Články

O ZDRAVÍ, NEMOCI A PODPOŘE HVĚZD

O ZDRAVÍ, NEMOCI A PODPOŘE HVĚZD

Zdraví, jak všichni víme, je to nejdůležitější co máme a při tom je prokázáno, že z pětadevadesáti procent je původcem každé nemoci mysl, pojďme se tedy nad vztahem mezi myslí a tělem hlouběji zamyslet.
O PĚTI PRINCIPECH ČCHI-KUNGU

O PĚTI PRINCIPECH ČCHI-KUNGU

Čchikung je jednou z věd, která odhaluje tajemství života, energie a mysli na pozadí našeho vědomí. Plným právem jej můžeme postavit naroveň pokročilým formám jógy, mystiky nebo zenu.

K jaru náleží játra se žlučníkem

Každé roční období ovlivňuje konkrétní dvojici párových orgánů. Na jaře to jsou játra a žlučník. V této době se mohou nejvíce projevit skryté potíže s těmito orgány, a proto je dobré si něco říci o jejich symptomatice a prevenci

O LÉČIVÝCH ÚČINCÍCH KOSTIVALU

seznamte se kostivalem a jeho využitím
MYSTÉRIA TAICHI A ČCHI-KUNGU

MYSTÉRIA TAICHI A ČCHI-KUNGU

Mnoho nadšenců, kteří někdy vyzkoušeli taichi, nebo čchi-kung vydrželo jen pár měsíců a potom toho nechali. To je obecný trend i ve školách, kde výuku vedou čínští mistři. Když uvažuji nad důvodem, napadá mne, že tito lidé se pravděpodobně minuli s esencí čínských umění a v mechanickém napodobování formálního rámce ztratili radost a inspiraci. Možná nenašli a ani nehledali pojítko mezi sebou, životem a probíraným tématem, kdo ví. Ono totiž na začátečnické úrovni bývá tachi a čchi-kung dost nepochopitelným tématem, s kterým se člověk potřebuje nejdřív vnitřně potkat a následně sladit. Pokud je tedy kurz taichi založen výhradně na mechanickém učení dlouhé sestavy, předpokládám, že tento výcvik dokončí jen nepatrná hrstka účastníků. V historických záznamech o mistrech taichi a jejich žácích se dozvídáme, jak tvrdou cestou museli učedníci procházet, než se dostavilo první ovoce. Jenže to bylo v jiné době, na jiném místě a v úplně jiných podmínkách. Dnešní člověk již nevydrží být řeholí zkoušen, chce být motivován, potřebuje se dostávat co nejrychleji k účinkům a především, dané téma ho musí oslovit a bavit.
ZDRAVÍ, PREVENCE A IMUNITA,

ZDRAVÍ, PREVENCE A IMUNITA,

V naší společnosti je povědomí o imunitě a prevenci na velmi nízké úrovni a pokud se tímto tématem někdo zabývá, tak jej zpravidla spojuje pouze s fyzickým tělem. Ze své dvacetileté zkušensti cvičení taichi a čchikung jsem poznal, že je toho mnohem víc, co je možné poznat, prožít, ale budete asi zklamáni, díky tomu se nestáváme nezranitelní a imunní.
O PROPOJENÍ NEBE, ZEMĚ A ČLOVĚKA

O PROPOJENÍ NEBE, ZEMĚ A ČLOVĚKA

O tom, co v nás dřímá, zraje a hledá způsob projevení

OTEVÍRAT, UZAVÍRAT, ANEB JAK ZAČÍT NORMÁLNĚ ŽÍT

Nedávno jsem se stal součástí zajímavého rozhovoru, v kterém mi jedna známá prozradila, že má problém se svým ženstvím. Odůvodnila to tím, že kdykoli je navenek projeví, bývá svým okolím zraňována. Její upřímnost a nečekaná otevřenost přešly ve velmi zajímavý rozhovor, který dal podnět k tomuto článku.

SIGNÁLY Z JINÉHO SVĚTA

Skutečná podstata naší existence, tedy toho čím opravdu jsme, je převážné většině z nás zahalena, neboť málokdo umí být sám. Umění vystačit si sám a mít ze svého života radost je esenciální kvalitou bytí a zároveň velikým požehnáním. Vše, čemu se naučíme a má nějakou skutečnou hodnotu, nepovstává z kratochvíle, ale z nutnosti nějak se přizpůsobit a přežít. I tato doba začíná mít podobný charakter a tudíž nám může být užitečná; můžete se naučit, budete-li chtít, být sami. A až se zase po čase vrátíte do společnosti, budete svou samotou proměněni.....

NEBE ZŮSTANE NEBEM i když se občas zatahuje

Ze všech stran jsme dnes konfrontováni s komentáři, rozbory, radami a návody, co máme a nemáme dělat, jak se máme chovat, jako by nám scházelo dostatek přirozené inteligence. Vše je dnes konzultováno s odborníky a potíž nastává, když se dva odborníci nemohou shodnout kvůli protichůdnosti svých názorů a někdo třetí to začne mediálně rozšiřovat. Obecně se tomu říká chaos.
Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

WALKING ČCHI-KUNG, ANEB CO DĚLAT, KDYŽ VÁS TRÁPÍ PLÍCE A DECH

13. 04. 2021

Nedávno jsem si volal s jedním známým a on mi sdělil, že ho ten vir skolil a že se kurýruje na chaloupce u lesa. Tak se ptám: “Cvičíš“? Protože to je ...

ZMĚNOU OKOLNOSTÍ K VNITŘNÍ PROMĚNĚ

22. 03. 2021

Všechno v přírodě funguje na principu rovnováhy. Ani člověk není výjimkou, neboť má od přírody vyvážené tělo a vyváženou energii, která i při občasnýc...

všechny články