JAK MODERNÍ TECHNOLOGIE OVLIVŇUJÍ NAŠI MYSL

JAK MODERNÍ TECHNOLOGIE OVLIVŇUJÍ NAŠI MYSL
Vážení čtenáři, inspiroval mne pořad České televize Hyde park, v němž jsem vyslechl názory Susan Greenfieldové, profesorky fyziologie na Oxfordské univerzitě zabývající se neuro vědami, mozkem, vědomím, myslí a vlivem současných technologií na naše chování.

Nejsem v této oblasti žádný odborník, nicméně mé studium taiji s touto tématikou v mnohém rezonuje, a tak bych se rád o některé své myšlenky dnes s vámi podělil.  Začněme tím, že příčinou naší existence není tělo, ale především mysl a vědomí.  

Co je tedy mysl a co je vědomí? Nechci z nikoho dělat hlupáka, ale mnoho lidí se domnívá, že to je jedno a to samé, čímž se samozřejmě dramaticky mýlí. Vědomí je něco jako ukazovátko, samostatný paprsek světla a energie směřující odněkud někam; mysl je prvním záchytným bodem, formu, prostředím, v kterém se toto vědomí realizuje. Vznikla mnohem později než vědomí, a právě proto má vůči němu omezené možnosti. Mysl je produktem intelektu, přičemž vědomí je součástí vesmírné inteligence. Pokud hovoříme o vědomí, je třeba zmínit i jeho protiklad nevědomí. Úrovně nevědomí jsou například spánek, anestezie, nebo bezvědomí. Na úrovni vědomí hovoříme o podvědomí, vědomí a nadvědomí. Podvědomí je jakousi databankou všeho, co se nám stalo, co jsme prožili a co náš mozek jako zkušenost uložil. Vědomí je to, co momentálně prožíváme a nadvědomí je stavem, kdy se nacházíme v prázdnotě, kterou naplňuje nadčasová existence. Indové tento stav ryzího vědomí nazývají Sat-Čit-Ánanda, v překladu vědomé bytí v blaženosti a křesťanská mystika jej označuje za Ducha svatého. Pokud ale nedokážeme rozlišit předmět od subjektu, oddělit vědomí a mysl, nikdy se nám tento extatický prožitek neodhalí. Přibližujeme se mu v meditaci, transu a jeho ustálení na konstantní hodnotě se nazývá osvícení neboli Samádhi.

Je tu však ještě jeden, řekněme přechodný stav a tím je utlumené vědomí. Utlumené vědomí se dá obecně nazvat nepozorností a nastává tehdy, když do zorného pole našich smyslových orgánů přichází příliš mnoho podnětů a informací. V takové situaci přebírá vládu podvědomí, které způsobuje, že na všechny situace reagujeme návykově, tudíž mechanicky stejně. Pokud budeme hlouběji tyto reakce studovat, zjistíme, že mají hodně společného s programovým chováním a intelektem, přičemž bytost, která je součástí vesmírné inteligence se pod těmito strukturami nemůže projevit a proto strádá. Domnívám se, že právě tohle je příčinou dnes tolik diskutovaných depresí a soudobých psychických poruch.    

Nicméně, programování určitého způsobu chování a myšlení je staré asi jako lidstvo samo. V každé vývojové etapě převládalo nějaké globální téma, jako pomyslný provaz, za který všichni nevědomky táhli. Nejdřív to byla potřeba přežití, poté hledání příčin přírodních úkazů. Zde se rodí šamanizmus a rituály, přičemž globalizování těchto principů přineslo náboženské systémy. Nástupem vědy a techniky se bortí mýty a spolu s nimi i náboženská dogmata. Nastává nový věk, jehož nosnou ideou je industrializace a prosperita. Globalizováním těchto záměrů vznikají mocenské struktury, které se spojují do jednoho koordinujícího celku, který se nazývá stát. Lidé dnešní, západní společnosti dávají důraz na materiální blahobyt, důsledkem toho je, že strádají duševně. Tento nedostatek se dá řešit, anebo z něho unikat. Jednou z forem úniku je i svět moderních technologií v podobě internetových vyhledávačů, her a sociálních sítí.

Virtuální realita je globálním tématem dnešní doby a je jenom otázkou času, kdy sesadí z trůnu svého předchůdce zisk a ekonomiku. Potom bude stále méně jedinců ochotných vydělávat a budovat prosperitu, neboť pocitově ji budou mít v digitální podobě okamžitě k dispozici. Je to primárně pocit, co uspokojuje, teprve potom nastupuje realita a na to bychom neměli zapomínat.

Nemilosrdnou daň za „pokrok“ však platíme všichni. Ekologie, změny klimatu, vyčerpání zdrojů a v individuální rovině degenerace mezilidských vztahů a nadvláda přebujelého intelektu. Osobní vazby v podobě řeči těla, mluveného slova a doteků začíná nahrazovat paralelní, často anonymní svět virtuální reality, v němž nacházíme bezpečný prostor pro naplňování psychologických potřeb a svobodné vyjádření svých názorů. Tato struktura je svým založením plochá, nicméně jakmile do ní vstoupí lidské vědomí začne nabývat na životnosti a síle. A tak se z lidí pomalu, ale jistě stávají roboti a z robotů díky umělé inteligenci klony lidí.

Někdo říká, že tyto snahy jsou záměrem mocných této planety, jiný to svaluje na politiky a v nemalé míře se setkáváme s názory, že nás ovlivňuje cizí vesmírná inteligence. Osobně jsem toho názoru, že každý může o sobě rozhodovat sám, záleží však na úrovni konkrétního vědomí.

Je tu ještě jedna věc, kterou je třeba zmínit a tou je skutečnost, že virtuální realita rozděluje v člověku jeho celistvost a integritu. Pomyslné nůžky mezi fyzickým a mentálním prostředím se stále víc rozvírají. Lidé chodí po ulicích, jezdí v autech, setkávají se v barech a restauracích, ale jejich mysl je velmi často někde úplně jinde. Je to návyk a jako takový má svou sílu, největší problém spočívá v tom, že to, co má v nás žít pomalu, ale jistě umírá. Pokud se znovu nenaučíme být autentičtí, pravdiví a upřímní, zůstaneme umělí a umělý život je nešťastný a prázdný.  

Takže závěrem lze říci už jen to, že virtuální realita přináší bezesporu celou řadu výhod a vymožeností, nicméně pro mnoho lidí představuje únik z ne zrovna šťastného života a pokud člověk nezačne hledat cestu, jak být sám se sebou bez pomůcek zaměstnávajících jeho mysl v pohodě, nebude dlouho trvat, a už mu nebude pomoci.     

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Registrovaní uživatelé

Přihlaste se pro přístup k exkluzivním informacím, video prezentacím, receptům a dalším zajímavostem

Přihlásit se

Aktuální články

POBYT S TAIJI 11-14.7. 2019

15. 07. 2019

Je pondělní ráno 15.července, tedy přesně čtvrtina prázdnin za námi a pryč je i letní pobyt s taiji, který probíhal minulý týden od čtvrtka do neděle....

O MECHANICKÉM ŽIVOTĚ A AUTENTICKÉM TAIJI

09. 06. 2019

Od těch dob, co v České republice začal být populární Taiji-guan, jej zkoušelo mnoho lidí, ale jen málokdo u toho vydržel. Když budeme hledat příčinu,...

všechny články