O ČCHI-KUNGU A JEHO PŮSOBENÍ VÍCE

< Zpět 

Čchi je jako benzín v motoru, když je ho málo, nebo je špatně namíchaný, automobil nepojede. Naše životní síla se skládá z prenatální a postnatální složky čchi. Okamžikem početí získáváme od rodičů energetický základ, který se nazývá prenatální podstatou. Z něho čerpáme až do své smrti, kdy je veškerá čchi vyčerpána. Abychom s touto čchi však mohli lépe hospodařit, doplňujeme ji postnatální složkou, kterou získáváme především z dechu a potravy, ale taktéž z nadstavbových rituálů a cvičení, mezi které patří i meditativní čchi-kung.

Veškerá energie vesmíru se skládá z klidové, ženské složky JIN a pohybové, mužské složky Jang.  Na začátku života jsme plní pohybu a polarizace JANG, ve středních věku se tento poměr vyrovnává a na sklonku života se navracíme ke klidu a polarizaci JIN. Hovoříme o tzv. životních cyklech neboli proměnách. Tyto cykly mají krátkodobý charakter dohledatelný v jednom dni a dlouhodobý charakter odrážející celý lidský život. Schopností přizpůsobit se proměnám je naplněna základní podmínka čchi-kungu.    

Celá problematika čchi-kungu se dá rozdělit na několika vývojových etap, z nichž první náleží takzvanému wei-kungu. Předpona Wei znamená vnější a zahrnuje práci s tělem a jeho strukturami. Wei kung může být statický, anebo dynamický. Ve statickém zaujímáme specifické pozice těla, které mají za cíl stabilizovat, otevřít a zprůchodnit všechny partie, aby mohla energie čchi volně bez překážek proudit. V dynamickém wei-kungu provádíme konkrétní cviky, které mají za cíl stimulovat šlacho svalové linie, které mají přímý vliv na meridiány potažmo příslušné vnitřní orgány. Statický wei-gong je například populární Zhan Zhuang, a zástupcem dynamického wei-gongu známý Pa tua tin (osm kusů brokátu)   

Relativně pokročilejší praxí je tzv. nei-kung.Nei znamená vnitřní, a to zcela obrací a mění dosavadní přístup. Do této doby forma měnila obsah, nyní uchopíme obsah, abychom změnili formu. Proto v této fázi cvičení není tolik důležité tělo, ale především mysl. Představa mobilizuje čchi a ta vyvolává příslušný pohyb. Říkáme, že se to stalo samo. Na této úrovni je třeba pěstovat klidnou, meditativní mysl. Spojením wei-kungu a nei-kungu se kruh uzavírá, jin a jang vnější a vnitřní se opět sjednotily. To je základ pro vitalitu, zdraví spokojenost v každodenním životě.

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec