O čchi-kungu více

Čchikung je jednou z věd o životě, má kořeny v čínské kultuře, tradici i medicíně, Jeho hlavními principy je regulování stravy, řízení spánku, řízení těla, řízení dechu a řízení mysli Jedná se tedy o dosažení vyváženosti jinu a jangu, zprůchodnění drah oběhu čchi, harmonizaci čchi a krve, pěstování pravé čchi, přičemž klíč leží právě v tom posledním, pěstování pravé čchi. Pokud jde o základní principy cvičení čchi-kungu, je možné citovat několik slov žlutého císaře: „Je třeba zachovávat čistou a klidnou mysl, odstranit z ní všechny rušivé myšlenky a koncentrovat ducha dovnitř. Jinak řečeno je třeba odstranit všechny sobecké touhy, udržovat duševní pohodu, nenechat se vyvést z rovnováhy žádnými vnitřními ani vnějšími podněty, zbavovat se zbytečných myšlenek a s plným zaujetím se věnovat cvičení. (jak jednoduché) 
 

Konfucius: „Osud daný nebesy se nazývá přirozeností, následování přirozenosti se nazývá cestou, pěstování cesty se nazývá učením.“ (osud daný nebesy nazýván je přirozeností. (či v plné míře je dána narozením člověk)
Řídit se přirozeností znamená následovat cestu, která je svou aktivitou v souladu s projevem čchi Pěstování cesty je učení (pokud se v procesu vyskytnou překážky, je nutné je odstranit a to vyžaduje učení. Všechny cvičení sledují tři základní principy- uvolnění, ztišení a přirozenost Prevence - neleč nemoc, když už propukla, nýbrž v době, kdy ještě nevznikla. Pointa: Vydechuj staré a vdechuj nové


Světec velké jednoty řekl: Za prvé je třeba málo mluvit a tím pěstovat svou pravou čchi, za druhé je třeba vystříhat se pohlavní žádostivosti a tím pěstovat svou pohlavní energii, za třetí je třeba jíst lehká jídla a tím pěstovat krev a čchi, ze čtvrté je třeba často polykat sliny a tím pěstovat čchi vnitřních orgánů, za páté je třeba vyhýbat se hněvu a tím pěstovat čchi jater, za šesté je třeba střídmě jíst a tím pěstovat čchi žaludku, za sedmé je třeba málo přemýšlet a tím pěstovat čchi srdce. 


 

Člověk se rodí z čchi a čchi se ustaluje a kultivuje skrze ducha. 
Z vlastní zkušenosti vím, že když je ve cvičení dosažen určitý stupeň dokonalosti, dostaví se čarovné rozpoložení, v němž pravá čchi prosvítá tváří, naplňuje záda a protéká čtyřmi končetinami. Prosvítání tváří se projeví svěží barvou a oduševnělým výrazem, naplnění zad bude pociťováno jako pevné a mocné tělo a protékání čtyřmi končetinami se projevuje bystrými a uvolněnými pohyby. (potom mohou být přirozeně aktivní i určitá energetická centra a není třeba je stimulovat jinými praktikami). V dávných časech, ti kteří znali pravou cestu, následovali přirozené střídání jinu a jangu a dokázali s ní sladit všelijaká umění pěstování života. V jídle byli střídmí, pravidelně střídali pohyb a odpočinek, za ničím se nepachtili a nevyčerpávali se přílišnou prací ani přílišným pohlavním životem. Dokázali proto dosáhnout harmonii ducha i těla a naplnit člověku daný věk více než sta let a až pak opouštěli tento svět. Věnovat se umění pěstování čchi tedy znamená, pilným cvičením dosáhnout větší spojení s přírodou, zvýšit odolnost organizmu vůči nemocem, jakož i zlepšit regenerační schopnosti. Podle teorie čínské medicíny nemoci vznikají napadením těla škodlivou čchi. Příčinou bývá oslabení organizmu prázdnota tzv. normální čchi a porušení rovnováhy mezi jinem a jangem. Škodlivá čchi vniká do těla jen tehdy, pokud je vnitřní čchi prázdná. Umění pěstování čchi tudíž znamená, že si člověk podle těchto zásad cvičením obnoví ztracenou rovnováhu mezi jinem a jangem, posílí normální čchi a zbaví se škodlivé. Čchi musí volně proudit v těle. Síť drah oběhu čchi je čistá a průchodná jenom pokud je pravá čchi hojná a v potřebné kvalitě; čchi i krev potom průchodnými drahami volně proudí a roznášejí živiny všem orgánům, kostem i celému organizmu. Když pravá čchi dosáhne plnosti, čchi a krev budou volně proudit u těch, u nichž stagnovaly, duševně rozháraní lidé uklidní, roztržitým se vrátí soustředěnost a pohlavní síla se vrátí těm, kteří ji dříve vyčerpávali. A to je vlastně princip odstraňování nemocí a prodlužování života. 
Umění pěstování čchi dělíme na klidová a pohybová cvičení. Pohyb v klidu a klid v pohybu. Wuti princip, mysl se zastavuje a duch v pohybu těla sleduje proměny jinu a jangu. Pohyb vzniká z představy, a tak může být naplněno rčení: „Záměr probouzí čchi, čchi hýbe tělem. 
S prohlubováním těchto věcí se dočkáme toho, že vstoupíme do vysokého stádia propojenosti ducha a těla kdy po dlouhém úsilí se jednoho dne dočkáme, že procitneme do skutečného bytí a už nebude nic na povrchu ani uvnitř věcí, nebude nic podstatného ani nepodstatného, k čemu bychom měli pronikat a čemu dávat důraz, naše srdce dosáhne dokonalosti a nebude nic, čemu by nerozumělo. (To však neznamená, že nám porozumí druzí) Když voda teče, koryto si vždy najde. Proto necvičme násilně, neurychlujme chod věcí, neboť bychom si mohli ublížit. Buďme vytrvalí a soustředění na cestě, snažme se dobře porozumět podstatě věci, pouze tehdy budeme mít ze cvičení ten pravý užitek.

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Registrovaní uživatelé

Přihlaste se pro přístup k exkluzivním informacím, video prezentacím, receptům a dalším zajímavostem

Přihlásit se

Aktuální články

O MECHANICKÉM ŽIVOTĚ A AUTENTICKÉM TAIJI

09. 06. 2019

Od těch dob, co v České republice začal být populární Taiji-guan, jej zkoušelo mnoho lidí, ale jen málokdo u toho vydržel. Když budeme hledat příčinu,...

JAK MODERNÍ TECHNOLOGIE OVLIVŇUJÍ NAŠE VĚDOMÍ A MYSL

04. 05. 2019

Vážení čtenáři, inspiroval mne pořad České televize Hyde park, v němž jsem vyslechl názory Susan Greenfieldové, profesorky fyziologie na Oxfordské ...

všechny články