O čchi-kungu více

Čchikung je jednou z věd o životě, má kořeny v čínské kultuře, tradici i medicíně, Jeho hlavními principy je regulování stravy, řízení spánku, řízení těla, řízení dechu a řízení mysli Jedná se tedy o dosažení vyváženosti jinu a jangu, zprůchodnění drah oběhu čchi, harmonizaci čchi a krve, pěstování pravé čchi, přičemž klíč leží právě v tom posledním, pěstování pravé čchi. Pokud jde o základní principy cvičení čchi-kungu, je možné citovat několik slov žlutého císaře: „Je třeba zachovávat čistou a klidnou mysl, odstranit z ní všechny rušivé myšlenky a koncentrovat ducha dovnitř. Jinak řečeno je třeba odstranit všechny sobecké touhy, udržovat duševní pohodu, nenechat se vyvést z rovnováhy žádnými vnitřními ani vnějšími podněty, zbavovat se zbytečných myšlenek a s plným zaujetím se věnovat cvičení. (jak jednoduché) 
 

Konfucius: „Osud daný nebesy se nazývá přirozeností, následování přirozenosti se nazývá cestou, pěstování cesty se nazývá učením.“ (osud daný nebesy nazýván je přirozeností. (či v plné míře je dána narozením člověk). Řídit se přirozeností znamená následovat cestu, která je svou aktivitou v souladu s projevem čchi Pěstování cesty je učení (pokud se v procesu vyskytnou překážky, je nutné je odstranit a to vyžaduje učení. Všechny cvičení sledují tři základní principy- uvolnění, ztišení a přirozenost Prevence - neleč nemoc, když už propukla, nýbrž v době, kdy ještě nevznikla. Pointa: Vydechuj staré a vdechuj nové


Světec velké jednoty řekl: Za prvé je třeba málo mluvit a tím pěstovat svou pravou čchi, za druhé je třeba vystříhat se pohlavní žádostivosti a tím pěstovat svou pohlavní energii, za třetí je třeba jíst lehká jídla a tím pěstovat krev a čchi, ze čtvrté je třeba často polykat sliny a tím pěstovat čchi vnitřních orgánů, za páté je třeba vyhýbat se hněvu a tím pěstovat čchi jater, za šesté je třeba střídmě jíst a tím pěstovat čchi žaludku, za sedmé je třeba málo přemýšlet a tím pěstovat čchi srdce. 


 

Člověk se rodí z čchi a čchi se ustaluje a kultivuje skrze ducha. 
Z vlastní zkušenosti vím, že když je ve cvičení dosažen určitý stupeň pokroku, dostaví se euforické rozpoložení, v němž pravá čchi prosvítá tváří, naplňuje záda a protéká čtyřmi končetinami. Prosvítání tváří se projeví svěží barvou a oduševnělým výrazem, naplnění zad bude pociťováno jako pevné a mocné tělo a protékání čtyřmi končetinami se projevuje bystrými a uvolněnými pohyby. (potom mohou být přirozeně aktivní i určitá energetická centra a není třeba je stimulovat jinými praktikami). V dávných časech, ti kteří znali pravou cestu, následovali přirozené střídání jinu a jangu a dokázali s ní sladit všelijaká umění pěstování života. V jídle byli střídmí, pravidelně střídali pohyb a odpočinek, za ničím se nepachtili a nevyčerpávali se přílišnou prací ani přílišným pohlavním životem. Dokázali proto dosáhnout harmonii ducha i těla a naplnit člověku daný věk více než sta let.

Věnovat se umění pěstování čchi tedy znamená, pilným cvičením dosáhnout větší spojení s přírodou, zvýšit odolnost organizmu vůči nemocem, jakož i zlepšit regenerační schopnosti. Podle teorie čínské medicíny nemoci vznikají napadením těla škodlivou čchi. Příčinou bývá oslabení organizmu prázdnota tzv. normální čchi a porušení rovnováhy mezi jinem a jangem. Škodlivá čchi vniká do těla jen tehdy, pokud je vnitřní čchi prázdná. Umění pěstování čchi tudíž znamená, že si člověk podle těchto zásad cvičením obnoví ztracenou rovnováhu mezi jinem a jangem, posílí normální čchi a zbaví se škodlivin. Čchi musí volně proudit v těle. Síť drah oběhu čchi je čistá a průchodná jenom pokud je pravá čchi hojná a v potřebné kvalitě; čchi i krev potom průchodnými drahami volně proudí a roznášejí živiny všem orgánům, kostem i celému organizmu. Když pravá čchi dosáhne plnosti, čchi a krev budou volně proudit. Duševně rozháraní lidé se uklidní, roztržitým se vrátí soustředěnost a pohlavní síla se vrátí těm, kteří s ní dříve nešetřili.  A to je vlastně princip odstraňování nemocí a prodlužování života. 
 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Registrovaní uživatelé

Přihlaste se pro přístup k exkluzivním informacím, video prezentacím, receptům a dalším zajímavostem

Přihlásit se

Aktuální články

CO ZÍSKÁTE CVIČENÍM TAIJIGUANU A QIGONGU

12. 08. 2019

Život člověka dnešní doby, je plný napětí a stresu. Tento trend nás stále víc připravuje o rovnováhu a není žádným tajemstvím, že svým neviditelným pů...

JAK MODERNÍ TECHNOLOGIE OVLIVŇUJÍ NAŠI MYSL

04. 05. 2019

Vážení čtenáři, inspiroval mne pořad České televize Hyde park, v němž jsem vyslechl názory Susan Greenfieldové, profesorky fyziologie na Oxfordské ...

všechny články