Čchi-kung

Naše existence je závislá na neviditelné síle, kterou Číňané nazývají čchi, Japonci Ki a Indové prána. Čchi je původní příčinou života a smrt je pak důsledkem jejího totálního vyčerpání. Proto hojná čchi činí lidskou bytost živou, bdělou, zdravou a přítomnou, naopak slabá způsobuje celou řadu nemoci, předčasné stárnutí a chronické potíže. Čchi je jako benzín do motoru, když je ho málo, nebo je špatně namíchaný, automobil nepojede. Životní síla se skládá z prenatální a postnatální složky. Okamžikem početí získáváme od rodičů energetický základ, který se nazývá prenatální podstatou. Z něho čerpáme až do své smrti, kdy je veškerá čchi vyčerpána. Abychom s touto čchi mohli lépe hospodařit, doplńujeme ji postnatální složkou, kterou získáváme z dechu, potravy, meditace, hvězd a samozřejmě také z rituálů a cvičení mezi které patří i čchi-kung. 

V našich podmínkách jsme k tomuto fenoménu téměř indiferentní, ale zcela jinak je tomu v asijských zemích a především v Číně, kde má vztah k životní energii dlouholetou tradici. Z takového pohledu by se mohlo zdát, že ten, kdo čchi nevnímá a neumí s ní pracovat, nemůže ani plnohodnotně žít, ale tak tomu samozřejmě není. Například malé dítě, je plné energie a nejen že si to neuvědomuje, zároveň s tím vůbec nic nedělá. To je naprosto v pořádku, ale zcela jinak je tomu u člověka, který prozře a vnímá, že jeho "baterie" se věkem mění. V takovém případě je možno sáhnout k celé řadě opatření, aby se silou zbytečně neplýtvalo. méně fyzické námahy, víc klidu, odlehčená strava a především absence stresu. Cvičení čchi-kung pak může být ideálním doplňkem, ale pouze jako součást komplexního přístupu.    

Jedna Čchi má dvě kvality, klidovou složku JIN a pohybovou JANG. Vzájemná interakce těchto dvou poloh se nazývá TAIJI. 

V čchikungu se můžeme setkat s celou řadou přístupů a metod jak harmonizovat a obnovovat čchi. Nám nejdostupnější bude asi meditace, která má statickou a dynamickou formu. Statická se vyznačuje klidnou pozicí těla, přičemž pozornost se upíná na pohyb obsahů mysli. Dynamická meditace vychází z pohybu těla v němž se mysl stává statickým pozorovatelem. Příkladem dynamické meditace je například cvičení taiji. Cílem obou variant je aktivně pozorovat a nemyslet. 

   ukázka skupinového Wuji qigongu (nejlepší je cvičit venku v přírodě) 

Pokud chcete jít dál a vyzkoušet nějaký čchikung, měli byste vědět, že tato cvičení, na rozdíl od běžně známých, pohybových aktivit se řídí poněkud odlišnými pravidly. V první řadě je třeba veškerý pohyb provádět neneásilně. Jsme zvyklí se přemáhat, jít přes bolest, přidávat na intenzitě, ale to všechno je v čchikungu špatně. Zde je cílem dostat se do hlubšího vztahu se svým fyzickým, potažmo energetickým tělem, hledáme své limity a citlivě reagujeme. Pokud se dokážeme dostetčně uvolnit, energie se sama ukáže. Tato cvičení jsou charakteristická mechanickými pohyby za účasti vědomého uvolnění. Nazývají se Weitanem, neboli vnějším čchikungem. Tím je vyjádřeno, že  přes povrch ovlivňujeme nitro. Pokročilou čchi-kungovou praxí je tzv. Neitan. Zde je tvůrčí princip obrácen, takže přes vnitřek ovlivňujeme povrch. Z toho se dá snadno usuzovat, že tato praxe je pokročilá a neobejde se bez meditativního vhledu. Nicméně vnitřní a vnější jsou dvě strany jedné mince a proto pokročilá praxe weitanu přirozeně přechází do začátečnické praxe neitanu. Na čchikung byste se měli vždy připravit. Nejíst alespoň dvě hodiny před cvičením. vzít si uvolněný oděv, který nikde neškrtí a neomezuje v pohybu, na nohy obuv, která není zvednutá v opatku, aby nedošlo k nepřirozenému zdeformování páteře. Nikdy byste neměli cvičit pokud jste emociálně rozrušení, pod vlivem léků, nebo jiných návykových látek. Vše začíná v mysli a ta by měla být neutrální a klidná.

Pokud se chcete dozvědět o čchikungu více, vyhledejte si příslušnou literaturu. (Viz doporučená litartura) 

související články: 

O ČCHIKUNGU VÍCE

TAJEMSTVÍ ČCHIKUNGU

O ROVNOVÁZE ENERGETICKÉHO TĚLA ČÁST I

BIOELEKTŘINA ČCHI ZDROJ VEŠKERÉHO ŽIVOTA ČÁST II

TAJEMNÝ KLÍČ K VYVAŽOVÁNÍ KCHAN A LI ČÁST III

OHNIVÁ, VODNÍ A VĚTRNÁ CESTA ČÁST IV

KCHAN A LI PRAKTICKÁ CVIČENÍ ČÁST V

praktická část:

8 ČAN ČUANGOVÝCH FOREM PĚSTĚNÍ VNITŘKU A VNĚJŠKU

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Registrovaní uživatelé

Přihlaste se pro přístup k exkluzivním informacím, video prezentacím, receptům a dalším zajímavostem

Přihlásit se

Aktuální články

K jaru náleží játra se žlučníkem

17. 04. 2018

Každé roční období ovlivňuje konkrétní dvojici párových orgánů. Na jaře to jsou játra a žlučník. V této době se mohou nejvíce projevit skryté potíže s...

O tom, co řekl mistr Tchien – tchajské školy

02. 03. 2018

Čchi-kung je jednou z věd o životě. Jeho teorie má stejný původ jako teorie čínské medicíny. Prostřednictvím mechanizmů působících v čchi-kungu se daj...

všechny články