Bioelektřina čchi zdroj veškerého života část II.

Bioelektřina čchi zdroj veškerého života část II.
Seznamte se s bioelektřinou čchi, poznejte její druhy a odhalte vlivy, které na ní působí.

 

Voda a oheň mají v našem organizmu zásadní význam. V první řadě je třeba zmínit, že ovlivňují stav vitální energie čchi ve smyslu horko chlad a tím mění poměry tzv. jinu a jangu. Když vaše čchi není klidná, způsobuje to, že krev a fyzické tělo se nadměrně zahřívají a mysl se stává rozrušenou. Čchi se však sama od sebe narušenou nestane, takže postup vzájemného ovlivňování je následující: Mysl v důsledku stresu a lpění se stává rozrušená, vznikají emoce, krev a tělo se nadbytečně zahřívají a to způsobuje nerovnováhu čchi. Jen klidná čchi může být zdrojem stálosti, radosti a moudrosti. Jen klidná čchi dokáže zchladit tělo a uklidnit mysl. Každému je tedy určitě jasné, že našim civilizačním problémem č.1 je nadměrná aktivita. Z logiky věci přirozeně vyplývá, že ideálním řešením na nadměrnou aktivitu bude naprostý klid. Jenže workoholika nezastavíte a stejně tak nezklidníte blázna, který se pravidelně chodí zrušit do fitka. Takovým lidem je zbytečné něco říkat o škodlivosti nadměrného ohně a změna, pokud může vůbec přijít, přichází jen neochotně a to tehdy, když mají objektivní potíže a evidentně si s nimi nevědí rady. Porušením rovnováhy mezi kchan a li může nastat celá řada zdravotních potíží, nicméně lékařská vyšetření často neodhalí žádnou konkrétní diagnózu a člověk se  tak jeví jako by byl úplně zdráv. To je stav narušené rovnováhy, která zasáhla energetický systém, ale netrvá tak dlouho, aby poškodila nějaký orgán, nebo jeho funkci.

Obecné řešení tohoto problému by mohlo být následující: V každé aktivitě nacházet pasivitu a v každé pasivitě odhalovat aktivitu, aby se oheň s vodou mohly mezi sebou spojit a tím vzájemně vyvažovat.

Pokud jsou oheň a voda spojeny a pod kontrolou, člověk prospívá a těší se pevnému zdraví. V přirozeném rytmu se oba živly nacházejí ve vzájemné symbióze, oheň zahřívá vodu a voda ochlazuje oheň. Když ale porušíme přirozený rytmus, vychýlíme se k jednomu z živlů a ten nám může začít škodit, protože se mu nedostává adekvátní protiváha.

Dnešní medicína se naučila tyto stavy rozpoznávat a medikamentózně řešit, ale tím odstraňuje pouze důsledek, přičemž příčina problému zůstává a působí dál.

Klíčem k řešení tohoto problému je přijmout fakt, že existuje vitální energie čchi, a že je možné se s ní za určitých podmínek naučit pracovat. Smyslem není mít energie víc, nýbrž ve vyváženém poměru.

Druhy čchi:

1.   Pravá, (čen čchi) prvopočáteční čchi
Jedná se o vrozenou čchi sídlící v ledvinách, která je vkladem od rodičů okamžikem početí. Koluje v drahách a prostupuje celým tělem. Aktivuje činnost všech vnitřních orgánů, které díky jí mohou plnit své funkce. Čchi vnitřních orgánů se vytváří za podpory prvopočáteční čchi. Je-li vrozené čchi nedostatek, nebo došlo v důsledku dlouhotrvajícího onemocnění k jejímu poškození, pak je i tělo oslabené a snadno podléhá nemocem. Proto se v čínské medicíně považuje za podstatu léčení rozhojnění prvopočáteční čchi. Ta se dá podpořit cvičením qigong, taiji, vhodnou stravou a vyváženým způsobem života.

2.   Osnovní čchi (cung-čchi)
Vzniká smícháním vdechovaného vzduchu s esencí, kterou vytváří slezina s žaludkem při trávení potravy. Osnovní čchi se shromažďuje v hrudi, vychází přes hrdlo, prochází aortou a podporuje dýchání. Jestliže osnovní čchi neklesá dolů, potom se krev v cévách zahušťuje a blokuje.

3.   Vyživující čchi (jing-čchi)
Vyživující čchi je esence, která se vytváří trávením potravy. Jedná se o určitý druh jemné materiální esence, která je dopravována ze sleziny a žaludku do plic, odtud vstupuje do krevního oběhu, kde se stává součástí krve a s ní je dopravována jako výživa do celého těla.

4.   Ochranná čchi (wei-čchi)
Weij-čchi se vytváří z jangové čchi ledvin. Vyvěrá ze spodního zářiče, rozhojňuje se ve středním zářiči a odtud stoupá do zářiče horního. Funkčnost ochranné čchi závisí hodně na čchi získané trávením potravy. Proto ochranná stejně jako vyživující čchi se rodí z potravy. Čisté složky se mění na výživu a kalné složky se proměňují na ochranu. Výživa se nachází v cévách, zatímco ochrana je na povrchu. Ochranná čchi se pohybuje mimo regulérní dráhy a její pohyb závisí na distribuční funkci plic. Podílí se na jangové tělesné čchi a krom ochrany plní též úlohu zateplování.      
 

Nyní už známe různé typy a čchi a nyní bychom se měli seznámit s tím, co její kvalitu a hojnost přímo, nebo nepřímo ovlivňuje. Jsou to:

1.   Vlivy z okolí, vztahy, společnost, způsob života, ekologická zátěž, elektromagnetické pole. Dále pak na nás působí slunce, fáze měsíce, hvězdy a střídání ročních období.

Na živelné úrovni do nás vstupuje šestero rozvracečů, jsou to vítr, teplo, horko, vlhko, sucho a chlad. Na emociální úrovni ovlivňuje čchi nadmerná radost, hněv, smutek, zádumčivost, žal, strach a stres. Nelze též nezmínit poškozování čchi nadměrnou konzumací masa, mléčných výrobků, alkoholu a kávy. Kouření a drogy jsou doslova zabijákem čchi.  

2.   Vstřebávání jemných esencí z potravy a dýchaného vzduchu. Proto je důležité věnovat pozornost skladbě potravin, jejich množství a termickým vlastnostem.  

3.   Cvičení tao-jin v nichž se spojuje vědomí, dech a pohyb do jednoho koordinujícího celku. Qigong, taiji, ale též procházka v přírodě, a všechny rekreační pohybové aktivity. Kdykoli vytváříme pohyb naše esence, uchovávající se v ledvinách, se přetváří na bioelektřinu.

4.   Mysl. Naše mysl hraje důležitou úlohu při vytváření čchi. Podle tradiční teorie qigongu pokud si například přejeme pohnout paží, je to naše mysl, která vytvoří záměr a ten zprostředkuje potřebnou dávku čchi, která způsobí pohyb. Pro nápravu narušené rovnováhy je tedy zapotřebí, aby mysl byla nejen aktivní, ale také uměla náležitě odpočívat.

(Použitá literatura: Čchi-kung pro zdraví a bojová umění, Tajemství mládí dr. Yang jwing-ming I,II,III. Umění pěstování čchi a ozdravění těla Ma Li-tchang).


      Závěrem:

Pokud jste uvěřili, že taková malichernost jako nerovnováha mezi ohněm a vodou v našem organizmu mohou být z dlouhodobého hlediska zdrojem potíží, jste na nejlepší cestě začít tento stav vědomě regulovat a měnit. Můžete začít třeba tím, že si začnete udržovat odstup od spěchu a stresu, naučíte se plynule a vyváženě dýchat, zařadíte do svého života pohybové aktivity tao-jin a z jídelníčku vyřadíte nadbytek masa a alkoholu. O pokročilejších metodách upravování ohně a vody si povíme zase příště. 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec