CO BYSTE MOHLI VĚDĚT, NEŽ S NÁMI ZAČNETE

Obecným problémem všech potenciálních zájemců cvičení taiji a čchikungu je, že jsou často bez přípravy vrženi do problematiky a je pouze na nich, jak se chytnou a zda se dokáží zorientovat. Měli bychom si však uvědomit, že tradice čínských cvičení je v našich poměrech mladá, a nikdy to nebude s lidmi srostlé takovou měrou jako je tomu v zemi svého původu - Číně. Tento fakt si většina instruktorů a učitelů vůbec nepřipouští, a často již od první hodiny neznalého člověka učí složitým věcem v čehož důsledku vzniká zmatek a ztráta motivace. Cesta k hodnotným cílům v těchto cvičeních by měla být jednoduchá, srozumitelná, postupná a jasná. Od samého začátku ji musí doprovázet obecný srozumitelný výklad a z něj vycházející konkrétní, hmatatelný užitek. Cvičitelé jógy, která v našich poměrech již zdomácněla, tohle pochopili a dnes se díky tomu tato cvičení těší velkému zájmu a oblibě.

I čínští učitelé a mistři bývají v našich poměrech občas rozčarováni. Důvodem je naprosto odlišná mentalita a zatím co v tradičním pojetí vše začíná žákem, který hledá svého mistra, u nás je vše obráceně, takže učitel pořádá nábory. Primárně to působí tak, že on je tím, kdo někoho hledá a potřebuje, čímž se diametrálně mění všechny vztahy a poměry. Už tu nejsou žáci, ale klienti a ti si vybírají. Z toho důvodu se učitelé snaží jít na ruku jenže tak jejich autorita postupně slábne a hodnota předávaného oboru nebývá náležitě doceněna.  

Zkrátka kulturu a tradici změnit nelze a implantovat jiné, než vlastní myšlení je taktéž utopií. Neříkám, že si lidé rádi nevyslechnou eseje od Lao´c, ale tím to začíná a také končí. Málokdo chápe, že změna myšlení ke konkrétní věci vyvolá změnu přístupu, a právě ten přístup změní strukturu energie, která svým dosahem obnovuje a léčí. Tomu zatím moc nevěříme, a tak vše sázíme jen na jednu kartu a tou je tělo. Myslíme si, že když budeme pravidelně cvičit a k tomu trochu lépe jíst, máme vyhráno. Možná. Někteří lidé se dokonce domnívají, že když budou formálně napodobovat pohyby čchi-kungu, že se něco úžasného stane. To je výsledek reklamy a marketingu, který sleduje jediný smysl a tím je zisk.

Dnes z nabyté zkušenosti lidem říkám, pokud máte o taji a čchi-kung opravdový zájem, nechte stranou všechny návody a chytré rady co se píšou na webech a běžte si to vyzkoušet. Projděte klidně několik praxí, nechte je na sebe působit a potom se rozhodněte nejen rozumem, ale také srdcem. Komunikujte, ptejte se a zajímejte, pečlivě sledujete odpovědi a pokud to bude nejasné, nejisté a populistické, jako v televizní debatě, běžte od toho. Poznáte, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. To však neznamená, že právě vyvolení vám sednou, možná zrovna vy najdete inspiraci u úplného začátečníka, neboť jak se říká, každé zboží má svého kupce a učit se učivo první obecné u vysokoškolského profesora nemusí být vždycky to pravé ořechové.

Vzpomínám, jak jsem kdysi dávno začínal a jak mi vůbec nic nešlo, natož abych něčemu rozuměl. A přes to jsem cítil, jak mi kdesi uvnitř dělá taiji dobře, což mne nejen bavilo, ale zároveň motivovalo pokračovat a vydržet. Naštěstí můj instruktor na tom byl podobně, a tak jsme na nějaký čas našli společnou cestu. Tuším, že kdyby byl výrazně lepší než já a své dosažení mi neustále strkal pod nos a připomínal co dělám špatně, asi bychom se rozloučili, protože soulad je esenciální kvalitou taiji.

Takže věc se má tak, že nejdřív cvičte, ale  nic moc o tom nevíte. Když ale zároveň učíte ostatní, představuje to docela slušný problém. Časem z této nevědomosti začnete mít absťák a tento nepoměr dorovnáte náležitým studiem. Pak začnete být sice ve smyslu teorie versus praxe vyvážení, ale zároveň pro mnoho lidí nesrozumitelní, složití a vzdálení, čímž vzniká psychologická bariéra a trpí zmíněný soulad. Důvodem je to, že nabyté informace se snažíte předávat dál, abyste pozvedli kvalitu cvičení. To však není ideální volba, protože každé informaci by měla předcházet otázka.Tato otázka je zároveň znamením, že dotyčný dospěl svou praxí do určitého bodu, který si žádá výklad a vysvětlení. Další fází je, že si nastalou situaci ve svých přednostech i nedostatcích uvědomíte a začnete zjednodušovat a navracet se k počátkům. Opět tu je šance porozumět začátečníkům a najít s nimi společnou řeč. Když pochopíte, zbytečně nemluvíte a taiji učíte tím, že jej s ostními sdílíte. Nemusíte nic říkat a přece budou lidé kolem vás inspirováni. Tím se kruh uzavírá a soulad je znovu obnoven. (Mám za to, že tohle kolečko si musí projít každý, kdo učí, myslí to vážně, chce vydržet a uspět).smiley

Takže až si budete vybírat uvažujte, zda váš potenciální instruktor učitel, či mistr ví a zda je toto vědomí součástí jeho praxe. Pokud se vám přizná, že on moc neví, ale jeho mistr ano, měli byste zpozornět, protože v takovém případě je vám tento člověk k ničemu. Předpokládám, že jste si ho vyhledali kvůli účinku a nikoli kvůli formě. A kdo účinek teprve hladá, nemůže být ostatním nijak užitečný. Věci se totiž mění obsahem, nikoli formou a ke každému účinku je důležité mít vhled, zkušenost a vědět co, jak a proč dělám, jen taková praxe přináší reálný, smysluplný výsledek.

PS: A kdyby vám náhodou někdo šalamounsky odpověděl že ví, že neví, ptejte se, zda tuto kvalitu s jeho myslí sdílí také jeho tělo. Pokud ano, musí být jeho kung-fu velmi dobré; potom je třeba jako za starých časů vyzkoušet, pak si můžete být svou volbou naprosto jisti.

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec