JÓGA A TAIJI ČÁST I

< Zpět na články

V dnešní době se těší stále větší oblibě zdravý životní styl. Tento trend zahrnuje především životosprávu, časté pobyty v přírodě, rekreační sport a mimo jiné i činnosti, v kterých nejde jen o tělo, ale i psychiku a mysl. Mezi takové aktivity bezesporu patří indická Jóga, čínský čchikung a taijiguan. (dále jen taiji). Co je Jóga ví dnes téměř každý, ale taiji je stále opředeno mýty a zkreslenými představami. Tento povrchní a zkreslený náhled může změnit jen ten, kdo jogu a i taiji zná a mnoho let cvičí. A protože oba parametry splňuji, rozhodl jsem pár svých zkušeností popsat, abyste v případě potřeby měli snadnější orinentaci a volbu. .  

Původním záměrem jógy byl spirituální cíl, dosažení konečného míru a sjednocení s veškerou existencí. Původním záměrem čchikungu, bylo propojení člověka s nebem a zemí, tedy svým způsobem identické cíle za použití odlišných definic. Primárně šlo u obou systémů o potřebu udržení a prodloužení života, který byl v Indických poměrech víc meditativní, kdežto v čínských poměrech bojovný. Z toho důvodu vznikaly dovednosti pod úhrnným názvem bojová umění. Příčinou celé řady odlišností mohly být mimo jiné i klimatické podmínky. V Indii převládá velké horko a přirozenou potřebou je ochlazování s minimální potřebou fyzického pohybu. Proto jóga zahrnuje převážně statické pozice a jen zřídkakdy se setkáváme s dynamickými prvky. V pevninské Číně je naproti tomu o poznání chladněji a proto čchikung a taiji probíhá ve stoje a na vzácné výjimky, bývá součástí nějakého pohybu. Tím se tělo přirozeně ohřívá.     

Z toho také vychází zásadní rozdíl ve způsobech praktikování obou sytémů. Statická forma jogových asan prováděných většinou v leže na zemi se provádí mnohem snadněji, než pohyby sestav taiji probíhajících ve stoje. A snad právě proto se jóga v našich podmínkách těší mnohem většímu zájmu a popularitě. Jóga protahuje šlachy, ohýbá klouby, učí správně dýchat, uvolnit se a soustředit. Taiji učí své adpepty zakořenění, stabilitě, rovnováze a koordinaci. Nejdříve individuálně při cvičení forem, později v interakci s partnerem. Z toho je zjevné že v prvním případě se jedná o udržitelnost zdraví pouze v individuální rovině, kdežto v druhém o jistý náznak interakce s prostředím, které vás vystavuje zátěži a tlaku. Díky jogovým cvičením může zvednout svou citlivost, ale nemusíte mít adekvátní protiváhu, která vás bude stabilitzovat. V důsledku toho mohou být někteří adepti jogy přeciltivělí a bez pevné zemité opory. Taiji také zvedá energii a citlivost, ale současně s tím nabízí zakořenění a stabilitu fyzické reality, což přivádí jeho adepta k rovnováze.  

Dnes po mnoha letech cvičení jógy a taiji bych nazval jejich vzájemný vztah antagonistický. Joga  a taiji jsou dvěma rukama jednoho organizmu. Jinými slovy, co najdete na józe, nenajdete na taiji a naopak. Pokud člověk nepodléhá omezené upjatosti, která brání poznávat nové obzory, je ideální vyzkoušet obojí.

 

Závěrem ještě tabulka několika dalších rozlišujících znaků:

Důraz taiji


Důraz jógy

Zastává nezadržování dechu

Praktikuje zádrže dechu

Protažení díky specifické dynamice pohybů

Protažení udržováním statických pozic

Pracuje s klidovou i pohybovou složkou energie

Pracuje s klidovou složkou energie

Cvičení probíhá ve stoje s jednou, nebo
oběma nohama na zemi

Cvičení probíhá v lehu, v sedu, jen zřídkakdy se užívá stoj na nohou 

Využívá se optimální flexe kloubů

Klouby se často extrémně otvírají a zavírají

Rozvoj rovnováhy a koordinace

Rozvoj flexibility

Plynout a nechat se unášet

Kontrolovat

Každá pozice pracuje se všemi klouby,
vnitřními orgány a páteří najednou

Používá jasně oddělené pozice pro účinek na konkrétních kloubech a orgánech

Pohyb v kruhu

Bez pohybu

Vnímání širšího spektra prostoru (nahoře,
dole, vlevo vpravo, vpředu, vzadu, venku,
uvnitř)

Koncept rozšířeného vědomí pouze v meditaci, ta nemusí být spojena s tělem

Porozumění jinu a jangu

Často extrémní postoje ve spiritualitě, nevyváženost osy nebe - země.

Meditace v klidu i pohybu

Meditace pouze v klidu

Bojové umění s dosahem od fyzických
technik až po psychosomatiku.

Důraz na dobro a kladné vlastnosti, které přitahují svůj protiklad

Mysl a tělo jsou vedeny ke sjednocení

Mysl a tělo nemusí být sjednoceny


Použitá literatura: PhDr. M.Bartoňová a kolektiv Jóga od staré Indie k dnešku, Bruce Frantzis
Tchaj-ti pro zdraví a dlouhověkost

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec