ČCHI-KUNG VÍCE

< Zpět na čchi-kung

Životní síla čchi je neviditelným předivem celé existence a vše, co pozorujeme je jejím projevem. Hojná čchi činí lidskou bytost živou, zdravou, bdělou a přítomnou; naopak slabá čchi způsobuje nepozornost, stres, deprese a úzkosti, za kterými jako stín následují duševní poruchy a nemoci. Vnímat svou čchi a tu specifickým způsobem střežit a kultivovat je velkým uměním života, které vznikalo v provinciální Číně už někdy před 5000 lety. Nejdříve lidé aby zlepšili svou kondici a rovnováhu napodobovali rituální pohyby zvířat, později začali odhalovat příčinné souvilosti mezi pohybem a dechem a to postavilo pevné základy pro celou řadu cvičení, kterým se úhrnně začalo říkat čchi-kung. Byla to doba velkých odhalení, z kterých čerpá lidstvo dodnes. Život byl tenkrát mnohem těžší a snad právě díky tomu se objevily nové možnosti jak jej lépe střežit a uchovávat. 

 

Energie čchi se projevuje pohybem a obnovuje klidem. Klid a pohyb jsou si vzájemě kořenem a pokud je jednoho na úkor druhého, nastává nerovnováha a stagnace. Proto se doporučuje cvičit taijiguan a čchi-kung, neboť tělesný pohyb je zároveň vyvažován cíleným klidem mysli. (V jiných dostupných aktivitách je přítomná buď pouze mysl, anebo pouze tělo).   

Energie čchi se vyskytuje ve volné a vázané formě. Volná je nám hned dostupná a nejvíce jí získáváme z dechu. Vázaná se nachází v tzv. hmotě a především jídle, které musí náš organizmus nejdříve metabilockým procesem strávit. Proces trávení vyžaduje opět energii a oproto je dobré naučit se poměr mezi volnou a vázanou složkou korigovat tak, abychom zejména s přibývajícm věkem méně jedli a lépe dýchali.   

Nosným principem cvičení čchi-kung je rovnováha.   

Proto prvním cílem cvičení čchi-kung je dobrý pocit v těle. 

Mnoho lidí dnes své pocity jako alarmující signály svého těla ignoruje, anebo tlumí všemi dostupnými  prostředky. Výsledkem je, že diskonfort se stal normou a pocity vyváženosti a klidu jsou vyjímečnou zálažitostí.  Příčinou je všudepřítomné něpětí, spěch a stres. Tyto návyky se vážou na naše ambice a stále vzrůstající potřeby. Staly se naší druhou přirozeností a proto je velmi těžké je  odstranit. Cvičením taiji, nebo čchi-kung, který vychází ze zcela opačných přístupů se to dá postupně naučit.  

A nyní konkrétněji k čchi-kungu:

Čhi-kung můžeme rozdělit na vnější a vnitřní praxi

Nei-gong vychází ze vnitř a projevuje se navenek, kdežto wei-gong vychází z venčí a působí dovnitř.

Praxe wei-gongu je svým způsobem praxí začátečnickou a je vždy spojena s formálním následováním konkrétního rámce. Wei-gong představuje specifické pozice a pohyby, které se provádějí v předepsaném pořadí a rytmu za účelem zlepšení kondice vnitřních orgánů, případně jejich energie v příslušných drahách tzv. meridiánech. Účinek těchto cvičení je dosažen aritmetickým součtem všech technicky správně odcvičených technik.     

Praxe nei-gongu je praxí pokročilou a opírá se o pozornost, afirmace a dech. Vycházíme z axiomu že vše co chceme udělat, si musíme umět nejdříve představit, takže pohyb těla předchází vždy nějaká konrétní vize. (Například stoupání a klesání) Účinek nei-gongu se projevuje exponeciálně a proto jsou tato cvičení ve svém důsledku mnohem účinnější.    

Pokročiklá praxe bývá často směsicí obou zmíněných přístupů, neboť velmi těžko se mezi nimi vymezují pevné hranice. 

Praxe čchi-kungu se opírá o: 

  1. pozornost
  2. dýchání
  3. uvolnění 
  4. pohyblivost
  5. koordinaci  
  6. znalost principů
  7. samostatnost 

Jsou tři způsoby, jak praktikovat čchi-kung.

První vychází z odborných knih. To je asi ta nejhorší varianta výuky, protože postrádá reálný kontakt se zkušeným instruktorem. Navíc v sobě obnáší rizika neodborného přístupu, který se neobejde bez počátečních chyb. Knihy jsou podpůrnou teorií pro pokročilé.

Druhý způsob představuje skupinové cvičení s instruktorem, který s vámi všechno procvičí a upozorní na případné nedostatky a chyby. Souběžně vás ze své zkušensoti nasměruje na co se zaměřit, jak dýchat, jak to, či ono správně udělat. Tento přístup vede k relativně rychlým výsledkům, ale nemusí vést k individuální praxi. 

Třetí způsob se dá metaforicky přirovnat k těžení zlaté žíly a zpočívá v individuálním postupu.  V tomto režimu vycházíme také z praxe s instruktorem, ale navíc se ji snažíme samostatně následovat a rozvíjet. V této fázi již potřebujte něco konkrétního umět, abyste  se k tomu mohli doma vrátit. Tento způsob cvičení vás neuvěřitelně obohatí a vy přestáváte být klienty svých instruktorů, protože z nabyté praxe a zkušenosti můžete být jejich rovnocennými partnery. Jen osamotě zrcadlíte sami sebe a to má vypovídací a zároveň jedinečnou hodnotu. Pokud praktikujete bez podpory cvičitele opíráte se výhraděn o sebe a našli jste smysl čchi-kungu.        

Závěrem:

Své životy tvoříme svými představami. Pokud náš život není spokojený, zdravý a šťastný, zřejmě nebudou v pořádku ani představy, které jej utvářely. Čchi-kung a taiji je taková malá revize našich představ, které opravujeme, ladíme a znovu vkládáme do hlubin svého nevědomí. Umění přijmout chybu, opustit ji a přepsat novým, hodnotnějším zápisem je základním nástrojem spokojenějšího a radostnějšího života. 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec