Aktivní sportovci a čínská cvičení

< Zpět na úvod

Každé září, když máme nábor do nových kurzů, přichází kromě většiny netrénovaných lidí i pár aktivních sportovců. Někde se dozvěděli, že to může být prospěšné, a tak to jdou omrknout. Po několika slovech na úvod začínáme s rozcvičkou, která probíhá v relativním klidu, pohodě a bez jakéhokoli úsilí. A právě tento okamžik vyvolává v akčních lidech značné rozpaky, protože očekávali něco úplně jiného. Když se jich poté zeptám, jak na sobě tento přístup vnímají, násilně se usmívají, chválí, ale zároveň se omlouvají se slovy, že tohle na ně není. Jenže tím si zavírají jedinečnou příležitost, jak diametrálním způsobem zefektivnit, obohatit a zkvalitnit nejen svůj život, ale i disciplínu, kterou se aktivně zabývají.

Společnost bychom mohli obecně rozdělil na aktivnější a pasivnější jedince. Ti aktivnější bývají zpravidla mladší a ve svých aktivitách hledají způsob, jak přebytečnou energii vypustit. Pasivnější bývají naopak lidé starší a ti zase hledají způsob, jak nějakou energii získat. Mrhat energií je vždy snadnější než ji kultivovat a obnovovat a snad právě proto jsou čínská cvičení ideální inspirací až po dosažení určitého věku. Každopádně ti aktivnjěší potřebují klid a ti pasivnější zase trochu pohybu a to je příležitost pro taiji, neboť v něm se setkávají oba dva principy zároveň. Je třeba zdůraznit, že tím se vyloučí tvrdý přesun z jedné polarity do druhé, například z velké aktivity do úplného klidu, které bývají součástí vynucených stavů jako jsou nemoci, neboť to nikdy nedělá člověku dobře. Trochu aktivního pohybu, trochu pasivního klidu a nacházíme se v pomyslné rovnováze, kde mohou být všichni spokojeni. Vraťme se ale k meritu věci - energii.     

Energie se podle čínských mistrů skládá z pohybové složky JANG a klidové složky JIN. Jang a teplo vzniká pohybem, kdežto jin a chlad vstupuje klidem. Každý organizmus má svou vnitřní teplotu a je jasné, že nadměrné horko, případně chlad škodí, proto ve svých životech hledáme ideální poměr pohybu a klidu. Není to zas tak jednoduché, protože nad tím vším vévodí naše mysl; ta funguje tak, že známé protěžuje a vůči neznámému si vytváří odpor. Tato diference vede nejen ke vztahovým rozporům, ale především brání rovnováze. A kde není rovnováha nemůže být ani vytoužená imunita.  

Co skutečně pomáhá, léčí a sekundárně přivádí i k hodnotnějším výkonům není nějaká speciální technika, ale změna přístupu. Komické je na tom to, že změnit přístup v triviálních věcech každodenního života je tak snadné, že to prakticky téměř nikdo nedokáže.  

Vrcholoví sportovci a jejich trenéři tento princip znají. Vědí, že každé tělo má svůj vrchol, posouvat hranice je proto možné jen prostřednictvím psychického tréninku. Kdo udrží v rozhodujícím okamžiku nadhled a klid, kdo umí i ve výkonu najít skulinky kde se dá odpočívat, kdo se nenechá rozhodit emocemi, ten zpravidla vítězí. Obecně jde především o to, zda se dokážeme v kritické situaci uvolnit. Když se na celou problematiku aktivního sportu podíváme ještě podrobněji, zjistíme že je vždycky doprovázen potřebou zvyšování výkonu. Pokud je v nějaké disciplíně osvojena správná technika, dál už rozhoduje jenom adaptabilita organizmu na zátěž a energie. Paradoxem je, že pracovat s tělem umí až na výjimky každý, ale pracovat s energií neumí téměř nikdo. A právě tím mohou být čínská umění taiji a čchi-kung prospěšná nejen těm, kteří energii postrádají, ale zároveň i těm, kdo jí má  nadbytek.   

Jak se říká vše začíná v hlavě. Takže abyste se naučili pracovat s energií a zvedli svůj výkon, musíte se nejdřív naučit věcem, které jste bytostně odmítali. Budete se hýbat, ale nebudete sledovat výkon, místo toho se pokusíte najít klid a ticho ve své hlavě. Ego tu nebude mít žádný hmatatelný cíl, a to bývá pro ambiciózní lidi velký problém. Když ale vydržíte, po nějaké době poznáte, že jste žili v permanentním napětí a nastalé uvolnění vám přinese neuvěřitelný zážitek a posun. Časem najdete víc citu nejen pro pohyb ale i klid, protože už nebudou od sebe odděleny. Když dojdete až sem vaše síla nebude jen povrchní protože získá i vnitřní kvality; taková síla není osobní, je z nekonečna a proto ji máte k dispozici pořád.    

  

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec