovládání čchi a ovládání šenu. Nejdůležitější ze všech je však ovládání mysli.

Bod 1 normální dech 

Nejdříve je potřeba naučit se plynule nadechovat a vydechovat, aniž by čchi stagnovala a psychika se napínala. Mysl by se měla soustředit na cvičení a je důležité, aby byla neutrální a klidná. Když se začne dařit, srdeční tep se zpomalí. Po pravidelném tréninku mysl přestává sledovat dýchání a zaměřuje se pouze na jeho účinek. Jedním z účinků může být například zvýšená vnímavost na pohyb čchi, při nádechu dovnitř a při výdechu ven.

Bod 2 Buddhistický dech

Když dokončíte trénink přirozeného, uvolněného dýchání měli byste se naučit jak koordinovat pohyb bránice s dechovým cyklem. Když se nadechujete, břicho se zvedá, bránice směřuje dolů, při výdechu břicho klesá a bránice se pohybuje nahoru. (pokud zůstává břicho stažené, dechový cyklus se přirozeně odehrává výš v oblasti hrudi a tam bývá mnohem kratší a mělčí. Důvodů může být celá řada a jeden za všechny je například vědomé zatahování břicha). Metoda uvolnění této oblasti je poměrně snadná, vytvořte si uvolněné pěstičky a s nimi rytmicky jako na bubínek tuto oblast 3-5minut poklepávejte. Napětí povolí, čchi se rozproudí a břišní dýchání se vám začne jakoby samo od sebe dařit. Jakmile dosáhnete této úrovně, měli byste koordinovat dechový cyklus a pohyby chuei-jinu (bod ve středu hráze) a konečníku.  Při nádechu se chuei-jin a konečník otevřou a uvolní. Při výdechu jemně vytáhněte chuei-jin a konečník vzhůru. Pamatujte na to, že když bude stažení příliš intenzivní, čchi se začne v této oblasti blokovat. Naučíte-li se používat k tomuto cvičení mysl, časem poznáte, že představa je mnohem účinnější, než nějaká snaha o změnu na těle. Pammatujete si, že buddhistický den má účinky sedativní.

Bod 3 Taoistický dech

Jakmile ovládnete buddhistický dech, měli byste začít s nácvikem dechu taoistického, který je též nazýván dechem obráceným. Při nádechu břicho jemně vtahujte dovnitř a při tom jemně vtáhněte bod chuei-jin a konečník vzhůru, při výdechu se uvolněte a břicho se přirozeně navrátí zpět. Pamatujte si, že Taoistický dech má účinky tonizační.

Ani jedna z varinat dechu není ničím odděleným od každodenního života. Je-li naše mysl klidná, nevzrušená a my jsme emociálně klidní, krevní tlak má tendenci klesat, tep se zpomaluje, dech prodlužuje a čchi automaticky klesá dolů. Pohyb bránice masíruje vnitřní orgány a my můžeme pociťovat uvolněnou, radostnou náladu. Je-li však naše mysl aktivní a emoce rozbouřené, tlak nekontrolovaně vzrůstá, tep a dech se zrychlují a čchi vystřeluje  vzhůru, kde může ve své nadměrnosti škodit. Proto se v klidu objevuje dech budhistický a v akci a pohybu je přítomen dech taoistický. (při výkonu nebo stresu máme tendenci dýchat obráceným způsobem)V knize umění pěstování čchi a ozdravění těla se kromě vtahování bodu chuei-jin a konečníku doporučuje navíc lehce stáhnout svalstvo v oblasti ledvin. To podporuje vypuštění kalného a v obráceném rytmu lepší cirkulaci nového.   

Bod 4 šenový dech

Po zvládnutí předešlých cvičení je dobré pokročit a věnovat pozornost kromě dolního a středního také hornímu tantienu. Když se nadechujete, věnujte pozornost svému hornímu tantienu, (bod uprostřed čela mezi očima, při výdechu uvolněte své soustředění.) V tomto nácviku jde o to, aby vědomí a dech byli jedno. V podstatě to neustále trénujeme, ale je dobré si to pořád uvědomovat, protože často se stává, že když nám něco začne jít, přepneme na autopilota a naše pozornost jde od toho. Díky těmto cvičením se dá dosáhnout blahodárných účinků, navýšit čchi, harmonizovat kchan a li a navíc se stát mnohem bdělejší a přítomnou bytostí.  

Bod 5 dýchání do pěti bran

Poté co jste dosáhli pokroku v šenovém dýchání, můžete se naučit jak regulovat čchi obíhající do pěti bran. Jsou to hlava horní tantien a bod paj-chuei (na vrcholu hlavy), dva body lao-kung (ve středu dlaní) a dva body yong-guan (na středu pod bříškami chodidel). Při tomto nácviku je v nádechu čchi (pozornost, představa) vedena z pěti bran do spodního tantienu, při výdechu je vedena zpět do všech bodů a ven.

Bod 6 jin jang dýchání (dýchání všemi póry těla)

Představte si své tělo jako houbu, jejíž póry se otvírají a zavírají. Nadechujte nosem a vizualizujte, jak čchi vstupuje všemi póry do kostní dřeně a vnitřních orgánů, vydechujte a udržujte představu jak čchi vystupuje z hloubky ven na povrch do svalů a kůže. Časem byste měli pociťovat jak je vaše tělo otevřené a průchodnější pro bioelektřinu čchi. Při tomto cvičení jsou nejdůležitější mysl a šen. Koordinace dechu společně s jemnou stimulací bodu chuei-jin a konečníku samozřejmě zůstává. Dýcháme taoistickým dechem a to vede k pocitu, že při nádechu se podobně jako nafukovací míč stáváme menší a lehčí a při výdechu větší a těžší.

Závěrem k povídání o Kchanu a Li:

Po všech zvládnutých cvičeních byste měli odhalit, že když cvičíte jakýkoli styl čchi-kungu, nebo taiji, vždy byste měli mít povědomí o vodě a ohni a jinu a jangu. V Taiji-Quanu se například učíme formě, která se skládá z celé řady propojených pozic a pohybů. Teprve když se naše mysl zklidní a pohyb vede šen (duch), můžeme hovořit o vyváženém poměru ohně a vody vnějšího a vnitřního, zkrátka taiji. Proto platí, že pohyb je LI a nehybnost KCHAN,  v našem případě je nehybná mysl a pohyblivé tělo. Z tohoto popisu můžete vidět, že klíčem k úspěchu v tréninku čchi-kungu a taiji je rovnováha a metodou k dosažení jsou informace, které otvírají celou řadu netušených možností. Jakmile toto uchopíte a zpracujete, zaznamenáte ve svém cvičení výrazný  pokrok. 

poznámka ke cvičení: je dobré sledovat pocity, pokud cítíte, že cvičení bylo dost, nepřepínejte se, nebojujte s tímto stavem, nepřekonávejte se, prostě toho nechte. Prvním Směrodatným kritériem je vždy příjemný pocit.  

(použitá literatura dr. Yang Jwing ming Tajemství mládí I.II.III. ) 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec