DVĚ EXTRÉMNÍ POLOHY UMĚNÍ TAIJIQUAN

DVĚ EXTRÉMNÍ POLOHY UMĚNÍ TAIJIQUAN
Je obecně známo, že Číňané hovoří o umění taiji jako o boxu nejzazší krajnosti. O tom by se samozřejmě dalo uvažovat z mnoha úhlů pohledu, ale mne zaujal právě ten, který samotnou podstatou této definice dělá taiji univerzálním multifunkčním nástrojem - a o tom bude i následující článek.

Když se lidé hlásí do našich kurzů taiji, mezi zájemci zpravidla převládají ženy. Již několikrát mi byla položena otázka, proč tomu tak je, a já jsem při této příležitosti parafrázoval výrok mistra taiji profesora Čeng Mam-čchinga, který tento stav označoval za příznivý ukazatel kvality cvičení. Ženy jsou totiž od přírody senzitivnější než muži, a mají přirozenou schopnost lépe vnímat čchi. Takže pokud se v nějakém společenství taiji vyskytuje víc žen, je to jasný ukazatel toho, že místní praxe je hodnotná a někam vede. Nicméně i v hodnotné praxi se dá chybovat, protože každá činnost bez příslušné protiváhy může vést své adepty ke zmatkům a zmaru.  

Celá potíž spočívá v tom, že pokud máme z něčeho dobrý pocit, chceme toho pořád víc až se na tom staneme závislí a pak nám to z ničeho nic začne škodit.

Obecně můžeme tento jev popsat jako uzavření, nebo zacyklení psychiky v mužském, nebo ženském principu, jinak řečeno v nejzašší krajnosti. Kořeny tohoto problému se dají dohledat již v raném dětství, protože chlapeček přece nepláče a holčička si s autíčky nehraje. Tato vnucená diference jako předloha budoucích rolí a vztahů s námi roste, a spolu s ní i pocit rozštěpení, který nezřídka doprovází celá řada nedostatečností a komplexů. 

Pod diktátem nastavené diference muž posiluje své mužství a žena své ženství. Jenže právě tím se narušuje přirozená rovnováha.

V různých alternativních metodách obnovy a harmonizace života se to projevuje tím, že inklinujeme k jedné věci, systému, nauce, nebo metodě a tu protěžujeme nade vše. V běžném životě se tatáž chyba dá dohledat v podobě priorit a je prokázáno, že čím víc na něčem lpíme, tím víc nám to uniká mezi prsty. Proto by neměl být rozdíl mezi cvičením a běžný životem.

Mužský princip je povrch, akce a fyzická síla, ženský princip je nitro, pasivita a vnitřní síla. Když bude muž posilovat jen své mužství a žena jen své ženství, začnou přicházet problémy. Přehnané mužství stejně jako přehnané ženství je nepřirozené, škaredé a dává tušit, že takový člověk má se svým protějškem nevyřešené problémy.  

A protože všichni jsme přišli na svět spojením mužské a ženské esence, obě polarity by v nás měly být zastoupeny vvyáženě. Muži jsou tvrdší na povrchu a měkčí uvnitř, ženy jsou houževnatější uvnitř a poddajnější navenek. 

Citlivost a hrubost, měkkost a tvrdost, poddajnost a sebeprosazování jsou neslučitelnými imperativy našeho života, které si jako formy chování vybíráme podle své zkušenosti a přesvědčení.  

Zaujímáme pozice, tvoříme zásady a tím sami sebe uzavíráme v mentálních přístupech, které brání vyvažování. 

Snad nejvíc je to patrné ve výchově dětí. Rodič striktně vyžadující plnění úkolů a povinností tímto přístupem jasně definuje svou moc a autoritu. Výsledkem bude zakomplexované, nedoceněné dítě plné obav a strachů. Zde působí izolovaně mužský princip. Obrácený extrém, tolik používaný v dnešní době, je naprostá volnost a demokracie; dítě si dělá co chce, nemá žádné povinnosti ani mantinely a rodič je tu jen od toho, aby plnil jeho přání. Zde se nachází v převaze ženský princip a výsledkem je rozmazlená, nezodpovědná a přehnaně sebevědomá bytost, která se domnívá, že je středem světa.  

A co na to box nejvyšší krajnosti?

hrubost, tvrdost a sebeprosazování je na povrchu, jemnost měkkost a neprosazování uvnitř. Mužská síla je oheň, ženská voda. Celý problém se tedy zdá býti o tom, zda jsme povrchní, anebo vnitřní. Jenže ironií osudu je skutečnost, že jsme obojím zároveň a to často vyvolává v naší mysli neřešitelný problém.

Proto nejvyšší krajnost je o schopnosti a zároveň existenciální nutnosti dát prostor tomu, aby se oba principy v nás projevovaly souběžně, neboť jen tak se vyhneme extrémům,  nepříjemnostem a zvratům.

Takže až se v našem cvičení setkáte s meditativním qigongem a následně bojovou aplikací nebuďte roztrpčení. Ta aplikace vám pomůže upevnit princip mužství a qigong zase princip ženství. Obojí je velmi důležité uchopit, osahat, vyzkoušet a jen tak je možné to mezi sebou propojit. V propojení obou polarit nemůže být nikdy naše jednání hrubé a zároveň mu nebude chybět důslednost.  

Proto našim úkolem v takové praxi je a bude posilovat slabé a oslabovat silné, oproti běžně nastavenému režimu v posilování silného a oslabování slabého. Tím se naplňuje poselství velké krajnosti - a teprve ta je-li správně uchopena, odhaluje skutečné umění taiji. 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

ČCHI-KUNG PODLE VIDEA

15. 04. 2020

Osm čan čuangových forem pěstění nitra a vnějšku

TAICHI JANG PODLE VIDEA

15. 04. 2020

Pro ty z vás, kdo si chcete opakovat formu, ale potřebujte korekce jsou tady I, II a III část 108 v podání mistra Yang Zhenduo

všechny články